Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. besiktiga:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for besiktiga from Swedish to English

besiktiga:

besiktiga verb (besiktigar, besiktigade, besiktigat)

 1. besiktiga (titta på; kontrolera)
  to examine; to view; to look at; scrutinize; to inspect; to verify; to watch; to check; to control; scrutinise
  • examine verb (examines, examined, examining)
  • view verb (views, viewed, viewing)
  • look at verb (looks at, looked at, looking at)
  • scrutinize verb, American
  • inspect verb (inspects, inspected, inspecting)
  • verify verb (verifies, verified, verifying)
  • watch verb (watches, watched, watching)
  • check verb (checks, checked, checking)
  • control verb (controls, controlled, controlling)
  • scrutinise verb, British

Conjugations for besiktiga:

presens
 1. besiktigar
 2. besiktigar
 3. besiktigar
 4. besiktigar
 5. besiktigar
 6. besiktigar
imperfekt
 1. besiktigade
 2. besiktigade
 3. besiktigade
 4. besiktigade
 5. besiktigade
 6. besiktigade
framtid 1
 1. kommer att besiktiga
 2. kommer att besiktiga
 3. kommer att besiktiga
 4. kommer att besiktiga
 5. kommer att besiktiga
 6. kommer att besiktiga
framtid 2
 1. skall besiktiga
 2. skall besiktiga
 3. skall besiktiga
 4. skall besiktiga
 5. skall besiktiga
 6. skall besiktiga
conditional
 1. skulle besiktiga
 2. skulle besiktiga
 3. skulle besiktiga
 4. skulle besiktiga
 5. skulle besiktiga
 6. skulle besiktiga
perfekt particip
 1. har besiktigat
 2. har besiktigat
 3. har besiktigat
 4. har besiktigat
 5. har besiktigat
 6. har besiktigat
imperfekt particip
 1. hade besiktigat
 2. hade besiktigat
 3. hade besiktigat
 4. hade besiktigat
 5. hade besiktigat
 6. hade besiktigat
blandad
 1. besiktiga!
 2. besiktiga!
 3. besiktigad
 4. besiktigande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for besiktiga:

NounRelated TranslationsOther Translations
check check; kontrollera
control administration; bestämmanderätt; bevakning; förmunderskap; herravälde; inställningsratt; kontroll; makt; myndighet; observation; själv behärskning; tillsyn; uppsikt; vaktande; vård; överinseende; övervakning
view anblick; besöka; föreställning; inspektera; intryck; kikhål; mening; panorama; ståndpunkt; syn; synpunkt; synvinkel; tanke; tankesätt; titthål; uppfattning; utblick; utsikt; vy; åsikt; åsyn; övertygelse
watch armbandsur; bevakning; hålla vakten; observation; tillsyn; uppsikt; vaktande; överinseende; övervakning
VerbRelated TranslationsOther Translations
check besiktiga; kontrolera; titta på bromsa; förhöra; försöka; hålla i schack; höra; inspektera; kolla; kontrollera; lägga band på; markera; pricka av; pröva; pröva ut; räkna om; slå upp; spåra; testa; tygla; undersöka
control besiktiga; kontrolera; titta på behärska; bestämma över; dressera; hålla sig själv; hålla tillbaka; inspektera; kolla; kontrollera; manipulera; pröva; tama; testa; tämja; underkasta sig; undersöka; utvärdera
examine besiktiga; kontrolera; titta på anhålla om; examinera; förhöra; försöka; höra; inspektera; kolla; kontrollera; pröva; pröva ut; testa; undersöka; utvärdera; visitera
inspect besiktiga; kontrolera; titta på betrakta; förhöra; höra; inspektera; kolla; kontrollera; pröva; se på; se över; ta prov; testa; titta; undersöka; utvärdera; visitera
look at besiktiga; kontrolera; titta på betrakta; inspektera; kika på; observera; se; se på; stirra på; titta på; undersöka; visitera; åskåda
scrutinise besiktiga; kontrolera; titta på
scrutinize besiktiga; kontrolera; titta på
verify besiktiga; kontrolera; titta på belägga; bestyrka; bevisa; demonstrera; förhöra; höra; inspektera; kolla; kontrollera; pröva; slå upp; testa; undersöka; verifiera
view besiktiga; kontrolera; titta på betrakta; inspektera; kontrollera; observera; se; stirra på; titta på; undersöka; utvärdera; visa; visitera; åskåda
watch besiktiga; kontrolera; titta på akta; akta sig; betrakta; bevaka; ge akt på; ha uppsikt över; hålla ett öga på; hålla vakt; iaktta; inspektera; kasta en blick på; kika på; kolla; observera; passa på; patrullera; se; se på; se sig för; smygtitta på; snegla; stanna vaken; stirra på; tillse; titta; titta på; vaka; vara försiktig; vara noga; vara uppmärksam; åse; åskåda; övervaka
OtherRelated TranslationsOther Translations
check checka; koll; kontramärke; kontrollmärke; mota; stävja
control kontrollanordning; kontrollåtgärd; reglage; regleringsanordning
examine syna; tenta; vittja
inspect besikta; syna
look at bese
scrutinise fingranska; skärskåda
scrutinize fingranska; skärskåda
verify besannas
view förtoning; insyn; sikt; skärskåda
ModifierRelated TranslationsOther Translations
check rutig; rutigt

Synonyms for "besiktiga":


Wiktionary Translations for besiktiga:


Cross Translation:
FromToVia
besiktiga check abnehmenüberprüfen und freigeben
besiktiga inspect; review; scrutinize inspecterexaminer avec attention.
besiktiga check; verify; audit vérifierexaminer, rechercher si une chose est vraie, si elle est telle qu’elle doit être ou qu’on l’déclarer.