Swedish

Detailed Translations for definiera from Swedish to English

definiera:

definiera verb (definierar, definierade, definierat)

 1. definiera (fastlägga; bestämma)
  to determine; to define; to outline
  • determine verb (determines, determined, determining)
  • define verb (defines, defined, defining)
  • outline verb (outlines, outlined, outlining)
 2. definiera (karakterisera; beskriva; utmärka)
  to characterize; to characterise
  – describe or portray the character or the qualities or peculiarities of 1
  • characterize verb, American (characterizes, characterized, characterizing)
   • You can characterize his behavior as that of an egotist1
   • This poem can be characterized as a lament for a dead lover1
  • characterise verb, British
  to define
  – determine the essential quality of 1
  • define verb (defines, defined, defining)
  to depict; to describe
  – give a description of 1
  • depict verb (depicts, depicted, depicting)
  • describe verb (describes, described, describing)
  to mark
  • mark verb (marks, marked, marking)
 3. definiera (beskriva närmare)
  to state precisely; to define
  • state precisely verb (states precisely, stated precisely, stating precisely)
  • define verb (defines, defined, defining)
 4. definiera (avgränsa; bestämma; begränsa; utstaka; markera)
  to demarcate; to outline; to fence off; to mark out; to clearly define; to define; to map out; to fence in; to trace out; to fence
  • demarcate verb (demarcates, demarcated, demarcating)
  • outline verb (outlines, outlined, outlining)
  • fence off verb (fences off, fenced off, fencing off)
  • mark out verb (marks out, marked out, marking out)
  • clearly define verb (clearlys define, clearly defined, clearly defining)
  • define verb (defines, defined, defining)
  • map out verb (maps out, mapped out, mapping out)
  • fence in verb (fences in, fenced in, fencing in)
  • trace out verb (traces out, traced out, tracing out)
  • fence verb (fences, fenced, fencing)

Conjugations for definiera:

presens
 1. definierar
 2. definierar
 3. definierar
 4. definierar
 5. definierar
 6. definierar
imperfekt
 1. definierade
 2. definierade
 3. definierade
 4. definierade
 5. definierade
 6. definierade
framtid 1
 1. kommer att definiera
 2. kommer att definiera
 3. kommer att definiera
 4. kommer att definiera
 5. kommer att definiera
 6. kommer att definiera
framtid 2
 1. skall definiera
 2. skall definiera
 3. skall definiera
 4. skall definiera
 5. skall definiera
 6. skall definiera
conditional
 1. skulle definiera
 2. skulle definiera
 3. skulle definiera
 4. skulle definiera
 5. skulle definiera
 6. skulle definiera
perfekt particip
 1. har definierat
 2. har definierat
 3. har definierat
 4. har definierat
 5. har definierat
 6. har definierat
imperfekt particip
 1. hade definierat
 2. hade definierat
 3. hade definierat
 4. hade definierat
 5. hade definierat
 6. hade definierat
blandad
 1. definiera!
 2. definiera!
 3. definierad
 4. definierande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for definiera:

NounRelated TranslationsOther Translations
determine fastställande; ordnat
fence gallerverk; hälare; inhägnande; mottagare av stulet gods; spaljé; staket; stängsel
fence in stängsel
fence off stängsel
mark beskriva någon; betug; betyg; betygsgrad; grad; gradbeteckning; identifikationstecken; igenkänningstecken; markering; mål; måltavla; poäng; signalement; tjänstetecken; ärr
outline disposition; grunddrag; kontur; skiss; struktur; utkast; ytterlinje
VerbRelated TranslationsOther Translations
characterise beskriva; definiera; karakterisera; utmärka beteckna; karakterisera; känneteckna
characterize beskriva; definiera; karakterisera; utmärka beteckna; karakterisera; känneteckna
clearly define avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bestämma; tydligt definiera
define avgränsa; begränsa; beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; karakterisera; markera; utmärka; utstaka berätta; beskriva; förklara; noggrant ange; precisera; rapportera; skildra; sätta fingret på; återberätta
demarcate avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka plombera; plugga igen; stoppa igen; tamponera
depict beskriva; definiera; karakterisera; utmärka avbilda; berätta; beskriva; framställa; förklara; måla av; porträttera; rapportera; skildra; teckna; återberätta
describe beskriva; definiera; karakterisera; utmärka avbilda; berätta; beskriva; framställa; förklara; rapportera; skildra; teckna; återberätta
determine bestämma; definiera; fastlägga bestämma
fence avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka fäktas
fence in avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka avgränsa; inhägna; skydda; stängsla in; täcka
fence off avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka avgränsa; inhägna; plombera; plugga igen; skydda; stoppa igen; stängsla in; tamponera; täcka
map out avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
mark beskriva; definiera; karakterisera; utmärka anteckna; beteckna; bocka av; brännmärka; karakterisera; känneteckna; markera; markera med ett kors; pricka av; prissätta; stämpla; sätta märken på
mark out avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
outline avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; fastlägga; markera; utstaka ange huvuddragen av; beskriva; beskriva i sina grunddrag; skildra; skissera; teckna
state precisely beskriva närmare; definiera
trace out avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka klottra; krafsa; skrapa
OtherRelated TranslationsOther Translations
characterise karaktärisera
characterize karaktärisera
depict utmåla
determine determinera
fence fäkta; gärda; gärdesgård; gärdsgård; hägnad; inhängna
fence in kringgärda; omhägna
mark bomärke; ritsa; signera; vedermäle; yttring

Synonyms for "definiera":


Wiktionary Translations for definiera:


Cross Translation:
FromToVia
definiera define definierenWissenschaft: die Bedeutung eines Begriffs genau festlegen

Related Translations for definiera