Swedish

Detailed Translations for uppriktigt from Swedish to Spanish

uppriktigt:


Translation Matrix for uppriktigt:

NounRelated TranslationsOther Translations
claro klarhet; lysförmåga
honesto rättighets person
honrado rättighets person
recto ändtarm
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
abierto frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt; öppet artigt; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; hövisk; höviskt; offentlig; offentligt; ofördomsfull; ofördomsfullt; olåst; rak; rakt; rättfram; sprängd; upplåst; uppriktig; vänlig; vänligt; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; åtkommlig; åtkommligt; öppen; öppent; öppet; öppnad; öppnat
ModifierRelated TranslationsOther Translations
abiertamente frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt artigt; eftertänksam; eftertänksamt; frankt; hövisk; höviskt; kontemplativt; rak; rakt; rent ut; utan krus; vänlig; vänligt; ärlig; ärligt; öppen; öppet; öppnad; öppnat
claramente frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt frankt; rak; rakt; rent ut; utan krus; ärligt; öppen; öppet
claro frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt avbördad; avbördat; avlastat; bara; begripbart; begriplig; begripligt; belysande; blekt; duktig; duktigt; enkel; enkelt; fattbar; fattbart; frankt; förklarande; förklarandet; förståbarr; förståelig; förståeligt; förstående; förståendet; förtydligad; förtydligat; igenomträngd; igenomträngt; klar; klargjord; klargjort; klarläggandet; klarnat; klart; kvick; kvickt; ljus; ljust; lysande; lättad; lättat; molnfritt; naturligtvis; oblandat; ofelbart; oförblommerat; oförfalskad; oförfalskat; osminkad; osminkat; otvedydig; otvedydigt; otvekbart; otvetydig; otvetydigt; precis; pur; purt; på pricken; rak; rakt; ren; rent; skarpsinnigt; slipat; tydlig; tydligt; uppenbar; uppenbart; urtvättad; utforskad; utforskat; utgrundat; äkta; ärligt; öppen; öppet
con franqueza frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt frank; frankt; rak; rakt; rättfram; rättframt; ärligt; öppen; öppet
con visir abierto uppriktig; uppriktigt; öppet
correcto uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet aktansvärd; aktansvärt; artig; artigt; civiliserad; civiliserat; elegant; felfri; felfritt; hövligt; korrekt; medborgerlig; medborgerligt; netto; oblandat; ofelbart; oförfalskad; oförfalskat; oklanderligt; ordentligt; ordninsgssam; ordninsgssamt; passande; passandet; perfekt; prydlig; prydligt; pur; purt; ren; rent; respektabel; respektabelt; riktig; riktigt; rätt skick; rättvis; rättvist; smakfullt; sporstligt; stilig; städat; syndfri; syndfritt; vara bekannt med; världsligt; ärlig; ärligt
de corazón djupt känd; djupt känt; innerlig; innerligt; uppriktigt i själ och hjärta
directamente frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt frispråkig; frispråkigt
francamente frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt bara; burdus; elak; elakt; frank; frankt; idel; idelt; låg; lågt; nedrigt; oförfalskad; oförfalskat; ont; precis; pur; purt; på pricken; rak; rakt; rent; rent ut; rättfram; rättframt; trubbigt; utan krus; vanlig; vanligt; ärlig; ärligt; öppen; öppet
honesto uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet aktansvärd; aktansvärt; artig; artigt; bekomma; bra uppfostrad; bra uppfostrat; civiliserad; civiliserat; fantastiskt; gediget; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; härligt; hövligt; i själ och hjärta; klyftig; klyftigt; medborgerlig; medborgerligt; pålitlig; pålitligt; ren; rent; respektabel; respektabelt; rättskaffens; rättvis; rättvist; solid; solitt; sporstligt; sunt; säkert; underbar; underbart; utmärkt; världsligt; ärbart; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt
honrado uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet aktansvärd; aktansvärt; artig; artigt; civiliserad; civiliserat; eftertänksam; eftertänksamt; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; hövligt; kontemplativt; lojal; lojalt; medborgerlig; medborgerligt; ren; rent; respektabel; respektabelt; rättvis; rättvist; sporstligt; trofast; troget; världsligt; ärbart; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt
intachable uppriktig; uppriktigt felfri; felfritt; fläckfri; fläckfritt; korrekt; kysk; kyskt; obefläckat; ofelbart; oklanderligt; rent; syndfri; syndfritt
recto uppriktig; uppriktigt hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; klart; omedelbar; omedelbart; snörrät; tydligt; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt
sin disimulo uppriktig; uppriktigt; öppet
sin reserva frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt frankt; rak; rakt; ärligt; öppen; öppet
sinceramente djupt känd; djupt känt; innerlig; innerligt; uppriktigt
sincero djupt känd; djupt känt; innerlig; innerligt; sann; sant; uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet djup; djupt känd; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; förtrolig; förtroligt; genuin; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; hjärtlig; hjärtligt; innerlig; innerligt; intim; intimt; rak; rakt; rättvis; rättvist; sporstligt; uppriktig; välmenat; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt; öppen; öppet
íntegro uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet felfri; felfritt; fruktansvärt; fräscht; hel; helt; intakt; nytt; oanvänd; oanvänt; oavkortad; oavkortat; oerhörd; oerhört; orörd; orört; oskadat; oskadd; oskatt; oskuldsfullt; oöppnad; oöppnat; ren; rent; ärlig; ärligt