Swedish

Detailed Translations for otydlighet from Swedish to French

otydlighet:

otydlighet [-en] noun

  1. otydlighet (mörker)
    l'obscurité; le manque de clarté; le vague; le manque de précision; la ténèbres; le noir
  2. otydlighet (tvetydighet)
    l'ambiguïté; l'équivoque; le calembours grivois

Translation Matrix for otydlighet:

NounRelated TranslationsOther Translations
ambiguïté otydlighet; tvetydighet halvvilja; obeslutsamhet; povert; tveksamhet
calembours grivois otydlighet; tvetydighet povert
manque de clarté mörker; otydlighet
manque de précision mörker; otydlighet
noir mörker; otydlighet dunkel; färgad; färgad person; mörker; neger; svart; svarthet
obscurité mörker; otydlighet dimma; dis; dunkel; mörker
ténèbres mörker; otydlighet dunkel; helvete; möker; mörker
vague mörker; otydlighet brytare; böljegång; vågrörelse
équivoque otydlighet; tvetydighet ordlek; povert
ModifierRelated TranslationsOther Translations
noir melankoliskt; mörk; mörkt; nedstämd; nedstämt; sorgset; svart; svårmodig; svårmodigt
vague black; blackt; blekt; dimmig; dimmigt; disigt; dunkel; dunkelt; glanslös; glanslöst; grått; halvhögljudd; halvhögljuddt; konturlöst; mulen; mulet; mulig; mörk; obestämd; obestämt; oklar; oklart; osäker; osäkert; otydligt; oöverskådligt; suddig; svag; svagt; svåröverskådlig; svåröverskådligt; vag; vagt
équivoque dubbeltydigt; fräck; fräckt; mångtydigt; osäker; osäkert; tvetydig; tvetydigt; tvådelad; tvådelat

Synonyms for "otydlighet":