Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. erättnings-:


Swedish

Detailed Translations for erättnings- from Swedish to English

erättnings-:


Translation Matrix for erättnings-:

NounRelated TranslationsOther Translations
deputy delegerad; ersätta; ersättare; ombud; representant; ställföreträdare; substitut; suppleant; vikariera
substitute avlösning; byta spelare; ersätta; ersättande; ersättare; ersättning; ersättningsmedel; ersättningsprodukt; reservist; ställföreträdare; substitut; suppleant; surrogat; utbyte; vikariera
VerbRelated TranslationsOther Translations
substitute ersätta; vara ersättning för; växla
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
acting erättnings-; temporär; temporärt; tillfälligt fungerande
substitute erättnings-; temporär; temporärt; tillfälligt
temporary erättnings-; temporär; temporärt; tillfälligt förgänglig; förgängligt; kortvarig; kortvarigt; lättförstörbar; lättförstörbart; provisoriskt; temporärt; tidsbegränsad; tidsbegränsat; tillfällig; tillfälligt; ömtåligt
AdverbRelated TranslationsOther Translations
ad interim erättnings-; temporär; temporärt; tillfälligt
OtherRelated TranslationsOther Translations
acting handlande; tillförordnad
deputy befullmäktigad; deputerad; tillförordnad; vice; vikarie
substitute avbytare; substituera
temporary interimistisk; interimistiskt
ModifierRelated TranslationsOther Translations
deputy erättnings-; temporär; temporärt; tillfälligt assistent

Related Translations for erättnings-