Dutch

Detailed Translations for loslating from Dutch to Spanish

loslating:

loslating [de ~ (v)] noun

  1. de loslating (vrijlating)
    la liberación; la amnistía; la amnistiar; la excarcelación; la puesta en libertad; el desencarcelamiento
  2. de loslating (losraken)
    el soltar

Translation Matrix for loslating:

NounRelated TranslationsOther Translations
amnistiar loslating; vrijlating
amnistía loslating; vrijlating amnestie; invrijheidstelling; kwijtschelding; vrijlating
desencarcelamiento loslating; vrijlating invrijheidstelling
excarcelación loslating; vrijlating invrijheidstelling
liberación loslating; vrijlating amnestie; beschikbaarmaken; bevrijden; bevrijding; disponibel maken; invrijheidstelling; kwijtschelding; loslaten; ontvangstbewijs; ontzet; ontzetting; redding; reçu; verlossing; vrijlating; vrijmaking
puesta en libertad loslating; vrijlating amnestie; bevrijding; invrijheidstelling; kwijtschelding; ontzetting; redding; verlossing; vrijlating; vrijmaking
soltar loslating; losraken
VerbRelated TranslationsOther Translations
amnistiar amnestie verlenen; invrijheidstellen; laten gaan; loslaten; vrijlaten
soltar afgespen; afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; detacheren; doorslaan; eraf gaan; eruitstappen; laten gaan; losgooien; loskrijgen; loslaten; losmaken; lostornen; loswerken; loswerpen; niet vasthouden; open krijgen; opgeven; ophouden; opsturen; posten; scheiden; stoppen; sturen; toezenden; tornen; uithalen; uittrekken; verklappen; verraden; verzenden; wegsturen; wegzenden