Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. avlöningskuvert:


Swedish

Detailed Translations for avlöningskuvert from Swedish to English

avlöningskuvert:

avlöningskuvert noun

  1. avlöningskuvert (lönekuvert)
    the pay envelope; the pay; the pay packet

Translation Matrix for avlöningskuvert:

NounRelated TranslationsOther Translations
pay avlöningskuvert; lönekuvert avgift; avlöning; betalning; inkomst; lön
pay envelope avlöningskuvert; lönekuvert
pay packet avlöningskuvert; lönekuvert
VerbRelated TranslationsOther Translations
pay avbetala; belöna; betala; betala ut; bära kostnaden för; dela i kostnader; erlägga; göra upp; jämna ut; klara upp; spendera; utbetala
OtherRelated TranslationsOther Translations
pay avlöna; gälda; inlösa; löning; sold