Swedish

Detailed Translations for hålla tillbaka from Swedish to English

hålla tillbaka:

hålla tillbaka verb (håller tillbaka, höll tillbaka, hållit tillbaka)

 1. hålla tillbaka (hindra; stoppa)
  to restrain; to dissuade; to hold back; to obstruct; to discourage; to stop
  • restrain verb (restrains, restrained, restraining)
  • dissuade verb (dissuades, dissuaded, dissuading)
  • hold back verb (holds back, held back, holding back)
  • obstruct verb (obstructs, obstructed, obstructing)
  • discourage verb (discourages, discouraged, discouraging)
  • stop verb (stops, stopped, stopping)
  to prevent
  – stop (someone or something) from doing something or being in a certain state 1
  • prevent verb (prevents, prevented, preventing)
   • We must prevent the cancer from spreading1
 2. hålla tillbaka (behärska)
  to control; to moderate; to subdue; to keep back
  • control verb (controls, controlled, controlling)
  • moderate verb (moderates, moderated, moderating)
  • subdue verb (subdues, subdued, subdueing)
  • keep back verb (keeps back, kept back, keeping back)
 3. hålla tillbaka (hålla kontrollen över; undertrycka; krossa; betvinga)
  to suppress; to revoke; to withhold; to subdue; to retract; keep in control; to recant; to keep back; to pulverize; to take back; to rub fine; to crush; to pulverise
  • suppress verb (suppresss, suppressed, suppressing)
  • revoke verb (revokes, revoked, revoking)
  • withhold verb (withholds, withheld, withholding)
  • subdue verb (subdues, subdued, subdueing)
  • retract verb (retracts, retracted, retracting)
  • recant verb (recants, recanted, recanting)
  • keep back verb (keeps back, kept back, keeping back)
  • pulverize verb, American (pulverizes, pulverized, pulverizing)
  • take back verb (takes back, took back, taking back)
  • rub fine verb (rubs fine, rubbed fine, rubbing fine)
  • crush verb (crushes, crushed, crushing)
  • pulverise verb, British
 4. hålla tillbaka (avhålla sig; avstå)
  to record; to remember
  • record verb (records, recorded, recording)
  • remember verb (remembers, remembered, remembering)
 5. hålla tillbaka (dölja; svälja; undertrycka; stänga inne)
  to bottle up; to accumulate; pen up

Conjugations for hålla tillbaka:

presens
 1. håller tillbaka
 2. håller tillbaka
 3. håller tillbaka
 4. håller tillbaka
 5. håller tillbaka
 6. håller tillbaka
imperfekt
 1. höll tillbaka
 2. höll tillbaka
 3. höll tillbaka
 4. höll tillbaka
 5. höll tillbaka
 6. höll tillbaka
framtid 1
 1. kommer att hålla tillbaka
 2. kommer att hålla tillbaka
 3. kommer att hålla tillbaka
 4. kommer att hålla tillbaka
 5. kommer att hålla tillbaka
 6. kommer att hålla tillbaka
framtid 2
 1. skall hålla tillbaka
 2. skall hålla tillbaka
 3. skall hålla tillbaka
 4. skall hålla tillbaka
 5. skall hålla tillbaka
 6. skall hålla tillbaka
conditional
 1. skulle hålla tillbaka
 2. skulle hålla tillbaka
 3. skulle hålla tillbaka
 4. skulle hålla tillbaka
 5. skulle hålla tillbaka
 6. skulle hålla tillbaka
perfekt particip
 1. har hållit tillbaka
 2. har hållit tillbaka
 3. har hållit tillbaka
 4. har hållit tillbaka
 5. har hållit tillbaka
 6. har hållit tillbaka
imperfekt particip
 1. hade hållit tillbaka
 2. hade hållit tillbaka
 3. hade hållit tillbaka
 4. hade hållit tillbaka
 5. hade hållit tillbaka
 6. hade hållit tillbaka
blandad
 1. håll tillbaka!
 2. håll tillbaka!
 3. hållande tillbaka
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for hålla tillbaka:

NounRelated TranslationsOther Translations
control administration; bestämmanderätt; bevakning; förmunderskap; herravälde; inställningsratt; kontroll; makt; myndighet; observation; själv behärskning; tillsyn; uppsikt; vaktande; vård; överinseende; övervakning
record anteckning; förteckning; grammofonskiva; kommentera; lista; lp; lp skiva; långspelande grammofonskiva; notering; post; protokoll; rekord; reportage; skiva; uppteckning
revoke försummelse
stop försening; hållplats; paus; väntan
VerbRelated TranslationsOther Translations
accumulate dölja; hålla tillbaka; stänga inne; svälja; undertrycka anhopa; samla; samla ihop; samla på hög; stapla; tillta; åstadkomma; öka; ökas
bottle up dölja; hålla tillbaka; stänga inne; svälja; undertrycka
control behärska; hålla tillbaka behärska; besiktiga; bestämma över; dressera; hålla sig själv; inspektera; kolla; kontrolera; kontrollera; manipulera; pröva; tama; testa; titta på; tämja; underkasta sig; undersöka; utvärdera
crush betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka förkrossa; krama ur; krossa; mala sönder; pressa; pressa sönder; slå sönder; stampa sönder; trycka hårt; trycka sönder
discourage hindra; hålla tillbaka; stoppa demoralisera; göra modfälld; inte uppmuntra; motarbeta; slå ned modet på; slå ner
dissuade hindra; hålla tillbaka; stoppa
hold back hindra; hålla tillbaka; stoppa
keep back behärska; betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behålla sitt lugn; hålla sig lugn
keep in control betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka
moderate behärska; hålla tillbaka använda mindre; använda sparsamt; begränsa; förenkla; göra inskränkningar; inskränka; inskränka utgifterna; inspara; spara
obstruct hindra; hålla tillbaka; stoppa avspärra; barrikadera; blockera; blokkera; förebygga; förhindra; hindra; motarbeta; orsaka misslyckande; sabotera; spärra; täppa till
pen up dölja; hålla tillbaka; stänga inne; svälja; undertrycka
prevent hindra; hålla tillbaka; stoppa förebygga; förhindra; hindra; motarbeta
pulverise betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka krossa; mala sönder; pressa sönder; slå sönder; stampa sönder; trycka sönder
pulverize betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka krossa; mala sönder; pressa sönder; slå sönder; stampa sönder; trycka sönder
recant betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka återkalla
record avhålla sig; avstå; hålla tillbaka anteckna; avfatta skriftligt; bokföra; införa; lista; notera; protokollföra; skriva ner; uppta; uppteckna
remember avhålla sig; avstå; hålla tillbaka erinra; få en att minnas; få en att tänka på; glömma inte; ihågkomma; kom ihåg; komma ihåg; minnas; påminna; påminna en om
restrain hindra; hålla tillbaka; stoppa avhålla från; begränsa; behärska; bestämma över; bromsa; hindra; hålla i schack; inskränka; kontrollera; lägga band på; tygla; återhålla
retract betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka
revoke betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka annullera; upphäva; återkalla
rub fine betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka krossa; mala sönder; pressa sönder; slå sönder; stampa sönder
stop hindra; hålla tillbaka; stoppa ajournera; avhålla; avstanna; besluta; bestämma; bli stående; bringa till stillastående; bromsa in; flytta fram; fylla hål; fördröja; ge upp; hejda; hindra; häfta; hämma; klibba fast; komma till en ände; köra fast; motarbeta; sakta ner; skjuta upp; sluta; stanna; stilla; stoppa; stå stilla; täta hål; uppehålla; upphöra; överge
subdue behärska; betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka dressera; tama
suppress betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behärska; bestämma över; dölja; gömma; kontrollera; skyla; undertrycka
take back betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka
withhold betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behålla sitt lugn; hålla sig lugn
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
moderate medel-; medelmåttigt; medioker; mediokert; måttfull; måttfullt; måttlig; måttligt; rimlig; rimligt; skäligt; tillräcklig; tillräckligt
OtherRelated TranslationsOther Translations
accumulate ackumulera; hopas
control kontrollanordning; kontrollåtgärd; reglage; regleringsanordning
moderate facil; facilt; hovsam; hovsamt; moderera; återhållsam
obstruct obstruera
prevent avstyra
pulverise finfördela; pulverisera; pulvrisera
pulverize finfördela; pulverisera; pulvrisera
record banda; grammofonplatta; inspela; intala; redovisa; rekordartad; urkund
restrain avhålla
stop tillstoppa
subdue kuva; underkuva
take back återtaga
withhold undanhålla

Related Translations for hålla tillbaka