Most Recent Dutch Words:

jullie sollicitatie vacature handschrift bedrijfseconomie aanlopen dus brengen reserveren vormen vorm stralen straal kleur kleuren gewetensvraag dekzeil openbaar openbaren Openbaar plassen plas regen rijgen activeren herhalen Herhalen tekening mogelijkheid mogelijkheden arrangement es salaris hebben urinoir via tevens data beheersing ondanks ondank vanwege eigenschap bijblijven bloederig uitleggen uitgelegd versmaden wanhoopsdaad kenteken doorsnede te wanhoop wanhopen wat ontcijferen vriendin meenemen voorzien vriend ressentiment samenvatten samengevat inlezen tevredenstellen vliegen vlieg roddelaar speculaas pepernoot blokletter terwijl lopen loop pet vrolijk zwaluw schilderen schilder minuten twintig afwijking opdoen foelie ongeveer los lossen beschouwing vandaar inschatting kreeft stoofpeer els zijn was wassen WAS cocktail wecken algemeen zitten Algemeen onduidelijk onduidelijkheid stamboom uitdrukking inbreker twaalf ideaal improviseren fase logisch boer boers blijken blijk ontsnappen begroeten verliezen verlies dertig nummerplaat dwarsbomen weten wet tussenvoegsel wit witten direct inderdaad reeds sorry wetten geweldig binden winst aangaan aangaande gering pakket verplichten missen mist storm stormen werkgelegenheid blok blokken les lessen houder herleiden regelen regel boven waardevol bijten bijt afhankelijk willen vergissing wiek wieken fauteuil betrokken betrekken afgelopen aflopen groeten groet prediken aansprakelijk bevriezing binnen trip evenwel groot ook query weliswaar komen boot doelstelling favoriet favoriete doorzetter tonen ton penning schim schimmen eens bieden den zeker zekeren vestiging hoed hoeden wil

Most Recent Spanish Words:

ausente urgir Ausente detallar detalle generalidad velar vela sencillo diesel seguir pupitre discutir nuboso obtener recoger clase puto maleza afectuoso gallina pero pera ópera Ópera profesor profesores pantalla pantallas familia los líos engaño engaños parapeto alumno alumnos firmar firme firma bienestar falso porque porqué tramposo orfanato despedirse pimiento pimienta saludar apurar apurarse disfrutar humillar enfadarse reírse vivir vivo recordar pez acostumbrar grueso regazo proyectar proyecto Proyecto castillo cortar causar empequeñecer disponer Otros velo disposición telesilla depender funcionar constituir cuando cardinal impedir predicción resultar resultado Resultado soltero comportamiento soltera irse ir vamos consumirse desconocidos trabajar bravucón faro llamar Llamar estribo arena inteligente venta asentir fijarse casilla carajo! urbano ardiente arbolito remugar destemplar destemplado hartarse caliente calentar calentarse descubrir natación elaborar facilidad maya gobernar ticket leña estufa almacén ráfaga hermoso gracia reformar consumir consumarse conocimiento conocimientos diablito muerto albañilería alopecia demasiado omitir austero expectar contratista anonadado conseguir allegarse yegua reflejar reflejarse aire retirarse pasear dejar labrar permiso consumo acolchar acolchado asimismo mismo amenazar amenaza asar asa buey lona coger petate pasarse afirmar ciencia construir realizar celebrar situación desarrollar mentir parlanchinear dedicar resumir despedir despido completación catorce diferir diferirse gradar grada verse gestión caer compañía Compañía subproceso obligar celoso monopatín coordinador zanja comenzar