English

Detailed Translations for spectate from English to Dutch

spectate:

to spectate verb (spectates, spectated, spectating)

 1. to spectate (look at; see; watch; observe; view)
  zien; kijken; bekijken; gadeslaan; waarnemen; observeren
  • zien verb (zie, ziet, zag, zagen, gezien)
  • kijken verb (kijk, kijkt, keek, keken, gekeken)
  • bekijken verb (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • gadeslaan verb (sla gade, slaat gade, sloeg gade, sloegen gade, gade geslagen)
  • waarnemen verb (neem waar, neemt waar, nam waar, namen waar, waargenomen)
  • observeren verb (observeer, observeert, observeerde, observeerden, geobserveerd)
 2. to spectate (keep an eye on; observe; watch)
  in het oog houden; in de gaten houden; toezien; opletten
  • in het oog houden verb (houd in het oog, houdt in het oog, hield in het oog, hielden in het oog, in het oog gehouden)
  • in de gaten houden verb (houd in de gaten, houdt in de gaten, hield in de gaten, hielden in de gaten, in de gaten gehouden)
  • toezien verb (zie toe, ziet toe, zag toe, zagen toe, toegezien)
  • opletten verb (let op, lette op, letten op, opgelet)

Conjugations for spectate:

present
 1. spectate
 2. spectate
 3. spectates
 4. spectate
 5. spectate
 6. spectate
simple past
 1. spectated
 2. spectated
 3. spectated
 4. spectated
 5. spectated
 6. spectated
present perfect
 1. have spectated
 2. have spectated
 3. has spectated
 4. have spectated
 5. have spectated
 6. have spectated
past continuous
 1. was spectating
 2. were spectating
 3. was spectating
 4. were spectating
 5. were spectating
 6. were spectating
future
 1. shall spectate
 2. will spectate
 3. will spectate
 4. shall spectate
 5. will spectate
 6. will spectate
continuous present
 1. am spectating
 2. are spectating
 3. is spectating
 4. are spectating
 5. are spectating
 6. are spectating
subjunctive
 1. be spectated
 2. be spectated
 3. be spectated
 4. be spectated
 5. be spectated
 6. be spectated
diverse
 1. spectate!
 2. let's spectate!
 3. spectated
 4. spectating
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for spectate:

NounRelated TranslationsOther Translations
kijken having a look
observeren observation; observe
waarnemen detecting; discerning; noticing
zien observation; observe
VerbRelated TranslationsOther Translations
bekijken look at; observe; see; spectate; view; watch attend; become aware of; behold; can drop dead; check; consider; control; examine; get lost; inspect; look at; notice; observe; perceive; scrutinise; scrutinize; see; see in; see over; see round; verify; view; visit; watch; witness
gadeslaan look at; observe; see; spectate; view; watch attend; eye; observe; perceive; watch; witness
in de gaten houden keep an eye on; observe; spectate; watch
in het oog houden keep an eye on; observe; spectate; watch
kijken look at; observe; see; spectate; view; watch become aware of; behold; inspect; look; look on; notice; perceive; see; see in; watch
observeren look at; observe; see; spectate; view; watch attend; observe; perceive; witness
opletten keep an eye on; observe; spectate; watch attend; be alert; be careful of; guard; listen; listen carefully; look out; mind; pay attention; pay attention to; take care; watch; watch out
toezien keep an eye on; observe; spectate; watch keep and eye on; monitor; patrol; supervise; watch
waarnemen look at; observe; see; spectate; view; watch attend; feel; notice; observe; perceive; see; sense; signal; witness
zien look at; observe; see; spectate; view; watch attend; become aware of; behold; feel; notice; observe; perceive; see; see in; sense; witness

Related Words for "spectate":

 • spectating

Synonyms for "spectate":


Related Definitions for "spectate":

 1. be a spectator in a sports event1