Swedish

Detailed Translations for sätta fast from Swedish to German

sätta fast:

sätta fast verb (sätter fast, satte fast, satt fast)

 1. sätta fast (häfta ihop; intyga; besanna)
  festmachen; an einander befestigen
 2. sätta fast (fästa)
  klammern; heften; anheften; festheften
  • klammern verb (klammere, klammerst, klammert, klammerte, klammertet, geklammert)
  • heften verb (hefte, heftest, heftet, heftete, heftetet, geheftet)
  • anheften verb (hefte an, heftest an, heftet an, heftete an, heftetet an, angeheftet)
  • festheften verb (hefte fest, heftest fest, heftet fest, heftete fest, heftetet fest, festgeheftet)
 3. sätta fast (låsa; skruva fast)
  festdrehen; anziehen; andrehen; anschrauben; festschrauben
  • festdrehen verb (drehe fest, drehst fest, dreht fest, drehte fest, drehtet fest, festgedreht)
  • anziehen verb (ziehe an, ziehst an, zieht an, zog an, zogt an, angezogen)
  • andrehen verb (drehe an, drehst an, dreht an, drehte an, drehtet an, angedreht)
  • anschrauben verb (schraube an, schraubst an, schraubt an, schraubte an, schraubtet an, angeschraubt)
  • festschrauben verb (schraube fest, schraubst fest, schraubt fest, schraubte fest, schraubtet fest, festgeschraubt)
 4. sätta fast (knäppa; knyta; binda; fästa; fixera)
  anknöpfen; anbinden; schnüren; festmachen; zusammenbinden; befestigen; verknoten; festknöpfen
  • anknöpfen verb (knöpfe an, knöpfst an, knöpft an, knöpfte an, knöpftet an, angknöpft)
  • anbinden verb (binde an, bindest an, bindet an, band an, bandet an, angebunden)
  • schnüren verb (schnüre, schnürst, schnürt, schnürte, schnürtet, geschnürt)
  • festmachen verb (mache fest, machst fest, macht fest, machte fest, machtet fest, festgemacht)
  • zusammenbinden verb (binde zusammen, bindest zusammen, bindet zusammen, band zusammen, bandet zusammen, zusammengebunden)
  • befestigen verb (befestige, befestigst, befestigt, befestigte, befestigtet, befestigt)
  • verknoten verb (verknote, verknotest, verknotet, verknotete, verknotetet, verknotet)
  • festknöpfen verb (knöpfe fest, knöpfst fest, knöpft fest, knöpfte fest, knöpftet fest, festgeknöpft)
 5. sätta fast
  anstecken; anheften
  • anstecken verb (stecke an, steckst an, steckt an, steckte an, stecktet an, angesteckt)
  • anheften verb (hefte an, heftest an, heftet an, heftete an, heftetet an, angeheftet)

Conjugations for sätta fast:

presens
 1. sätter fast
 2. sätter fast
 3. sätter fast
 4. sätter fast
 5. sätter fast
 6. sätter fast
imperfekt
 1. satte fast
 2. satte fast
 3. satte fast
 4. satte fast
 5. satte fast
 6. satte fast
framtid 1
 1. kommer att sätta fast
 2. kommer att sätta fast
 3. kommer att sätta fast
 4. kommer att sätta fast
 5. kommer att sätta fast
 6. kommer att sätta fast
framtid 2
 1. skall sätta fast
 2. skall sätta fast
 3. skall sätta fast
 4. skall sätta fast
 5. skall sätta fast
 6. skall sätta fast
conditional
 1. skulle sätta fast
 2. skulle sätta fast
 3. skulle sätta fast
 4. skulle sätta fast
 5. skulle sätta fast
 6. skulle sätta fast
perfekt particip
 1. har satt fast
 2. har satt fast
 3. har satt fast
 4. har satt fast
 5. har satt fast
 6. har satt fast
imperfekt particip
 1. hade satt fast
 2. hade satt fast
 3. hade satt fast
 4. hade satt fast
 5. hade satt fast
 6. hade satt fast
blandad
 1. sätt fast!
 2. sätt fast!
 3. sättande fast
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for sätta fast:

NounRelated TranslationsOther Translations
klammern stygn; sutur
VerbRelated TranslationsOther Translations
an einander befestigen besanna; häfta ihop; intyga; sätta fast
anbinden binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda; binda fast; binda ihop; binda upp; fastbinda; fastknyta; fastsurra; fästa; fästa vid; förtöja; knyta; knyta igen; piska; prygla; surra
andrehen låsa; skruva fast; sätta fast dra till; draga; erhålla; försluta; hämma; inhösta; knäppa upp; lösa upp; skruva fast; skruva ner; sno upp; sprätta upp; spänna av; stänga till; vinna
anheften fästa; sätta fast anslå; fästa vid; hoplimma; klistra; limma
anknöpfen binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast anknyta sig till; binda ihop; binda samman; gå in i; gå med i; knyta ihop; knyta samman; komma in
anschrauben låsa; skruva fast; sätta fast dra till; försluta; skruva; skruva fast; skruva ner; spänna; stänga till
anstecken sätta fast brinna upp; bränna; fastnåla; fastsätta med knappnål; fästa med knappnål; förgifta; förorena; infektera; lysa upp; nåla fast; smitta; sveda; sätta i eld; tända brasan; tända elden; tända en cigarett
anziehen låsa; skruva fast; sätta fast anställa; dra upp; hyra; klä sig; rekrytera; rycka upp; skruva fast; skruva ner; stiga upp
befestigen binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast fastbinda; fastknyta; fästa; fästa vid; förtöja
festdrehen låsa; skruva fast; sätta fast skruva fast; skruva ner; skruva till; skruva åt
festheften fästa; sätta fast fastnåla; fästa vid; hoplimma; häfta; klistra; limma; nåla fast
festknöpfen binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda fast; binda ihop; binda samman; binda upp; knyta igen; knyta ihop; knyta samman; knäppa igen
festmachen besanna; binda; fixera; fästa; häfta ihop; intyga; knyta; knäppa; sätta fast ankra; bestämma; binda; binda fast; binda ihop; binda upp; fastbinda; fastknyta; fastsurra; fästa; fästa vid; förankra; förtöja; knyta; knyta igen; piska; prygla; surra
festschrauben låsa; skruva fast; sätta fast dra till; försluta; skruva; skruva fast; skruva ner; spänna; stänga till
heften fästa; sätta fast fastbinda; fastknyta; fästa; fästa vid; förtöja; hoplimma; häfta; klistra; klistra ihop; limma; limma ihop; nåla upp; sy ihop
klammern fästa; sätta fast fastklamra; gripa om; hålla fast; hålla i; klamra; klamra sig fast; klänga sig fast; sy ihop
schnüren binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda; binda ihop; byta taktik; fastsurra; fästa; klämma; knyta; knyta ihop; krama; nypa; piska; pressa; prygla; sammanbinda; snöra in; stränga; surra; svänga runt; ändra kurs; ändra taktik
verknoten binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda fast; binda ihop; binda samman; binda upp; knyta igen; knyta ihop; knyta samman; knäppa igen; sammanbinda
zusammenbinden binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda ihop; sammanbinda

Wiktionary Translations for sätta fast:

sätta fast
verb
 1. inhaftieren
 2. (transitiv) (umgangssprachlich) jemanden hereinlegen, überlisten
 3. (transitiv) (umgangssprachlich) (geschickt) dafür sorgen, dass jemand sich etwas (etwa einer Verpflichtung oder einer Strafe) nicht mehr länger entziehen kann
 4. (transitiv) auf/an etwas stecken/befestigen

Related Translations for sätta fast