Swedish

Detailed Translations for inspektera from Swedish to French

inspektera:

inspektera verb (inspekterar, inspekterade, inspekterat)

 1. inspektera (visitera; undersöka)
  visiter; regarder; examiner; contempler; dévisager; inspecter; faire une inspection de; regarder faire
  • visiter verb (visite, visites, visitons, visitez, )
  • regarder verb (regarde, regardes, regardons, regardez, )
  • examiner verb (examine, examines, examinons, examinez, )
  • contempler verb (contemple, contemples, contemplons, contemplez, )
  • dévisager verb (dévisage, dévisages, dévisageons, dévisagez, )
  • inspecter verb (inspecte, inspectes, inspectons, inspectez, )
 2. inspektera (kolla; undersöka; höra; testa; förhöra)
  contrôler; vérifier; réviser; revoir; examiner; corriger; soumettre à un test; effectuer; rechercher; étudier; enquêter; inspecter; tester; recalculer; mettre à l'épreuve; faire subir un test
  • contrôler verb (contrôle, contrôles, contrôlons, contrôlez, )
  • vérifier verb (vérifie, vérifies, vérifions, vérifiez, )
  • réviser verb (révise, révises, révisons, révisez, )
  • revoir verb (revois, revoit, revoyons, revoyez, )
  • examiner verb (examine, examines, examinons, examinez, )
  • corriger verb (corrige, corriges, corrigeons, corrigez, )
  • effectuer verb (effectue, effectues, effectuons, effectuez, )
  • rechercher verb (recherche, recherches, recherchons, recherchez, )
  • étudier verb (étudie, étudies, étudions, étudiez, )
  • enquêter verb (enquête, enquêtes, enquêtons, enquêtez, )
  • inspecter verb (inspecte, inspectes, inspectons, inspectez, )
  • tester verb (teste, testes, testons, testez, )
  • recalculer verb (recalcule, recalcules, recalculons, recalculez, )
 3. inspektera (undersöka; kontrollera; utvärdera)
  examiner; parcourir; faire une inspection de; inspecter
  • examiner verb (examine, examines, examinons, examinez, )
  • parcourir verb (parcours, parcourt, parcourons, parcourez, )
  • inspecter verb (inspecte, inspectes, inspectons, inspectez, )
 4. inspektera (se över; kolla)
  inspecter; faire une inspection de
  • inspecter verb (inspecte, inspectes, inspectons, inspectez, )
 5. inspektera (titta; se på; betrakta)
  regarder; fixer; contempler
  • regarder verb (regarde, regardes, regardons, regardez, )
  • fixer verb (fixe, fixes, fixons, fixez, )
  • contempler verb (contemple, contemples, contemplons, contemplez, )

Conjugations for inspektera:

presens
 1. inspekterar
 2. inspekterar
 3. inspekterar
 4. inspekterar
 5. inspekterar
 6. inspekterar
imperfekt
 1. inspekterade
 2. inspekterade
 3. inspekterade
 4. inspekterade
 5. inspekterade
 6. inspekterade
framtid 1
 1. kommer att inspektera
 2. kommer att inspektera
 3. kommer att inspektera
 4. kommer att inspektera
 5. kommer att inspektera
 6. kommer att inspektera
framtid 2
 1. skall inspektera
 2. skall inspektera
 3. skall inspektera
 4. skall inspektera
 5. skall inspektera
 6. skall inspektera
conditional
 1. skulle inspektera
 2. skulle inspektera
 3. skulle inspektera
 4. skulle inspektera
 5. skulle inspektera
 6. skulle inspektera
perfekt particip
 1. har inspekterat
 2. har inspekterat
 3. har inspekterat
 4. har inspekterat
 5. har inspekterat
 6. har inspekterat
imperfekt particip
 1. hade inspekterat
 2. hade inspekterat
 3. hade inspekterat
 4. hade inspekterat
 5. hade inspekterat
 6. hade inspekterat
blandad
 1. inspektera!
 2. inspektera!
 3. inspekterad
 4. inspekterande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

inspektera [-en] noun

 1. inspektera (besöka)
  la visite; l'inspection; l'examiner

Translation Matrix for inspektera:

NounRelated TranslationsOther Translations
examiner besöka; inspektera
fixer fixa; häftande; sätta fast sig
inspection besöka; inspektera besiktning; bevakning; inspektion; kontroll; mönstring; observation; skolinspektion; skorsten; tillsyn; undersökning; uppsikt; vaktande; överinseende; övervakning
visite besöka; inspektera besiktning; besök; gäster; närvaro; sjukbesök; visitering
VerbRelated TranslationsOther Translations
contempler betrakta; inspektera; se på; titta; undersöka; visitera besiktiga; bevaka; iaktta; kontrolera; observera; titta på; tänka ut; tänka över; åse; överväga
contrôler förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka besiktiga; bestyrka; bevisa; bromsa; dominera; förhärska; härska; hålla i schack; kontrolera; kontrollera; lägga band på; råda; skaffa sig upplysningar om; spåra; titta på; tygla; undersöka; verifiera
corriger förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka beriktiga; forma; förbättra; kompensera för; korrigera; modellera; rätta; rätta till; rättgöra; skapa; skystera; sätta rätt; uppväga
dévisager inspektera; undersöka; visitera
effectuer förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka arbeta; avrätta; avsluta; fullborda; fullgöra; färdigställa; förverkliga; realisera; utföra; uträtta; verkställa; åstadkomma
enquêter förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka efterfråga; forska; kontrollera; leta efter; söka efter; undersöka
examiner förhöra; höra; inspektera; kolla; kontrollera; testa; undersöka; utvärdera; visitera besiktiga; betrakta; forska; inse; kasta en blick på; kolla; kontrolera; kontrollera; leta efter; observera; pröva; snegla; spåra; söka efter; ta prov; testa; titta på; tänka ut; tänka över; undersöka; utforska; åse; överväga
faire subir un test förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka
faire une inspection de inspektera; kolla; kontrollera; se över; undersöka; utvärdera; visitera besiktiga; kolla; kontrolera; kontrollera; pröva; testa; titta på; undersöka
fixer betrakta; inspektera; se på; titta ansluta; bakbinda; besanna; betrakta; binda; binda fast; fastbinda; fastknyta; fastsurra; fjättra; fästa; fästa vid; förbinda; förena; föreslå; föreställa; hoplimma; häfta ihop; intyga; klistra; knyta; koppla; limma; låsa; låsa in; observera; piska; prygla; skruva fast; spänna; spärra in; surra; sätta fast; ta ned; ta ner; tänka över; åse; överväga
inspecter förhöra; höra; inspektera; kolla; kontrollera; se över; testa; undersöka; utvärdera; visitera besiktiga; forska; kolla; kontrolera; kontrollera; leta efter; pröva; söka efter; ta prov; testa; titta på; undersöka; utforska
mettre à l'épreuve förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka kolla; kontrollera; pröva; testa; undersöka
parcourir inspektera; kontrollera; undersöka; utvärdera bläddra; flyga igenom; ; inse; luffa; passera; promenera; resa igenom; resa omkring; vända på bladen; åka igenom; ögna igenom
recalculer förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka kontrollera; räkna om
rechercher förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka bläddra; efterforska; forska; hitta; jaga; leta efter; studera; söka; titta efter; undersöka; utforska
regarder betrakta; inspektera; se på; titta; undersöka; visitera angå; bekymra; beröra; besiktiga; betrakta; bevaka; bli medveten om; gälla; hålla ett öga på; iaktta; inse; kasta en blick på; kika på; kolla; kontrolera; notera; observera; röra; se; se på; skåda; snegla; stirra på; titta på; uppmärksamma; åse
regarder faire inspektera; undersöka; visitera
revoir förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka mötas igen; revidera; titta efter; ändra
réviser förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka förändra; gå igenom; modifiera; revidera; se över; titta efter; undersöka noggrant; ändra
soumettre à un test förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka försöka; kolla; kontrollera; pröva; pröva ut; testa; undersöka
tester förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka försöka; kolla; kontrollera; pröva; pröva ut; testa; undersöka
visiter inspektera; undersöka; visitera besiktiga; kontrolera; titta på; undersöka
vérifier förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka belägga; bestyrka; bestämma; bevisa; demonstrera; efterfråga; granska; kolla; kontrollera; pröva; slå upp; spåra; testa; undersöka; utforska; verifiera
étudier förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka efterforska; forska; gå igenom; lära; lära in; läsa; plugga in; praktisera; studera; undersöka; utforska; öva
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
rechercher söka

Synonyms for "inspektera":


Wiktionary Translations for inspektera:

inspektera
Cross Translation:
FromToVia
inspektera revérifier; réviser überprüfen — nochmals kontrollieren, wiederholt prüfen