Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. lägga upp:
 2. Wiktionary:
  • lägga upp → set


Swedish

Detailed Translations for lägga upp from Swedish to English

lägga upp:

lägga upp noun

 1. lägga upp (servera)
  the dishing up; the service

lägga upp verb (lägger upp, lade upp, lagt upp)

 1. lägga upp (lagra; lägga undan; samla på lager)
  to store; to lay aside; to save; to put away
  • store verb (stores, stored, storing)
  • lay aside verb (lays aside, laid aside, laying aside)
  • save verb (saves, saved, saving)
  • put away verb (puts away, put away, putting away)
 2. lägga upp (servera; sätta fram)
  to dish up; to serve out
  • dish up verb (dishes up, dished up, dishing up)
  • serve out verb (serves out, served out, serving out)

Conjugations for lägga upp:

presens
 1. lägger upp
 2. lägger upp
 3. lägger upp
 4. lägger upp
 5. lägger upp
 6. lägger upp
imperfekt
 1. lade upp
 2. lade upp
 3. lade upp
 4. lade upp
 5. lade upp
 6. lade upp
framtid 1
 1. kommer att lägga upp
 2. kommer att lägga upp
 3. kommer att lägga upp
 4. kommer att lägga upp
 5. kommer att lägga upp
 6. kommer att lägga upp
framtid 2
 1. skall lägga upp
 2. skall lägga upp
 3. skall lägga upp
 4. skall lägga upp
 5. skall lägga upp
 6. skall lägga upp
conditional
 1. skulle lägga upp
 2. skulle lägga upp
 3. skulle lägga upp
 4. skulle lägga upp
 5. skulle lägga upp
 6. skulle lägga upp
perfekt particip
 1. har lagt upp
 2. har lagt upp
 3. har lagt upp
 4. har lagt upp
 5. har lagt upp
 6. har lagt upp
imperfekt particip
 1. hade lagt upp
 2. hade lagt upp
 3. hade lagt upp
 4. hade lagt upp
 5. hade lagt upp
 6. hade lagt upp
blandad
 1. lägg upp!
 2. lägg upp!
 3. läggande upp
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for lägga upp:

NounRelated TranslationsOther Translations
dishing up lägga upp; servera hitt på
service lägga upp; servera anskaffande; anskaffning; betjäning; favör; framskaffande; genomgång; gudstjänst; inspektion; institution; justering; kontroll; kundtjänst; omhändertagande; omsorg; omvårdnad; putsning; rengöring; rensning; servering; service; städning; tjänst; underhåll; utverkande; vård; överhalning
store depå; förvaringsrum; lager; lagerlokal; lagerrum; magasin; skafferi; upplag; vapenförråd; vapenmagasin; visthusbod
VerbRelated TranslationsOther Translations
dish up lägga upp; servera; sätta fram duka upp; servera
lay aside lagra; lägga undan; lägga upp; samla på lager
put away lagra; lägga undan; lägga upp; samla på lager avfärda; förvara; gömma undan; hålla inne med; lagra; lägga av; låsa in; rena; rengöra; rensa; rensa bort; reservera; röja undan; röja upp; snabbt få ur händerna; snabbt klara av; spara
save lagra; lägga undan; lägga upp; samla på lager banka; bevaka från; bevara; förmindra; göra en insättning; inskränka utgifterna; inspara; packa; reducera; rädda; samla; samla ihop; skydda; spara; sätta in pengar på banken; tänka över; underhålla; upprätthålla; vakta
serve out lägga upp; servera; sätta fram servera; utdela; utspisa
service finnas till hands; stå till tjänst
store lagra; lägga undan; lägga upp; samla på lager arkivera; bevara; förvara; hamstra; lagra; lägga åt sidan; låsa in; ordna; spara
OtherRelated TranslationsOther Translations
dish up upplägga
lay aside avlägga
save bespara; frälsa; inbespara
service betjäningsavgift; drickspeng; försvarsgren; servis; tjänstgöring
store magasinera; shop
ModifierRelated TranslationsOther Translations
save med undagtag av; så när som på; utan
service tjänsteinriktad; tjänsteinriktat

Wiktionary Translations for lägga upp:

lägga upp
verb
 1. to direct the ball to a teammate for an attack

Related Translations for lägga upp