Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. nyttighet:


Swedish

Detailed Translations for nyttighet from Swedish to English

nyttighet:

nyttighet [-en] noun

  1. nyttighet (nytta; användbarhet; gagn)
    the utility; the usefulness; the use

Translation Matrix for nyttighet:

NounRelated TranslationsOther Translations
use användbarhet; gagn; nytta; nyttighet användbarhet; användning; bruk; förbrukning; humör; konsumtion; mening; nytta; sinne; tillämpning; utövande; vilja
usefulness användbarhet; gagn; nytta; nyttighet användbarhet; lämplighet; nytta; relevans
utility användbarhet; gagn; nytta; nyttighet användbarhet; nytta
VerbRelated TranslationsOther Translations
use använda; använda sig av; använda sig utav; använda upp; applicera; bruka; förbruka; konsumera; nyttja; spendera; tillgodogöra sig
OtherRelated TranslationsOther Translations
use begagna; begagnande; nyttiggöra; trafikera
usefulness brukbarhet
utility nyttobetonad