Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. avlöning:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for avlöning from Swedish to English

avlöning:

avlöning [-en] noun

  1. avlöning (lön; inkomst; betalning)
    the salary; the wage; the payment; the allowance; the fee; the wages; the compensation; the income; the pay
  2. avlöning (lön)
    the salary; the wage; the pay

Translation Matrix for avlöning:

NounRelated TranslationsOther Translations
allowance avlöning; betalning; inkomst; lön acceptation; avdrag; avräkning; lov; ranson; tilldelning; underhåll
compensation avlöning; betalning; inkomst; lön avräkning; betalning; ersättning; ersättningar; gentjänst; gottgörelse; gottgörelser; klarerande; kompensation; kompenseringar; kompenstioner; lön; skadeersättning; återbetalningar
fee avlöning; betalning; inkomst; lön anmälningsavgift; arvode; avgift; betalning; ersättning; inträdesavgift; kompensation; lön
income avlöning; betalning; inkomst; lön betalning; ersättning; frukten av ens arbete; inkomst; kompensation; lön
pay avlöning; betalning; inkomst; lön avgift; avlöningskuvert; betalning; inkomst; lön; lönekuvert
payment avlöning; betalning; inkomst; lön avbetalning; avbetalningsköp; avgift; avräkning; betalning; ersättning; ersättningar; gottgörelser; klarerande; kompensation; kompenseringar; kompenstioner; lön; skuld avlösning; socialförsäkring; återbetalningar
salary avlöning; betalning; inkomst; lön avgift; betalning; ersättning; frukten av ens arbete; inkomst; kompensation; lön
wage avlöning; betalning; inkomst; lön betalning; inkomst; lön
wages avlöning; betalning; inkomst; lön avgift; betalning; frukten av ens arbete; inkomst; löner
VerbRelated TranslationsOther Translations
pay avbetala; belöna; betala; betala ut; bära kostnaden för; dela i kostnader; erlägga; göra upp; jämna ut; klara upp; spendera; utbetala
OtherRelated TranslationsOther Translations
allowance traktamente; veckopeng
compensation avträde; soulagemang
fee dusör; gage; honorar
income inkomster; intäkt
pay avlöna; gälda; inlösa; löning; sold
payment likvid; utbetalning

Wiktionary Translations for avlöning:


Cross Translation:
FromToVia
avlöning salary; wage; wages; pay; remuneration; stipend salairerémunération pour un travail.