Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. markera:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for markera from Swedish to English

markera:

markera verb (markerar, markerade, markerat)

 1. markera (pricka av)
  to mark; to tick; to check
  • mark verb (marks, marked, marking)
  • tick verb (ticks, ticked, ticking)
  • check verb (checks, checked, checking)
 2. markera (avgränsa; bestämma; begränsa; utstaka; definiera)
  to demarcate; to outline; to fence off; to mark out; to clearly define; to define; to map out; to fence in; to trace out; to fence
  • demarcate verb (demarcates, demarcated, demarcating)
  • outline verb (outlines, outlined, outlining)
  • fence off verb (fences off, fenced off, fencing off)
  • mark out verb (marks out, marked out, marking out)
  • clearly define verb (clearlys define, clearly defined, clearly defining)
  • define verb (defines, defined, defining)
  • map out verb (maps out, mapped out, mapping out)
  • fence in verb (fences in, fenced in, fencing in)
  • trace out verb (traces out, traced out, tracing out)
  • fence verb (fences, fenced, fencing)
 3. markera (bocka av; pricka av)
  to mark; to tick off
  – put a check mark on or near or next to 1
  • mark verb (marks, marked, marking)
  • tick off verb (ticks off, ticked off, ticking off)
   • tick off the items1
 4. markera (sätta märken på; anteckna; stämpla; prissätta)
  to mark
  • mark verb (marks, marked, marking)
 5. markera
  highlight
  – To emphasize displayed characters, as by displaying them in reverse video (light on dark rather than dark on light, and vice versa) or against a colored background. 2
 6. markera
  to select
  – To mark text, cells, and similar items that will be subject to a user action, such as copying text. 2
  • select verb (selects, selected, selecting)
 7. markera
  subselect
  – To select individual shapes within a group. 2

Conjugations for markera:

presens
 1. markerar
 2. markerar
 3. markerar
 4. markerar
 5. markerar
 6. markerar
imperfekt
 1. markerade
 2. markerade
 3. markerade
 4. markerade
 5. markerade
 6. markerade
framtid 1
 1. kommer att markera
 2. kommer att markera
 3. kommer att markera
 4. kommer att markera
 5. kommer att markera
 6. kommer att markera
framtid 2
 1. skall markera
 2. skall markera
 3. skall markera
 4. skall markera
 5. skall markera
 6. skall markera
conditional
 1. skulle markera
 2. skulle markera
 3. skulle markera
 4. skulle markera
 5. skulle markera
 6. skulle markera
perfekt particip
 1. har markerat
 2. har markerat
 3. har markerat
 4. har markerat
 5. har markerat
 6. har markerat
imperfekt particip
 1. hade markerat
 2. hade markerat
 3. hade markerat
 4. hade markerat
 5. hade markerat
 6. hade markerat
blandad
 1. markera!
 2. markera!
 3. markerad
 4. markerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for markera:

NounRelated TranslationsOther Translations
check check; kontrollera
fence gallerverk; hälare; inhägnande; mottagare av stulet gods; spaljé; staket; stängsel
fence in stängsel
fence off stängsel
highlight glansdager; huvudljus; starkt belyst ställe
mark beskriva någon; betug; betyg; betygsgrad; grad; gradbeteckning; identifikationstecken; igenkänningstecken; markering; mål; måltavla; poäng; signalement; tjänstetecken; ärr
outline disposition; grunddrag; kontur; skiss; struktur; utkast; ytterlinje
tick förmildra; tickande utav en klocka
VerbRelated TranslationsOther Translations
check markera; pricka av besiktiga; bromsa; förhöra; försöka; hålla i schack; höra; inspektera; kolla; kontrolera; kontrollera; lägga band på; pröva; pröva ut; räkna om; slå upp; spåra; testa; titta på; tygla; undersöka
clearly define avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bestämma; tydligt definiera
define avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka berätta; beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; förklara; karakterisera; noggrant ange; precisera; rapportera; skildra; sätta fingret på; utmärka; återberätta
demarcate avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka plombera; plugga igen; stoppa igen; tamponera
fence avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka fäktas
fence in avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka avgränsa; inhägna; skydda; stängsla in; täcka
fence off avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka avgränsa; inhägna; plombera; plugga igen; skydda; stoppa igen; stängsla in; tamponera; täcka
highlight markera
map out avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
mark anteckna; bocka av; markera; pricka av; prissätta; stämpla; sätta märken på beskriva; beteckna; brännmärka; definiera; karakterisera; känneteckna; markera med ett kors; utmärka
mark out avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
outline avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka ange huvuddragen av; beskriva; beskriva i sina grunddrag; bestämma; definiera; fastlägga; skildra; skissera; teckna
select markera dra lott; föredra; lotta; låta lotten avgöra; ordna; plocka ut; rangera; reda ut; sortera; ta; ta ut; välja
subselect markera
tick markera; pricka av beröra; knäcka; röra; ticka
tick off bocka av; markera; pricka av gräla på; knäcka; skälla ut; ticka
trace out avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka klottra; krafsa; skrapa
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
select exklusiv; exklusivt; kärleksfull; kärleksfullt; utsökt
OtherRelated TranslationsOther Translations
check checka; koll; kontramärke; kontrollmärke; mota; stävja
fence fäkta; gärda; gärdesgård; gärdsgård; hägnad; inhängna
fence in kringgärda; omhägna
highlight clou
mark bomärke; ritsa; signera; vedermäle; yttring
select kora; selektera; utvälja
tick fästing; förprickning
ModifierRelated TranslationsOther Translations
check rutig; rutigt

Synonyms for "markera":


Wiktionary Translations for markera:

markera
verb
 1. to mark with a checkmark

Cross Translation:
FromToVia
markera mark; label; flag kennzeichnen — mit einer Markierung, einem Kennzeichen versehen
markera mark markieren — vermeintlich Wichtiges kennzeichnen, hervorheben

Related Translations for markera