Swedish

Detailed Translations for varumärke from Swedish to French

varumärke:

varumärke [-ett] noun

  1. varumärke (sort)
    la marque; la marque déposée
  2. varumärke (firmamärke)
  3. varumärke (märke; firmamärke)
    la marque; le label; la dénomination commerciale; la marque déposée; le sceau; l'étiquette; le poinçon; la marque de fabrique
  4. varumärke
    le marque

Translation Matrix for varumärke:

NounRelated TranslationsOther Translations
dénomination commerciale firmamärke; märke; varumärke
label firmamärke; märke; varumärke handelsmärke; märke
marque firmamärke; märke; sort; varumärke beskriva någon; bevis; bilplåt; dekoration; dekorering; gest; identifikationstecken; igenkänningstecken; karaktisera; karaktärestik; kontrollstämpel; märke; märketecken; nummerplåt; orden; signal; signalement; strimmor; stämpel; särdrag; tecken; vink
marque de fabrique firmamärke; märke; varumärke handelsmärke; märke
marque de fabrique de commerce firmamärke; varumärke
marque déposée firmamärke; märke; sort; varumärke registrerat varumärke
poinçon firmamärke; märke; varumärke al; drift; garanti; karaktärestik; kontrollstämpel; pryl; stämpel; syl; säkerhetsbevis; särdrag; tendens; ål
sceau firmamärke; märke; varumärke karaktärestik; kontrollstämpel; sigillstamp; sigillstampning; stämpel; särdrag
étiquette firmamärke; märke; varumärke etikett; fint sätt; gott uppförande; sticker

Synonyms for "varumärke":


Wiktionary Translations for varumärke:


Cross Translation:
FromToVia
varumärke marque brand — name, symbol, logo
varumärke marque commerciale trademark — identification of a company's product

Related Translations for varumärke