Swedish

Detailed Translations for förgänglig from Swedish to English

förgänglig:


Translation Matrix for förgänglig:

NounRelated TranslationsOther Translations
current avdrift; elektricitet; elektrisk ström; elkraft; energi; havsström; ström; strömning; termikblåsa; termisk uppvind
passing övergående
VerbRelated TranslationsOther Translations
brief ge anvisningar; instruera
close bomma igen; dra till; låsa; plombera; plugga igen; sluta till; slå igen; stoppa igen; stänga; stänga av; stänga till; tamponera
empty avleda; dra ut; dricka; dricka upp; fisk; hälla ut; lyfta ut; låta avrinna; plundra; rensa; rensa ut; röja undan; röja upp; städa ur; ta ut; tömma; tömma på allt; tömma på vatten; uttappa
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
brief förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt flyktigt; koncist; kort sammanfattad; kort sammanfattat; kortfattad; kortfattat; snabb; snabbt
casual förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt flyktigt; förbipasserande; lekfull; lekfullt; lättvindig; lättvindit; oberört; otvungen; otvunget; tillfällig; tillfälligt
current förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt aktuell; aktuellt; allmänt; flyktigt; gällande; gängse; just nu; kortlivad; kortlivat; nuvarande; tillfällig; tillfälligt; vanlig; vanligt; ögonblickligt
cursory förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt flyktigt; likgiltig; likgiltigt; mekaniskt; oengagerad; rutinmässig; rutinmässigt; snabb; snabbt; summarisk; summariskt; ytligt
empty förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt betydelselöst; innehållslös; innehållslöst; intetsägande; meningslös; meningslöst; oanvänd; oanvänt; outnyttjat; tom; tomt
evanescent förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt
fleeting förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt
informal förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt flyktigt; lättvindig; lättvindit; oberört; otvungen; otvunget; tillfällig; tillfälligt
momentary förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt flyktigt; just nu; kortlivad; kortlivat; tillfällig; tillfälligt; ögonblickligt
null förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt null; ogiltig
perfunctory förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt likgiltig; likgiltigt; mekaniskt; oengagerad; rutinmässig; rutinmässigt; summarisk; summariskt; ytligt
short liten; litet; obetydligt; underlägsen; underlägset
superficial förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt likgiltig; likgiltigt; mekaniskt; oengagerad; rutinmässig; rutinmässigt; summarisk; summariskt; ytlig; ytligt
temporary förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt erättnings-; kortvarig; kortvarigt; provisoriskt; temporär; temporärt; tidsbegränsad; tidsbegränsat; tillfällig; tillfälligt
transient förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt
transitory förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt
volatile förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt
AdverbRelated TranslationsOther Translations
close i närheten
OtherRelated TranslationsOther Translations
brief briefa
close närstående; tillsluta
current aktuell; aktuellt; elström
empty intig; länsa
momentary momentan; momentant
passing hädanfärd
short kortväxt; småväxt
superficial ytlig
temporary interimistisk; interimistiskt
ModifierRelated TranslationsOther Translations
close förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt instängd; instängt; jämnt; kvalmigt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; nära; slät; slätt; tillgiven; tillgivet
of short duration förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt
passing förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt flyktigt; förbipasserande; tillfällig; tillfälligt
perishing förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt
short förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt abrupt; bryskt

Wiktionary Translations for förgänglig:

förgänglig
adjective
  1. lasting for a short period of time
  2. liable to destruction
  3. lasting only a short time

Cross Translation:
FromToVia
förgänglig perishable périssable — Qui ne durer pas.