Dutch

Detailed Translations for bepaling from Dutch to Spanish

bepaling:

bepaling [de ~ (v)] noun

 1. de bepaling (determinatie)
  la determinación; la definición
 2. de bepaling (bijwoordelijke bepaling)
  la cláusula adverbial; la cláusula
 3. de bepaling (bijvoeglijke bepaling)
 4. de bepaling (woordgroep)
  la frase; la cláusula; el grupo de palabras
 5. de bepaling (voorwaarde; conditie; criterium; )
  la condición; el requisito; el criterio; la cláusula; la restricción; la estipulación; el estado; el cuadro; la forma física; la acción judicial
 6. de bepaling (van palen voorzien)

Translation Matrix for bepaling:

NounRelated TranslationsOther Translations
acción judicial beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde eis; rechtsingang; rechtsvordering
cláusula beding; bepaling; beperking; bijwoordelijke bepaling; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde; woordgroep artikel; beding; clausule; voorwaarde; zinsnede
cláusula adverbial bepaling; bijwoordelijke bepaling
complemento adjetival bepaling; bijvoeglijke bepaling
condición beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde beding; conditie; eis; geestesgesteldheid; geestestoestand; premisse; psychische toestand; restrictie; staat; toestand; vereiste; voorbehoud; voorwaarde; vorm
criterio beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde aanhaling; articulatie; citaat; commandovlag; doorzicht; inzicht; maatstaf; oordeelvelling; quote; toetssteen; uitspraak; vonnis
cuadro beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde bloemperk; carré; leidinggevend personeel; perk; ruitje; vierkantje
definición bepaling; determinatie begripsbepaling; definitie; definiëring; descriptie; hekwerk; karakterisering; kenschets; nadere beschrijving; omschrijving; profielschets; rasterwerk; signalement; typering; uitbeelding
determinación bepaling; determinatie afkondiging; bepalen; beschikken; beslistheid; decreet; definiëring; maatregel; omschrijving; schikking; standvastigheid; uitvaardiging; vastberadenheid; vaststellen; verordenen; voorschrijven; voorziening
estado beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde beschikbaarheid; betalingsstatus; conditie; gesteldheid; goedkeuringsstatus; heisa; land; natie; omstandigheden; omstandigheid; online status; positie; rijk; situatie; staat; status; toestand
estipulación beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde artikel; beding; clausule; definiëring; omschrijving; voorwaarde
forma física beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde conditie; vorm
frase bepaling; woordgroep frase; het uitspreken; loze kreet; uitspraak; verwoording; zin; zin taalkundig
grupo de palabras bepaling; woordgroep
proveer de palos o pilotes bepaling; van palen voorzien
requisito beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde beding; begeren; lust; restrictie; smachten; verlangen; voorbehoud; voorwaarde; wensen; zucht
restricción beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde begrenzing; beknotting; beperking; grens; inkrimping; kleiner maken; limiet; reduceren; restrictie; voorbehoud; voorwaarde

Wiktionary Translations for bepaling:

bepaling
noun
 1. een voorwaarde

Cross Translation:
FromToVia
bepaling adjunto adjunct — appendage
bepaling condición conditionnature, état ou qualité d’une chose ou d’une personne.

Related Translations for bepaling