Swedish

Detailed Translations for tecken from Swedish to French

tecken:

tecken [-ett] noun

 1. tecken (signal)
  le signal; le signe; l'avertissement; l'avis; l'indice; le signe de tête
 2. tecken (indikation; symptom)
  l'indication; le symptôme; l'augure; la manifestation; le signe précurseur; le présage
 3. tecken (indikation)
  l'indication; l'indices
 4. tecken (anteckning)
  la note; la notation; l'annotation; la déclaration; la mention; l'addition; la citation; la mention honorable; la facture; la note de frais; le mémoire des frais
 5. tecken (skrifttecken; bokstav; skrift; handstil)
 6. tecken (gest; vink; signal)
  le geste; le signe; la marque; l'indice; l'avertissement; le signal
 7. tecken (insignier; utmärkelsetecken)
  la décoration; l'insigne
 8. tecken
  le caractère

Translation Matrix for tecken:

NounRelated TranslationsOther Translations
addition anteckning; tecken addition; avslutning; bihang; bilaga; faktura; fullständighet; fyllning; kedja; lägga till; mera; plomb; räcka; sammanräkning; sekvens; serie; slutförande; slutsumma; summa; supplement; tillfogning; tillsats; tillägg; tilläggning; tilläggssumma; tillägning; utbyggnad
annotation anteckning; tecken anmärkning; annonsera; anteckning; fotnotering; förklarande not; kommentar; notering; randanmärkning
augure indikation; symptom; tecken förutsägelse; profet; profetsia; prognos
avertissement gest; signal; tecken; vink eftermaning; förmaning; påminnelse; råd; signal; tillkännagivande; tillrättavisning; upplysning; varning
avis signal; tecken eftermaning; idé; inblick; kallelse; kungörelse; meddelande; mening; nyhet; nyheter; position; påminnelse; råd; rådgivning; rådslag; skriftligt frammana; ställning; ståndpunkt; syn; ta förgivet; tankesätt; tillkännagivande; uppfattning; upplysning; vision; yttrande; åsikt; övertygelse
caractère tecken benägenhet; beskaffenhet; böjelse; drivkraft; energi; fart; humör; håg; igenkänningstecken; inställning; karaktisera; karaktär; karaktärsdrag; lynne; läggning; natur; personlighet; sinne; sinnelag; sinnesstämning; själ; temperament; typsnitt
caractère écrit bokstav; handstil; skrift; skrifttecken; tecken
citation anteckning; tecken citat; frammaningar; kallelse
déclaration anteckning; tecken deklaration; dom; expression; faktura; förklaring; inklarad; kommentar; kungörelse; tillkännagivande; utförsäljning; utlåtande; utsago; uttal; uttalande; uttryck; vittnesbörd; vittnesmål; yttrande; åsiktsförklaring
décoration insignier; tecken; utmärkelsetecken band; dekoration; dekorerande; dekorering; emblem; heminredning; karaktärestik; orden; ordensband; påklädning; särdrag; utsmycka; utsmyckning
facture anteckning; tecken debitering; faktura; kassakvitto; kvitto
geste gest; signal; tecken; vink agerande; akt; dåd; gymnastik; handling; signal
indication indikation; symptom; tecken allusion; anspelning; anvisning; fingervisning; föreskrift; hänsyftning; indikation; instruktion; ledtråd; spår; startpunkt; tips; undervisning; utgångspunkt; utpekande
indice gest; signal; tecken; vink allusion; anspelning; börsindex; fingervisning; hänsyftning; index; indextal; indikation; karaktisera; karaktärestik; kursindex; ledtråd; riktnummer; rikttal; signal; spår; särdrag; tips
indices indikation; tecken fingervisning; förtecken; indikation; ledtråd; spår; startpunkt; tips; utgångspunkt
insigne insignier; tecken; utmärkelsetecken decoration; ebmblem; gradbeteckning; märke; ordenstecken; polisbricka; tjänstetecken
lettre écrite bokstav; handstil; skrift; skrifttecken; tecken
manifestation indikation; symptom; tecken avslöjande; demonstration; fenomen; förevisning; konferens; kongress; manifestation; möte; protest; samhällsprotest; samling; symposium; träff; upptäckt; uppvisning; yppande; överraskande upptäckt
marque gest; signal; tecken; vink beskriva någon; bevis; bilplåt; dekoration; dekorering; firmamärke; identifikationstecken; igenkänningstecken; karaktisera; karaktärestik; kontrollstämpel; märke; märketecken; nummerplåt; orden; signal; signalement; sort; strimmor; stämpel; särdrag; varumärke
mention anteckning; tecken annonsera; kungörelse; meddelande; nyhet; tillkännagivande
mention honorable anteckning; tecken
mémoire des frais anteckning; tecken faktura
notation anteckning; tecken anklagelse; anmärkning; anteckning; notering; väcka åtal mot
note anteckning; tecken PM; affärsanteckning; affärsnotering; anklagelse; anmärkning; anteckning; betug; betyg; betygsgrad; faktura; fotnotering; grad; intonation; kladd; kladdande; klang; kluddande; kort brev; ljud; meddelande; notering; poäng; påminnelse; timbre; ton; tonhöjd; tonsäkerhet; väcka åtal mot
note de frais anteckning; tecken deklaration; faktura; utläggsersättning
présage indikation; symptom; tecken
signal gest; signal; tecken; vink karaktärestik; signal; särdrag
signe gest; signal; tecken; vink beskriva någon; bevis; bilplåt; blinkning; dekoration; dekorering; djurkretsen; hint; identifikationstecken; igenkänningstecken; karaktärestik; ledtråd; nummerplåt; orden; signal; signalement; stjärntecken; särdrag; tips; typsnitt
signe de tête signal; tecken hint; ledtråd; nickning; tips
signe précurseur indikation; symptom; tecken förelöpare
symptôme indikation; symptom; tecken beskriva någon; bilplåt; fenomen; nummerplåt
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
avertissement varning
indice nedsänkt text

Synonyms for "tecken":


Wiktionary Translations for tecken:

tecken
noun
 1. Ce qui sert à représenter une chose.
 2. Certaines démonstrations extérieures que l’on fait pour donner à connaître ce que l’on pense ou ce que l’on veut.
 3. (Astronomie) Chacune des douze parties de l’écliptique que le Soleil semble parcourir dans l’intervalle d’une année tropique.
 4. figure ou image qui servir à désigner une chose le plus souvent abstraite, une idée ou un concept.
 5. action de témoigner ; rapport d’un ou de plusieurs témoins sur un fait, soit de vive voix, soit par écrit.

Cross Translation:
FromToVia
tecken caractère character — symbol for a sound or a word
tecken signe sign — visible indication
tecken signe sign — meaningful gesture
tecken symbole sign — any of several specialized non-alphabetic symbols
tecken signe sign — astrological sign
tecken signe sign — positive or negative polarity
tecken signe sign — linguistic unit in sign language
tecken signe; présage sign — omen
tecken symbole symbol — character or glyph
tecken symbole token — something serving as an expression of something else
tecken indice Hinweis — etwas, das jemanden auf etwas aufmerksam macht
tecken signe Anzeichen — etwas Beobachtetes, das auf etwas anderes schließen lässt

Related Translations for tecken