Dutch

Detailed Translations for voelen from Dutch to German

voelen:

voelen verb (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)

 1. voelen (bespeuren; zien; waarnemen; )
  fühlen; sehen; spüren; beobachten; merken; bemerken; wahrnehmen; erkennen; feststellen; entdecken
  • fühlen verb (fühle, fühlst, fühlt, fühlte, fühltet, gefühlt)
  • sehen verb (sehe, siehst, sieht, sah, saht, gesehen)
  • spüren verb (spüre, spürst, spürt, spürte, spürtet, gespürt)
  • beobachten verb (beobachte, beobachtest, beobachtet, beobachtete, beobachtetet, beobachtet)
  • merken verb (merke, merkst, merkt, merkte, merktet, gemerkt)
  • bemerken verb (bemerke, bemerkst, bemerkt, bemerkte, bemerktet, bemerkt)
  • wahrnehmen verb (nehme wahr, nimmst wahr, nimmt wahr, nahmt war, wahrgenommen)
  • erkennen verb (erkenne, erkennst, erkennt, erkannte, erkanntet, erkannt)
  • feststellen verb (stelle fest, stellst fest, stellt fest, stellte fest, stelltet fest, festgestellt)
  • entdecken verb (entdecke, entdeckst, entdeckt, entdeckte, entdecktet, entdeckt)
 2. voelen (iets voelen)
  fühlen; tasten; befühlen; abtasten
  • fühlen verb (fühle, fühlst, fühlt, fühlte, fühltet, gefühlt)
  • tasten verb (taste, tastest, tastet, tastete, tastetet, getastet)
  • befühlen verb (befühle, befühlst, befühlt, befühlte, befühltet, befühlt)
  • abtasten verb (taste ab, tastest ab, tastet ab, tastete ab, tastetet ab, abgetastet)
 3. voelen (invoelen; inleven; meeleven)
  fühlen; einleben; einfühlen; mitleben
 4. voelen (betasten; bevoelen)
  fühlen; betasten; anfassen; tasten; abtasten; befühlen
  • fühlen verb (fühle, fühlst, fühlt, fühlte, fühltet, gefühlt)
  • betasten verb (betaste, betastest, betastet, betastete, betastetet, betastet)
  • anfassen verb (fasse an, fasst an, fasste an, fasstet an, angefaßt)
  • tasten verb (taste, tastest, tastet, tastete, tastetet, getastet)
  • abtasten verb (taste ab, tastest ab, tastet ab, tastete ab, tastetet ab, abgetastet)
  • befühlen verb (befühle, befühlst, befühlt, befühlte, befühltet, befühlt)
 5. voelen (ondervinden; ervaren; beleven; gewaarworden)
  erfahren; erleben; wahrnehmen; durchmachen; feststellen; merken
  • erfahren verb (erfahre, erfährst, erfährt, erfuhr, erfuhrt, erfuhren)
  • erleben verb (erlebe, erlebst, erlebt, erlebte, erlebtet, erlebt)
  • wahrnehmen verb (nehme wahr, nimmst wahr, nimmt wahr, nahmt war, wahrgenommen)
  • durchmachen verb (mache durch, machst durch, macht durch, machte durch, machtet durch, durchgemacht)
  • feststellen verb (stelle fest, stellst fest, stellt fest, stellte fest, stelltet fest, festgestellt)
  • merken verb (merke, merkst, merkt, merkte, merktet, gemerkt)
 6. voelen (aanraken)
  anrühren; berühren
  • anrühren verb (rühre an, rührst an, rührt an, rührte an, rührtet an, angerührt)
  • berühren verb (berühre, berührst, berührt, berührte, berührtet, berührt)
 7. voelen (waarnemen; zien; observeren; )
  sehen; bemerken; beobachten; wahrnehmen; feststellen; entdecken
  • sehen verb (sehe, siehst, sieht, sah, saht, gesehen)
  • bemerken verb (bemerke, bemerkst, bemerkt, bemerkte, bemerktet, bemerkt)
  • beobachten verb (beobachte, beobachtest, beobachtet, beobachtete, beobachtetet, beobachtet)
  • wahrnehmen verb (nehme wahr, nimmst wahr, nimmt wahr, nahmt war, wahrgenommen)
  • feststellen verb (stelle fest, stellst fest, stellt fest, stellte fest, stelltet fest, festgestellt)
  • entdecken verb (entdecke, entdeckst, entdeckt, entdeckte, entdecktet, entdeckt)

Conjugations for voelen:

o.t.t.
 1. voel
 2. voelt
 3. voelt
 4. voelen
 5. voelen
 6. voelen
o.v.t.
 1. voelde
 2. voelde
 3. voelde
 4. voelden
 5. voelden
 6. voelden
v.t.t.
 1. heb gevoeld
 2. hebt gevoeld
 3. heeft gevoeld
 4. hebben gevoeld
 5. hebben gevoeld
 6. hebben gevoeld
v.v.t.
 1. had gevoeld
 2. had gevoeld
 3. had gevoeld
 4. hadden gevoeld
 5. hadden gevoeld
 6. hadden gevoeld
o.t.t.t.
 1. zal voelen
 2. zult voelen
 3. zal voelen
 4. zullen voelen
 5. zullen voelen
 6. zullen voelen
o.v.t.t.
 1. zou voelen
 2. zou voelen
 3. zou voelen
 4. zouden voelen
 5. zouden voelen
 6. zouden voelen
diversen
 1. voel!
 2. voelt!
 3. gevoeld
 4. voelend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

voelen [znw.] noun

 1. voelen (afvoelen; aftasten; tasten)
  Tasten; Fühlen; Anfühlen; Abtasten

Translation Matrix for voelen:

NounRelated TranslationsOther Translations
Abtasten aftasten; afvoelen; tasten; voelen afstropen; afzoeken; geheel doorzoeken
Anfühlen aftasten; afvoelen; tasten; voelen
Fühlen aftasten; afvoelen; tasten; voelen
Tasten aftasten; afvoelen; tasten; voelen
VerbRelated TranslationsOther Translations
abtasten betasten; bevoelen; iets voelen; voelen aftasten; afvoelen; afzoeken; bevoelen; onderzoeken; verkennen; vingeren; zien te vinden; zoeken
anfassen betasten; bevoelen; voelen aanklampen; beetgrijpen; beetpakken; grijpen; vastklampen; vastpakken
anrühren aanraken; voelen aanroeren; aanstippen; beïnvloeden; dooreenmengen; even aanraken; mengen; ontroeren; raken; treffen; vermengen
befühlen betasten; bevoelen; iets voelen; voelen vingeren
bemerken bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; ontwaren; signaleren; voelen; waarnemen; zien aanmerken; babbelen; bemerken; gewaarworden; kakelen; klappen; kletsen; kwebbelen; kwekken; kwetteren; merken; notitie nemen van; onderscheiden; ontwaren; opmerken; praten; signaleren; snateren; spreken; te zien krijgen; waarnemen; wauwelen; zwammen
beobachten bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; ontwaren; signaleren; voelen; waarnemen; zien aankijken; bekijken; gadeslaan; in de gaten houden; in het oog houden; kijken; observeren; opletten; speurend kijken; toekijken; toeschouwen; toezien; turen; waarnemen; zien
berühren aanraken; voelen aangaan; aankloppen; aanroeren; aanstippen; aantikken; aantippen; beroeren; betreffen; even aanraken; kloppen; ontroeren; raken; tikken; tippen; treffen
betasten betasten; bevoelen; voelen
durchmachen beleven; ervaren; gewaarworden; ondervinden; voelen avanceren; doorfuiven; doorleven; doorlopen; doormaken; doorstaan; verder lopen; verdergaan; verdragen; verduren; verteren; voortgaan
einfühlen inleven; invoelen; meeleven; voelen
einleben inleven; invoelen; meeleven; voelen
entdecken bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; ontwaren; signaleren; voelen; waarnemen; zien bloot leggen; ontdekken; ontwaren; opsporen; reveleren; vinden
erfahren beleven; ervaren; gewaarworden; ondervinden; voelen aanvoelen; achterhalen; doorleven; doorstaan; ervaren als; te weten komen; verdragen; verduren; verteren; voorvoelen
erkennen bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; ontwaren; voelen; waarnemen; zien begrijpen; beseffen; doorhebben; doorzien; doorzien hebben; een ereteken geven; gewaarworden; inzien; met het verstand vatten; onderkennen; onderscheiden; ontwaren; realiseren; snappen; te zien krijgen; van elkaar onderscheiden
erleben beleven; ervaren; gewaarworden; ondervinden; voelen doorleven; doormaken; doorstaan; ervaren als; verdragen; verduren; verteren
feststellen bekijken; beleven; bemerken; bespeuren; ervaren; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; ondervinden; ontwaren; signaleren; voelen; waarnemen; zien bemerken; bepalen; betogen; checken; constateren; demonstreren; determineren; gewaarworden; merken; nagaan; natrekken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; te zien krijgen; vaststellen; verifiëren; waarnemen
fühlen bemerken; bespeuren; betasten; bevoelen; gewaarworden; iets voelen; inleven; invoelen; meeleven; merken; ontwaren; voelen; waarnemen; zien aanvoelen; doorleven; doorstaan; verdragen; verduren; verteren; vingeren; voorvoelen
merken beleven; bemerken; bespeuren; ervaren; gewaarworden; merken; ondervinden; ontwaren; voelen; waarnemen; zien aankruisen; aanvoelen; bemerken; gewaarworden; lucht krijgen van; merken; opmerken; signaleren; voorvoelen; waarnemen
mitleben inleven; invoelen; meeleven; voelen
sehen bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; ontwaren; signaleren; voelen; waarnemen; zien aanblikken; aankijken; aanschouwen; aanzien; bekijken; bezichtigen; bezien; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; toekijken; turen; zien
spüren bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; ontwaren; voelen; waarnemen; zien aanvoelen; achter komen; bemerken; gewaarworden; merken; naspeuring doen; onderzoeken; opmerken; rechercheren; signaleren; snuffelen; speuren; voorvoelen; vorsen; waarnemen
tasten betasten; bevoelen; iets voelen; voelen aanvoelen; op de tast lopen; vingeren; voorvoelen
wahrnehmen bekijken; beleven; bemerken; bespeuren; ervaren; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; ondervinden; ontwaren; signaleren; voelen; waarnemen; zien aanblikken; aankijken; aanschouwen; aanvoelen; aanzien; bekijken; bemerken; gadeslaan; gewaarworden; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; te zien krijgen; turen; voorvoelen; waarnemen; zien
ModifierRelated TranslationsOther Translations
erfahren bedreven; bekwaam; doorkneed; ervaren; gediplomeerd; gekwalificeerd; geoefend

Related Definitions for "voelen":

 1. ervaren door je zintuigen te gebruiken1
  • voel je hoe zacht deze stof is?1
 2. het merken of ondervinden1
  • hij voelt zich ziek1

Wiktionary Translations for voelen:

voelen
verb
 1. gewaarworden door aanraking, meestal met betrekking tot temperatuur of druk

Cross Translation:
FromToVia
voelen fühlen; spüren feel — transitive: to experience an emotion or other mental state about
voelen fühlen; befühlen; tasten; antasten; betasten; tappen palper — Traductions à trier suivant le sens
voelen fühlen; empfinden; spüren ressentir — Sentir, éprouver.
voelen empfinden; fühlen; befühlen; tasten; antasten; betasten; tappen; duften; riechen; wittern sentir — Traductions à trier suivant le sens
voelen fühlen; befühlen; tasten; antasten; betasten; tappen tâtertoucher, manier doucement une chose, pour savoir si elle est dure ou molle, sec ou humide, froide ou chaude, etc.

Related Translations for voelen