Swedish

Detailed Translations for register from Swedish to French

register:

register [-ett] noun

 1. register (förteckning)
  la table des matières; l'index; le registre; le cadastre
 2. register (tonskala; skala; omfäng)
  la gamme; le spectre; la série; l'éventail
 3. register (katalog)
  le catalogue
 4. register
  le registre
 5. register

Translation Matrix for register:

NounRelated TranslationsOther Translations
cadastre förteckning; register fastighetsregister; fastighetsregistrerare; jordregistrerare; register av tomter
catalogue katalog; register katalog
gamme omfäng; register; skala; tonskala cyclus; flöde; färgskala; färgspektrum; musikalisk våg; prisklass; rad; tonskala
index förteckning; register bord; index; innehållsförteckning; pekfinger
registre förteckning; register index; innehållsförteckning; kontorsbok; resumé; sammandrag; översikt
spectre omfäng; register; skala; tonskala fantom; spöke; spöklik uppenbarelse
série omfäng; register; skala; tonskala cyclus; följd; förföljning; kedja; ordning; rad; räcka; sekvens; serie; sträng
table des matières förteckning; register index; innehållsförteckning
éventail omfäng; register; skala; tonskala fläkt; mönsterkort; sortiment; urval
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
Registre register
catalogue filförteckning

Synonyms for "register":


Related Translations for register