Summary
Dutch to English:   more detail...
 1. voordedaghalen:


Dutch

Detailed Translations for voordedaghalen from Dutch to English

voordedaghalen:

voordedaghalen verb

 1. voordedaghalen (tevoorschijnhalen; laten zien; tevoorschijntoveren)
  to bring out; to show; to produce; to take out
  • bring out verb (brings out, brought out, bringing out)
  • show verb (shows, showed, showing)
  • produce verb (produces, produced, producing)
  • take out verb (takes out, took out, taking out)

Translation Matrix for voordedaghalen:

NounRelated TranslationsOther Translations
produce artikelen; koopwaar; voorwerpen; waar
show demonstratie; expositie; happening; laten zien; opvoering; parade; performance; show; staatsie; tentoonstelling; toneelavond; uiterlijk vertoon; uitstalling; vertoning; voorstelling
VerbRelated TranslationsOther Translations
bring out laten zien; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; voordedaghalen laten zien; te voorschijn halen; tevoorschijn brengen; tevoorschijn halen; voor de dag halen
produce laten zien; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; voordedaghalen fabriceren; losmaken; maken; opbrengen; opleveren; produceren; teweegbrengen; tot stand brengen; vervaardigen; verwekken; voor elkaar krijgen; voortbrengen
show laten zien; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; voordedaghalen aanduiden; aangeven; attenderen; etaleren; exposeren; getuigen van; iets aanwijzen; indiceren; laten blijken; laten zien; openbaren; presenteren; te voorschijn halen; tentoonstellen; tevoorschijn brengen; tevoorschijn halen; tonen; uitstallen; vertonen; voor de dag halen; wijzen; wijzen naar; zich uiten
take out laten zien; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; voordedaghalen eruit nemen; ledigen; leeghalen; leegmaken; loshalen; meenemen; naar buiten halen; nemen uit; uithalen; uitlichten; uitnemen