Summary
Swedish to German:   more detail...
  1. skönhet:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for skönhet from Swedish to German

skönhet:

skönhet [-en] noun

  1. skönhet (bra utseende; vackerhet)
    die Fähigkeit; die Klugheit; die Gescheitheit; die Geschicklichkeit; die Intelligenz
  2. skönhet
    die Schönheit; die Hübschheit; die Pracht

Translation Matrix for skönhet:

NounRelated TranslationsOther Translations
Fähigkeit bra utseende; skönhet; vackerhet begåvelse; duglighet; elasticitet; färdighet; förmåga; kapacitet; kraft; kunskap; makt; möjlighet; ork; potential; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet; spänst; talang
Gescheitheit bra utseende; skönhet; vackerhet
Geschicklichkeit bra utseende; skönhet; vackerhet begåvelse; duktighet; färdighet; förmåga; händighet; möjlighet; skicklighet; talang
Hübschheit skönhet näpenhet; söthet
Intelligenz bra utseende; skönhet; vackerhet begrepp; förståndsgåvor; föstånd; intellekt; intelligens; smarthet
Klugheit bra utseende; skönhet; vackerhet begrepp; färmitet; föstånd; handlingskraft; intelligens; klok politik; klokhet; skarpsinne; skarpsinnighet; skärpa; slagfärdighet; slagkraft; slughet; smarthet; taktik
Pracht skönhet ceremoni; effektfullhet; eftertryck; förmögenhet; gripande allvar; kraft; lyx; pompa; prakt; procession; rikedom; rit; ståt; tåg; verkningsfullhet; överdåd; överflöd
Schönheit skönhet bild; illustration; målning; näpenhet; söthet; tavla; underbar människa

Synonyms for "skönhet":


Wiktionary Translations for skönhet:


Cross Translation:
FromToVia
skönhet Schönheit beauty — quality of pleasing appearance
skönhet Schöne; Schönheit beauty — beautiful female
skönhet Schönheit schoonheid — de hoedanigheid prachtig en aantrekkelijk te zijn
skönhet Schöne; Schönheit beauté — Qualité de ce qui est beau, de ce qui est esthétique à la perception
skönhet Schönheit; Schöne beauté — Jolie fille ou jolie femme

Related Translations for skönhet