English

Detailed Translations for look at from English to Dutch

look at:

to look at verb (looks at, looked at, looking at)

 1. to look at (see; watch; observe; view; spectate)
  zien; kijken; bekijken; gadeslaan; waarnemen; observeren
  • zien verb (zie, ziet, zag, zagen, gezien)
  • kijken verb (kijk, kijkt, keek, keken, gekeken)
  • bekijken verb (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • gadeslaan verb (sla gade, slaat gade, sloeg gade, sloegen gade, gade geslagen)
  • waarnemen verb (neem waar, neemt waar, nam waar, namen waar, waargenomen)
  • observeren verb (observeer, observeert, observeerde, observeerden, geobserveerd)
 2. to look at (visit; examine; view; )
  bezichtigen; bekijken; aanschouwen; bezien
  • bezichtigen verb (bezichtig, bezichtigt, bezichtigde, bezichtigden, bezichtigd)
  • bekijken verb (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • aanschouwen verb (aanschouw, aanschouwt, aanschouwde, aanschouwden, aanschouwen)
  • bezien verb (bezie, beziet, bezag, bezagen, bezien)
 3. to look at (examine; view; scrutinize; )
  bekijken; inspecteren; bezichtigen
  • bekijken verb (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • inspecteren verb (inspecteer, inspecteert, inspecteerde, inspecteerden, geïnspecteerd)
  • bezichtigen verb (bezichtig, bezichtigt, bezichtigde, bezichtigden, bezichtigd)
 4. to look at
  kijken naar
  • kijken naar verb (kijk naar, kijkt naar, keek naar, keken naar, gekeken naar)
 5. to look at (glance at; watch; view)
  aankijken; aanzien; aanblikken
  • aankijken verb (kijk aan, kijkt aan, keek aan, keken aan, aangekeken)
  • aanzien verb (zie aan, ziet aan, zag aan, zagen aan, aangezien)
  • aanblikken verb (blik aan, blikt aan, blikte aan, blikten aan, aangeblikt)

Conjugations for look at:

present
 1. look at
 2. look at
 3. looks at
 4. look at
 5. look at
 6. look at
simple past
 1. looked at
 2. looked at
 3. looked at
 4. looked at
 5. looked at
 6. looked at
present perfect
 1. have looked at
 2. have looked at
 3. has looked at
 4. have looked at
 5. have looked at
 6. have looked at
past continuous
 1. was looking at
 2. were looking at
 3. was looking at
 4. were looking at
 5. were looking at
 6. were looking at
future
 1. shall look at
 2. will look at
 3. will look at
 4. shall look at
 5. will look at
 6. will look at
continuous present
 1. am looking at
 2. are looking at
 3. is looking at
 4. are looking at
 5. are looking at
 6. are looking at
subjunctive
 1. be looked at
 2. be looked at
 3. be looked at
 4. be looked at
 5. be looked at
 6. be looked at
diverse
 1. look at!
 2. let's look at!
 3. looked at
 4. looking at
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for look at:

NounRelated TranslationsOther Translations
aankijken looking in the eyes; viewing; watching
aanschouwen looking in the eyes; observation; observe; viewing; watching
aanzien allure; appearance; dignitary; distinction; eminence; exterior; greatness; highness; loftiness; look; looks; prestige; rank; renown; reputation; respectability; standing; status
bezichtigen inspection; view; visit
kijken having a look
observeren observation; observe
waarnemen detecting; discerning; noticing
zien observation; observe
VerbRelated TranslationsOther Translations
aanblikken glance at; look at; view; watch
aankijken glance at; look at; view; watch observe; watch
aanschouwen examine; inspect; look at; see; see over; see round; view; visit become aware of; behold; notice; perceive; see; see in
aanzien glance at; look at; view; watch
bekijken check; control; examine; inspect; look at; observe; scrutinise; scrutinize; see; see over; see round; spectate; verify; view; visit; watch attend; become aware of; behold; can drop dead; consider; get lost; notice; observe; perceive; see; see in; watch; witness
bezichtigen check; control; examine; inspect; look at; scrutinise; scrutinize; see; see over; see round; verify; view; visit; watch
bezien examine; inspect; look at; see; see over; see round; view; visit
gadeslaan look at; observe; see; spectate; view; watch attend; eye; observe; perceive; watch; witness
inspecteren check; control; examine; inspect; look at; scrutinise; scrutinize; verify; view; watch control; examine; inspect; look over; survey; view
kijken look at; observe; see; spectate; view; watch become aware of; behold; inspect; look; look on; notice; perceive; see; see in; watch
kijken naar look at
observeren look at; observe; see; spectate; view; watch attend; observe; perceive; witness
waarnemen look at; observe; see; spectate; view; watch attend; feel; notice; observe; perceive; see; sense; signal; witness
zien look at; observe; see; spectate; view; watch attend; become aware of; behold; feel; notice; observe; perceive; see; see in; sense; witness
- consider; deal; take; view
OtherRelated TranslationsOther Translations
- look over; see

Synonyms for "look at":


Related Definitions for "look at":

 1. take into consideration for exemplifying purposes1
 2. look at carefully; study mentally1

Wiktionary Translations for look at:

look at
Cross Translation:
FromToVia
look at aanzien ansehen — betrachten; angucken; anschauen
look at blikken; kijken; bekijken; kijken naar; schouwen; toekijken; toezien; aangaan; betreffen; gelden; raken regarder — voir, observer

Related Translations for look at