English

Detailed Translations for refusing from English to Swedish

refusing:

refusing [the ~] noun

 1. the refusing (declining; rejecting)
  avvisande; nekande
 2. the refusing (turn down; rejecting; repelling)
  vägran; avvisning

Translation Matrix for refusing:

NounRelated TranslationsOther Translations
avvisande declining; refusing; rejecting condemnation; dismissal; rejection
avvisning refusing; rejecting; repelling; turn down
nekande declining; refusing; rejecting denial; negation; negative
vägran refusing; rejecting; repelling; turn down
ModifierRelated TranslationsOther Translations
avvisande anaphoric; negative; rejecting; reluctant; unwilling
nekande marginal; negative; negligible; slight

refuse:

to refuse verb (refuses, refused, refusing)

 1. to refuse (decline; reject; turn down)
  avböja; neka; refusera
  • avböja verb (avböjer, avböjde, avböjt)
  • neka verb (nekar, nekade, nekat)
  • refusera verb (refuserar, refuserade, refuserat)
 2. to refuse (reject; disapprove; repudiate; )
  avsäga; avslå; förneka; uppsäga; förkasta; förvägra; försmå
  • avsäga verb (avsäger, avsade, avsagt)
  • avslå verb (avslår, avslog, avslagit)
  • förneka verb (förnekar, förnekade, förnekat)
  • uppsäga verb (uppsäger, uppsade, uppsägt)
  • förkasta verb (förkastar, förkastade, förkastat)
  • förvägra verb (förvägrar, förvägrade, förvägrat)
  • försmå verb (försmår, försmådde, försmått)

Conjugations for refuse:

present
 1. refuse
 2. refuse
 3. refuses
 4. refuse
 5. refuse
 6. refuse
simple past
 1. refused
 2. refused
 3. refused
 4. refused
 5. refused
 6. refused
present perfect
 1. have refused
 2. have refused
 3. has refused
 4. have refused
 5. have refused
 6. have refused
past continuous
 1. was refusing
 2. were refusing
 3. was refusing
 4. were refusing
 5. were refusing
 6. were refusing
future
 1. shall refuse
 2. will refuse
 3. will refuse
 4. shall refuse
 5. will refuse
 6. will refuse
continuous present
 1. am refusing
 2. are refusing
 3. is refusing
 4. are refusing
 5. are refusing
 6. are refusing
subjunctive
 1. be refused
 2. be refused
 3. be refused
 4. be refused
 5. be refused
 6. be refused
diverse
 1. refuse!
 2. let's refuse!
 3. refused
 4. refusing
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

refuse [the ~] noun

 1. the refuse (rubbish; waste; litter)
  avfall; sopor; skräp
 2. the refuse (vermin; scum; scrap; )
  avskum; drägg; ohyra

Translation Matrix for refuse:

NounRelated TranslationsOther Translations
avfall litter; refuse; rubbish; waste eyerings; garbage; household refuse; rubbish; scrap; squandering; tailing; trash; wastage; waste; waste material
avskum dregs; dross; offal; refuse; riff-raff; scrap; scum; trash; vermin rabble; ragtag; riffraff; rot-gut; rubbish; scum; trash
drägg dregs; dross; offal; refuse; riff-raff; scrap; scum; trash; vermin rot-gut; rubbish; trash
ohyra dregs; dross; offal; refuse; riff-raff; scrap; scum; trash; vermin riff-raff; scum; vermin
skräp litter; refuse; rubbish; waste chaff; daub; dollop; junk; junk e-mail; litter; piece of junk; piece of trash; rag; scrap; tatter; trash
sopor litter; refuse; rubbish; waste garbage; household refuse; pieces of rubbish; rubbish; trash
- food waste; garbage; scraps
VerbRelated TranslationsOther Translations
avböja decline; refuse; reject; turn down
avslå decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down disapprove of; outvote; reject; turn down; vote down
avsäga decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down
förkasta decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down discard
förneka decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down abjure; deny; disavow; disown; dispossess; expropriate; renounce; repudiate
försmå decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down scorn; spurn
förvägra decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down
neka decline; refuse; reject; turn down disapprove of; reject; turn down
refusera decline; refuse; reject; turn down
uppsäga decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down
- decline; defy; deny; pass up; reject; resist; turn away; turn down
OtherRelated TranslationsOther Translations
avskräde refuse; rubbish
rata despise; refuse
tillbakavisa refuse; reject
vägra refuse

Related Words for "refuse":


Synonyms for "refuse":


Antonyms for "refuse":


Related Definitions for "refuse":

 1. food that is discarded (as from a kitchen)1
 2. show unwillingness towards1
 3. refuse to let have1
 4. refuse to accept1
  • He refused my offer of hospitality1
 5. refuse entrance or membership1
 6. elude, especially in a baffling way1
 7. resist immunologically the introduction of some foreign tissue or organ1

Wiktionary Translations for refuse:

refuse
verb
 1. (transitive) decline (request, demand)
 2. (intransitive) decline a request or demand

Cross Translation:
FromToVia
refuse avböja; ta avstånd ifrån; avstå ifrån ablehnen — zu etwas nein sagen; etwas zurückweisen oder missbilligen
refuse avslå; neka abschlagen — jemandem etwas verweigern
refuse avvisa; avslå ausschlagentransitiv: etwas nicht entgegennehmen, ablehnen
refuse avsvärja; vända sig ifrån; bryta med abjurer — (religion) abandonner, par un acte solennel, une religion ou une doctrine.
refuse underkänna; kugga refuserrejeter une demande, ne pas accorder ce qui demander ; ne pas vouloir faire ce qui est exiger, prescrire, ordonné.
refuse kräkas; spy; neka; vägra; tacka nej till rejeter — Traductions à trier suivant le sens