Swedish

Detailed Translations for obalanserat from Swedish to Spanish

obalanserat:


Translation Matrix for obalanserat:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
enérgico obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt avgörande; avgörandet; dynamisk; dynamiskt; effektiv; effektivt; energisk; energiskt; företagsam; företagsamt; häftig; häftigt; innerlig; innerligt; kraftfullt; kraftig; kraftigt; livlig; livligt; livsdugligt; livskraftig; livskraftigt; moralisk; muskulös; muskulöst; spänstig; spänstigt; stark; starkt; verkande; vital; vitalt
ModifierRelated TranslationsOther Translations
agitado obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt fladdrigt; hektisk; hektiskt; het; hett; hoppig; hoppigt; högljudd; högljutt; högt; irriterat; ljudligt; ljudstark; ljudstarkt; med hög röst; mycket upptaget med; orolig; oroligt; otåligt; rastlös; rastlöst; rolöst; skrikig; skrikigt; störd; stört; tumultartad; tumultartat; turbulent; upphetsad; upphetsat; upphetsatt; uppjagat; upptagen; upptaget
apasionado obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt argt; besatt; bister; bitter; bittet; brinnandet; butter; eldigt; fanatiskt; folkilskt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; glödande; glödandet; het; hetlevrad; hetlevrat; hetsig; hetsigt; hett; häftig; häftigt; ilsken; ilsket; innerligt; intensiv; intensivt; ivrig; ivrigt; lidelsefullt; manisk; maniskt; passionerad; passionerat; trägen; uppretad; uppretat; vildsint; vilt; våldsam; våldsamt
arrebatado obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt
con violencia obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt
descontrolado obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt odisciplinerat; okontrollerad; okontrollerat
desequilibrado instabil; instabilt; obalanserat besynnerlig; besynnerligt; bräckligt; disharmonisk; disharmoniskt; instabil; instabilt; konstigt; mentalt instabil; mentalt instabilt; oharmoniskt; ostadig; ostadigt; underlig; underligt; vaggande
encarnizado obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt argt; bister; bitter; bittet; butter; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; genomträngande; gällt; häftig; häftigt; rakbladsvass; rakbladsvasst; uppretad; uppretat; vilt; våldsam; våldsamt
estridente obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt argt; bister; bitter; bittet; braskandet; bullersam; bullersamt; butter; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; gapig; genomträngande; grannt; gällt; häftig; häftigt; högljudd; prålig; pråligt; skarp; skarpt; skrikigt; skränig; skränigt; uppretad; uppretat; vilt; våldsam; våldsamt
impetuoso obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt folkilskt; häftig; häftigt; ilsken; ilsket; stormig; stormigt; vildsint; vilt; våldsam
inarmónico instabil; instabilt; obalanserat disharmonisk; disharmoniskt; falsk; falskt; oharmoniskt
incontrolado obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt
sin saber contenerse obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt
sin saber controlarse obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt
temperamental obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt
tempestuoso obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt stormig; stormigt; våldsam
tormentoso obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt orolig; oroligt; rastlös; rastlöst; rolöst; stormig; stormigt; våldsam
vehemente obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt argt; bitter; bittet; folkilskt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; häftig; häftighet; häftigt; ilsken; ilsket; lidelse; rakbladsvass; rakbladsvasst; uppretad; uppretat; vildsint; vilt; våldsam; våldsamt
virulento obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt folkilskt; häftig; häftigt; ilsken; ilsket; vildsint; vilt