Summary


English

Detailed Translations for have something to eat from English to Dutch

have something to eat:

to have something to eat verb (has something to eat, had something to eat, having something to eat)

 1. to have something to eat (eat; munch; have dinner; )
  eten
  – iets als voedsel tot je nemen 1
  • eten verb (eet, at, aten, gegeten)
   • hij eet een appel1
  consumeren; gebruiken; nuttigen; opeten; verorberen; tot zich nemen; oppeuzelen
  • consumeren verb (consumeer, consumeert, consumeerde, consumeerden, geconsumeerd)
  • gebruiken verb (gebruik, gebruikt, gebruikte, gebruikten, gebruikt)
  • nuttigen verb (nuttig, nuttigt, nuttigde, nuttigden, genuttigd)
  • opeten verb (eet op, at op, aten op, opgegeten)
  • verorberen verb (verorber, verorbert, verorberde, verorberden, verorberd)
  • tot zich nemen verb (neem mij tot zich, neemt je tot zich, neemt zich tot zich, zich, je, zich tot zich genomen)
  • oppeuzelen verb (peuzel op, peuzelt op, peuzelde op, peuzelden op, opgepeuzeld)
 2. to have something to eat (feast upon; quench; consume; )
  laven; lenigen; tegoed doen; lessen
  • laven verb (laaf, laaft, laafde, laafden, gelaafd)
  • lenigen verb (lenig, lenigt, lenigde, lenigden, gelenigd)
  • tegoed doen verb (doe tegoed, doet tegoed, deed tegoed, deden tegoed, tegoed gedaan)
  • lessen verb (les, lest, leste, lesten, gelest)

Conjugations for have something to eat:

present
 1. have something to eat
 2. have something to eat
 3. has something to eat
 4. have something to eat
 5. have something to eat
 6. have something to eat
simple past
 1. had something to eat
 2. had something to eat
 3. had something to eat
 4. had something to eat
 5. had something to eat
 6. had something to eat
present perfect
 1. have had something to eat
 2. have had something to eat
 3. has had something to eat
 4. have had something to eat
 5. have had something to eat
 6. have had something to eat
past continuous
 1. was having something to eat
 2. were having something to eat
 3. was having something to eat
 4. were having something to eat
 5. were having something to eat
 6. were having something to eat
future
 1. shall have something to eat
 2. will have something to eat
 3. will have something to eat
 4. shall have something to eat
 5. will have something to eat
 6. will have something to eat
continuous present
 1. am having something to eat
 2. are having something to eat
 3. is having something to eat
 4. are having something to eat
 5. are having something to eat
 6. are having something to eat
subjunctive
 1. be had something to eat
 2. be had something to eat
 3. be had something to eat
 4. be had something to eat
 5. be had something to eat
 6. be had something to eat
diverse
 1. have something to eat!
 2. let's have something to eat!
 3. had something to eat
 4. having something to eat
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for have something to eat:

NounRelated TranslationsOther Translations
eten course; dish; feeding; food; meal; nourishment; nutrition
gebruiken customs; habits; normal practice; standard practice; traditions
oppeuzelen eating; munching; nibbling
verorberen consuming
VerbRelated TranslationsOther Translations
consumeren consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch; use; utilise; utilize
eten consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch; eat; eat heartily; eat hungrily; eat up; having a good feed; work inside
gebruiken consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble administer; adopt; apply; avail oneself of; be on drugs; burn up; consume; deploy; employ; enforce; engage; handle; implement; make use of; practice; practise; take; take drugs; use; use drugs; utilise; utilize
laven consume; eat; feast upon; gorge; have a meal; have dinner; have something to eat; quench; relieve; take something; tuck into quench thirst; seek refuge in
lenigen consume; eat; feast upon; gorge; have a meal; have dinner; have something to eat; quench; relieve; take something; tuck into ease; relieve; soften; soothe
lessen consume; eat; feast upon; gorge; have a meal; have dinner; have something to eat; quench; relieve; take something; tuck into alleviate; quench
nuttigen consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch; polish off; put away
opeten consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch; eat; eat up; finish
oppeuzelen consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble devour; nibble; nybble; swallow up
tegoed doen consume; eat; feast upon; gorge; have a meal; have dinner; have something to eat; quench; relieve; take something; tuck into consume; dispatch
tot zich nemen consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch
verorberen consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; devour; dispatch

Related Translations for have something to eat