Dutch

Detailed Translations for verrichting from Dutch to Spanish

verrichting:

verrichting [de ~ (v)] noun

 1. de verrichting (operatie)
  la operación
 2. de verrichting (prestatie)
  la realización; el tratamiento; el trabajo realizado; el trabajo
 3. de verrichting (prestatie; grote daad)
  la prestación; el cumplimiento; la realización; el hecho heroico; el trabajo; la acción; la actividad; el trabajo realizado
 4. de verrichting (medische ingreep; operatie)
  la intervención

Translation Matrix for verrichting:

NounRelated TranslationsOther Translations
acción grote daad; prestatie; verrichting aandeel; actie; ageren; aktie; beweging; bijdrage; daad; gang; gebaar; geste; handelen; handeling; inbreng; invloed; kampanje; lichaamsbeweging; macht; scheepskampanje; snelheid; spoed; tempo; vaart; vennootsaandeel; vennootschapsaandeel; werken; werking
actividad grote daad; prestatie; verrichting Windows Workflow Foundation-activiteit; activiteit; ambacht; arbeid; bedrijvigheid; bezigheid; ijver; ijverigheid; inspanning; métier; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; roerigheid; stiel; taak; vak; vlijt; vlijtigheid; voortvarendheid; werk; werken; werking; werklust; werkstroomactiviteit; werkzaamheid; zakelijke activiteit
cumplimiento grote daad; prestatie; verrichting afzitten; arbeidsprestatie; invullen; invulling; uitzitten; vervulling; volbrenging; voltooiing; werkprestatie
hecho heroico grote daad; prestatie; verrichting
intervención medische ingreep; operatie; verrichting bemiddeling; bemoeienis; embargo; ingreep; inlating; inmenging; interferentie; interventie; toedoen; tussenkomst; voorspraak
operación operatie; verrichting bewerking; chirurgische ingreep; ingreep; inmenging; interventie; operatie; tussenkomst
prestación grote daad; prestatie; verrichting bijstand; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun; vergoeding; werkeloosheidsuitkering
realización grote daad; prestatie; verrichting executie; invullen; invulling; realisatie; tenuitvoerlegging; totstandkoming; uitvoeren; uitvoering; verwerkelijking; verwezenlijking; volbrengen; voltrekking
trabajo grote daad; prestatie; verrichting ambacht; arbeid; arbeidsplaats; baan; baantje; beroep; bezigheid; broodwinning; dienstbetrekking; functie; gespeel; hobby; inspanning; job; karwei; kinderspel; kostwinning; loonarbeid; loonwerk; métier; positie; stiel; taak; vak; werk; werkzaamheid
trabajo realizado grote daad; prestatie; verrichting arbeidsprestatie; werkprestatie
tratamiento prestatie; verrichting behandeling; bejegening; manipulatie; therapie; treatment
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
acción actie
cumplimiento dwang

Related Translations for verrichting