Summary


Swedish

Detailed Synonyms for träna in Swedish

träna:

träna verb (tränar, tränade, tränat)

 1. träna
  öva; träna
  • öva verb (övar, övade, övat)
  • träna verb (tränar, tränade, tränat)
 2. träna
  lära; träna; utbilda; uppöva
  • lära verb (lär, lärde, lärt)
  • träna verb (tränar, tränade, tränat)
  • utbilda verb (utbildar, utbildade, utbildat)
  • uppöva verb (uppövar, uppövade, uppövat)
 3. träna
  träna; undervisa; lära ut; bibringa
  • träna verb (tränar, tränade, tränat)
  • undervisa verb (undervisar, undervisade, undervisat)
  • lära ut verb (lär ut, lärde ut, lärt ut)
  • bibringa verb (bibringar, bibringade, bibringat)
 4. träna
  öva; undervisa; träna; handleda; instruera
  • öva verb (övar, övade, övat)
  • undervisa verb (undervisar, undervisade, undervisat)
  • träna verb (tränar, tränade, tränat)
  • handleda verb (handledar, handledade, handledat)
  • instruera verb (instruerar, instruerade, instruerat)

Conjugations for träna:

presens
 1. tränar
 2. tränar
 3. tränar
 4. tränar
 5. tränar
 6. tränar
imperfekt
 1. tränade
 2. tränade
 3. tränade
 4. tränade
 5. tränade
 6. tränade
framtid 1
 1. kommer att träna
 2. kommer att träna
 3. kommer att träna
 4. kommer att träna
 5. kommer att träna
 6. kommer att träna
framtid 2
 1. skall träna
 2. skall träna
 3. skall träna
 4. skall träna
 5. skall träna
 6. skall träna
conditional
 1. skulle träna
 2. skulle träna
 3. skulle träna
 4. skulle träna
 5. skulle träna
 6. skulle träna
perfekt particip
 1. har tränat
 2. har tränat
 3. har tränat
 4. har tränat
 5. har tränat
 6. har tränat
imperfekt particip
 1. hade tränat
 2. hade tränat
 3. hade tränat
 4. hade tränat
 5. hade tränat
 6. hade tränat
blandad
 1. träna!
 2. träna!
 3. tränad
 4. tränande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Alternate Synonyms for "träna":


Related Synonyms for träna