English

Detailed Translations for repudiate from English to Swedish

repudiate:

to repudiate verb (repudiates, repudiated, repudiating)

 1. to repudiate (reject; disapprove; decline; )
  avsäga; avslå; förneka; uppsäga; förkasta; förvägra; försmå
  • avsäga verb (avsäger, avsade, avsagt)
  • avslå verb (avslår, avslog, avslagit)
  • förneka verb (förnekar, förnekade, förnekat)
  • uppsäga verb (uppsäger, uppsade, uppsägt)
  • förkasta verb (förkastar, förkastade, förkastat)
  • förvägra verb (förvägrar, förvägrade, förvägrat)
  • försmå verb (försmår, försmådde, försmått)
 2. to repudiate (disavow; renounce; deny)
  inte vilja kännas vid; förneka; bestrida; frånsäga sig ansvaret för; desavuera

Conjugations for repudiate:

present
 1. repudiate
 2. repudiate
 3. repudiates
 4. repudiate
 5. repudiate
 6. repudiate
simple past
 1. repudiated
 2. repudiated
 3. repudiated
 4. repudiated
 5. repudiated
 6. repudiated
present perfect
 1. have repudiated
 2. have repudiated
 3. has repudiated
 4. have repudiated
 5. have repudiated
 6. have repudiated
past continuous
 1. was repudiating
 2. were repudiating
 3. was repudiating
 4. were repudiating
 5. were repudiating
 6. were repudiating
future
 1. shall repudiate
 2. will repudiate
 3. will repudiate
 4. shall repudiate
 5. will repudiate
 6. will repudiate
continuous present
 1. am repudiating
 2. are repudiating
 3. is repudiating
 4. are repudiating
 5. are repudiating
 6. are repudiating
subjunctive
 1. be repudiated
 2. be repudiated
 3. be repudiated
 4. be repudiated
 5. be repudiated
 6. be repudiated
diverse
 1. repudiate!
 2. let's repudiate!
 3. repudiated
 4. repudiating
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

repudiate

 1. repudiate (disavow)

Translation Matrix for repudiate:

VerbRelated TranslationsOther Translations
avslå decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down disapprove of; outvote; reject; turn down; vote down
avsäga decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down
bestrida deny; disavow; renounce; repudiate battle with; challenge; combat; contest; dispute; fight; quarrel; question
desavuera deny; disavow; renounce; repudiate
frånsäga sig ansvaret för deny; disavow; renounce; repudiate
förkasta decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down discard
förneka decline; denounce; deny; disapprove; disavow; disclaim; object to; refuse; reject; renounce; repudiate; spurn; turn down abjure; deny; disown; dispossess; expropriate; renounce
försmå decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down scorn; spurn
förvägra decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down
inte vilja kännas vid deny; disavow; renounce; repudiate
uppsäga decline; denounce; disapprove; disclaim; object to; refuse; reject; repudiate; spurn; turn down
- disown; renounce
OtherRelated TranslationsOther Translations
desavouera disavow; repudiate

Related Words for "repudiate":


Synonyms for "repudiate":


Related Definitions for "repudiate":

 1. refuse to acknowledge, ratify, or recognize as valid1
  • The woman repudiated the divorce settlement1
 2. cast off1
  • The parents repudiated their son1
 3. reject as untrue, unfounded, or unjust1
  • She repudiated the accusations1
 4. refuse to recognize or pay1
  • repudiate a debt1