Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. påverkning:


Swedish

Detailed Translations for påverkning from Swedish to English

påverkning:

påverkning

  1. påverkning

Translation Matrix for påverkning:

NounRelated TranslationsOther Translations
effect effekt; följd; inflytande; inverkan; konsekvens; medförande; resultat
influence enfluerande; influens; inflytande; inverkan; påverkan
VerbRelated TranslationsOther Translations
effect få till stånd; föranleda; förverkliga; realisera; åstadkomma
influence ha ett inflytande; influera; inflytande; påverka
OtherRelated TranslationsOther Translations
effect påverkning påverkande; verkan; verkställighet; åvägabringa
influence påverkning influera; inflytelse