Swedish

Detailed Translations for åstadkomma from Swedish to English

åstadkomma:

åstadkomma verb (åstadkommer, åstadkomm, åstadkommit)

 1. åstadkomma (medföra; framkalla; orsaka; vålla; föranleda)
  to generate; to produce; to bring about; to bring forth; to create
  • generate verb (generates, generated, generating)
  • produce verb (produces, produced, producing)
  • bring about verb (brings about, brought about, bringing about)
  • bring forth verb (brings forth, brought forth, bringing forth)
  • create verb (creates, created, creating)
 2. åstadkomma (realisera; förverkliga)
  to realize; to bring about; to effect; to realise
  • realize verb, American (realizes, realized, realizing)
  • bring about verb (brings about, brought about, bringing about)
  • effect verb (effects, effected, effecting)
  • realise verb, British
 3. åstadkomma (uppfylla)
  fulfil; to accomplish; to perform; fulfill
  • fulfil verb, British
  • accomplish verb (accomplishes, accomplished, accomplishing)
  • perform verb (performs, performed, performing)
  • fulfill verb, American
 4. åstadkomma (få till stånd; föranleda)
  to bring on; to bring about; to effect; to produce
  • bring on verb (brings on, brought on, bringing on)
  • bring about verb (brings about, brought about, bringing about)
  • effect verb (effects, effected, effecting)
  • produce verb (produces, produced, producing)
 5. åstadkomma
  to accumulate; to pile up; to heap up; to mount up
  • accumulate verb (accumulates, accumulated, accumulating)
  • pile up verb (piles up, piled up, piling up)
  • heap up verb (heaps up, heaped up, heaping up)
  • mount up verb (mounts up, mounted up, mounting up)

Conjugations for åstadkomma:

presens
 1. åstadkommer
 2. åstadkommer
 3. åstadkommer
 4. åstadkommer
 5. åstadkommer
 6. åstadkommer
imperfekt
 1. åstadkomm
 2. åstadkomm
 3. åstadkomm
 4. åstadkomm
 5. åstadkomm
 6. åstadkomm
framtid 1
 1. kommer att åstadkomma
 2. kommer att åstadkomma
 3. kommer att åstadkomma
 4. kommer att åstadkomma
 5. kommer att åstadkomma
 6. kommer att åstadkomma
framtid 2
 1. skall åstadkomma
 2. skall åstadkomma
 3. skall åstadkomma
 4. skall åstadkomma
 5. skall åstadkomma
 6. skall åstadkomma
conditional
 1. skulle åstadkomma
 2. skulle åstadkomma
 3. skulle åstadkomma
 4. skulle åstadkomma
 5. skulle åstadkomma
 6. skulle åstadkomma
perfekt particip
 1. har åstadkommit
 2. har åstadkommit
 3. har åstadkommit
 4. har åstadkommit
 5. har åstadkommit
 6. har åstadkommit
imperfekt particip
 1. hade åstadkommit
 2. hade åstadkommit
 3. hade åstadkommit
 4. hade åstadkommit
 5. hade åstadkommit
 6. hade åstadkommit
blandad
 1. åstadkomm!
 2. åstadkomm!
 3. åstadkommande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for åstadkomma:

NounRelated TranslationsOther Translations
effect effekt; följd; inflytande; inverkan; konsekvens; medförande; resultat
perform uppviglad
produce artiklar; gods; handelsvaror; produkter
VerbRelated TranslationsOther Translations
accomplish uppfylla; åstadkomma avsluta; besitta; frambringa; fullborda; färdigställa; förrätta; göra; innehava; utföra; uträtta; verkställa
accumulate åstadkomma anhopa; dölja; hålla tillbaka; samla; samla ihop; samla på hög; stapla; stänga inne; svälja; tillta; undertrycka; öka; ökas
bring about framkalla; få till stånd; föranleda; förverkliga; medföra; orsaka; realisera; vålla; åstadkomma fullborda; förorsaka; utföra; verkställa
bring forth framkalla; föranleda; medföra; orsaka; vålla; åstadkomma föda barn
bring on få till stånd; föranleda; åstadkomma förorsaka
create framkalla; föranleda; medföra; orsaka; vålla; åstadkomma byta ut; designa; förändra; göra sig en föreställning om; konstruera; orsaka; skapa; uppfinna; ändra
effect få till stånd; föranleda; förverkliga; realisera; åstadkomma
fulfil uppfylla; åstadkomma besitta; innehava
fulfill uppfylla; åstadkomma besitta; innehava
generate framkalla; föranleda; medföra; orsaka; vålla; åstadkomma aktivera; återuppliva; återuppväcka
heap up åstadkomma anhopa; hopa; lägga i en hög; samla ihop; samla på hög; stapla
mount up åstadkomma anhopa; samla ihop; samla på hög; stapla
perform uppfylla; åstadkomma framföra; föregiva; låtsa; spela teater; uppträda; åstadkomma något
pile up åstadkomma anhopa; samla ihop; samla på hög; stapla
produce framkalla; få till stånd; föranleda; medföra; orsaka; vålla; åstadkomma avkasta; fabricera; frambringa; göra; hämta in; inbringa; lägga fram; orsaka; producera; ta fram; visa
realise förverkliga; realisera; åstadkomma fatta; förverkliga; göra klart för sig; inse; realisera
realize förverkliga; realisera; åstadkomma fatta; förverkliga; göra klart för sig; inse; realisera
OtherRelated TranslationsOther Translations
accomplish effektuera; fullborda; prestera
accumulate ackumulera; hopas
bring about utverka; åvägabringa
bring forth frambringare; framföda
effect påverkande; påverkning; verkan; verkställighet; åvägabringa
generate generera
perform prestera
pile up torna
produce alstra; framkalla; regissera; tillverka
realise genomföra
realize genomföra

Wiktionary Translations for åstadkomma:

åstadkomma
verb
 1. to make a false display of
 2. to carry out successfully; to accomplish
 3. to bring to an issue of full success; to effect; to perform

Related Translations for åstadkomma