Swedish

Detailed Translations for hört from Swedish to French

hört:


Translation Matrix for hört:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
ce qui a été écouté hörd; hört

hört form of höra:

höra verb (hör, hörde, hört)

 1. höra (lyssna)
  écouter; entendre; être à l'écoute
  • écouter verb (écoute, écoutes, écoutons, écoutez, )
  • entendre verb (entends, entend, entendons, entendez, )
 2. höra
  entendre
  • entendre verb (entends, entend, entendons, entendez, )
 3. höra (smyglyssna)
  écouter; écouter aux portes; être aux écoutes
  • écouter verb (écoute, écoutes, écoutons, écoutez, )
 4. höra (kolla; undersöka; testa; förhöra; inspektera)
  contrôler; vérifier; réviser; revoir; examiner; corriger; soumettre à un test; effectuer; rechercher; étudier; enquêter; inspecter; tester; recalculer; mettre à l'épreuve; faire subir un test
  • contrôler verb (contrôle, contrôles, contrôlons, contrôlez, )
  • vérifier verb (vérifie, vérifies, vérifions, vérifiez, )
  • réviser verb (révise, révises, révisons, révisez, )
  • revoir verb (revois, revoit, revoyons, revoyez, )
  • examiner verb (examine, examines, examinons, examinez, )
  • corriger verb (corrige, corriges, corrigeons, corrigez, )
  • effectuer verb (effectue, effectues, effectuons, effectuez, )
  • rechercher verb (recherche, recherches, recherchons, recherchez, )
  • étudier verb (étudie, étudies, étudions, étudiez, )
  • enquêter verb (enquête, enquêtes, enquêtons, enquêtez, )
  • inspecter verb (inspecte, inspectes, inspectons, inspectez, )
  • tester verb (teste, testes, testons, testez, )
  • recalculer verb (recalcule, recalcules, recalculons, recalculez, )

Conjugations for höra:

presens
 1. hör
 2. hör
 3. hör
 4. hör
 5. hör
 6. hör
imperfekt
 1. hörde
 2. hörde
 3. hörde
 4. hörde
 5. hörde
 6. hörde
framtid 1
 1. kommer att höra
 2. kommer att höra
 3. kommer att höra
 4. kommer att höra
 5. kommer att höra
 6. kommer att höra
framtid 2
 1. skall höra
 2. skall höra
 3. skall höra
 4. skall höra
 5. skall höra
 6. skall höra
conditional
 1. skulle höra
 2. skulle höra
 3. skulle höra
 4. skulle höra
 5. skulle höra
 6. skulle höra
perfekt particip
 1. har hört
 2. har hört
 3. har hört
 4. har hört
 5. har hört
 6. har hört
imperfekt particip
 1. hade hört
 2. hade hört
 3. hade hört
 4. hade hört
 5. hade hört
 6. hade hört
blandad
 1. hör!
 2. hör!
 3. hörd
 4. hörande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

höra [-ett] noun

 1. höra
  l'écoute

Translation Matrix for höra:

NounRelated TranslationsOther Translations
examiner besöka; inspektera
écoute höra lystna
écouter lyssna på
VerbRelated TranslationsOther Translations
contrôler förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka besiktiga; bestyrka; bevisa; bromsa; dominera; förhärska; härska; hålla i schack; kontrolera; kontrollera; lägga band på; råda; skaffa sig upplysningar om; spåra; titta på; tygla; undersöka; verifiera
corriger förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka beriktiga; forma; förbättra; kompensera för; korrigera; modellera; rätta; rätta till; rättgöra; skapa; skystera; sätta rätt; uppväga
effectuer förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka arbeta; avrätta; avsluta; fullborda; fullgöra; färdigställa; förverkliga; realisera; utföra; uträtta; verkställa; åstadkomma
enquêter förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka efterfråga; forska; kontrollera; leta efter; söka efter; undersöka
entendre höra; lyssna fatta; fånga; förstå; gripa; göra klart för sig; höra på; inse; lyssna på; lära; mena; se igenom; sikta på; ta fast; tolka
examiner förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka besiktiga; betrakta; forska; inse; inspektera; kasta en blick på; kolla; kontrolera; kontrollera; leta efter; observera; pröva; snegla; spåra; söka efter; ta prov; testa; titta på; tänka ut; tänka över; undersöka; utforska; utvärdera; visitera; åse; överväga
faire subir un test förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka
inspecter förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka besiktiga; forska; inspektera; kolla; kontrolera; kontrollera; leta efter; pröva; se över; söka efter; ta prov; testa; titta på; undersöka; utforska; utvärdera; visitera
mettre à l'épreuve förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka
recalculer förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka kontrollera; räkna om
rechercher förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka bläddra; efterforska; forska; hitta; jaga; leta efter; studera; söka; titta efter; undersöka; utforska
revoir förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka mötas igen; revidera; titta efter; ändra
réviser förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka förändra; gå igenom; modifiera; revidera; se över; titta efter; undersöka noggrant; ändra
soumettre à un test förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka försöka; kolla; kontrollera; pröva; pröva ut; testa; undersöka
tester förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka försöka; kolla; kontrollera; pröva; pröva ut; testa; undersöka
vérifier förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka belägga; bestyrka; bestämma; bevisa; demonstrera; efterfråga; granska; kolla; kontrollera; pröva; slå upp; spåra; testa; undersöka; utforska; verifiera
écouter höra; lyssna; smyglyssna höra på; lyssna; lyssna på; lära
écouter aux portes höra; smyglyssna tjuvlyssna
étudier förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka efterforska; forska; gå igenom; lära; lära in; läsa; plugga in; praktisera; studera; undersöka; utforska; öva
être aux écoutes höra; smyglyssna tjuvlyssna
être à l'écoute höra; lyssna höra på; lyssna på; lära
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
rechercher söka
OtherRelated TranslationsOther Translations
écoute lyssna; lyssna nu

Wiktionary Translations for höra:

höra
Cross Translation:
FromToVia
höra avoir sa place belong — have its proper place
höra entendre hear — to perceive with the ear
höra recevoir read — be able to hear (in a radio communication)
höra entendre horen — waarnemen met het oor zonder er noodzakelijkerwijs aandacht aan te besteden
höra percevoir; entendre vernehmen — mit den Ohren als Schall wahrnehmen