Dutch

Detailed Translations for vrijlating from Dutch to Spanish

vrijlating:

vrijlating [de ~ (v)] noun

  1. de vrijlating (amnestie; kwijtschelding)
    la liberación; la amnistía; el perdón; la exoneración; la absolución; la puesta en libertad
  2. de vrijlating (loslating)
    la liberación; la amnistía; la amnistiar; la excarcelación; la puesta en libertad; el desencarcelamiento

Translation Matrix for vrijlating:

NounRelated TranslationsOther Translations
absolución amnestie; kwijtschelding; vrijlating absolutie; begenadiging; genade; gratie; kwijtschelding; pardon; vrijspraak
amnistiar loslating; vrijlating
amnistía amnestie; kwijtschelding; loslating; vrijlating invrijheidstelling
desencarcelamiento loslating; vrijlating invrijheidstelling
excarcelación loslating; vrijlating invrijheidstelling
exoneración amnestie; kwijtschelding; vrijlating absolutie; kwijtschelding; ontslaan van werknemers; ontslag; pardon; uitstoot
liberación amnestie; kwijtschelding; loslating; vrijlating beschikbaarmaken; bevrijden; bevrijding; disponibel maken; invrijheidstelling; loslaten; ontvangstbewijs; ontzet; ontzetting; redding; reçu; verlossing; vrijmaking
perdón amnestie; kwijtschelding; vrijlating absolutie; begenadiging; genade; gratie; kwijtschelding; pardon; sorry; vergeving; vergiffenis; verschoning
puesta en libertad amnestie; kwijtschelding; loslating; vrijlating bevrijding; invrijheidstelling; ontzetting; redding; verlossing; vrijmaking
VerbRelated TranslationsOther Translations
amnistiar amnestie verlenen; invrijheidstellen; laten gaan; loslaten; vrijlaten
ModifierRelated TranslationsOther Translations
perdón pardon; sorry

Related Words for "vrijlating":

  • vrijlatingen

Wiktionary Translations for vrijlating:


Cross Translation:
FromToVia
vrijlating franqueo; liberación affranchissementaction de rendre libre, action d'affranchir.