Summary


Swedish

Detailed Translations for position from Swedish to English

position:

position [-en] noun

 1. position (läge; ställning)
  the location; the position; the situation; the lay-out; the aspect
 2. position (ställning; ståndpunkt)
  the attitude; the position; the stand
 3. position (kondition)
  the state; the condition; the position; the situation
 4. position (arbete; jobb)
  the position; the function; the job; the installment; the instalment
  the post
  – a job in an organization 1
  • post [the ~] noun
   • he occupied a post in the treasury1

Translation Matrix for position:

NounRelated TranslationsOther Translations
aspect läge; position; ställning ståndpunkt; synpunkt; synvinkel; tankesätt
attitude position; ställning; ståndpunkt attityd; tankesätt
condition kondition; position antagande; bestämmelse; betingelse; form; kondition; kriterium; villkor
function arbete; jobb; position anställning; beskaffenhet; egenskap; funktion; funktionalitet; jobb
installment arbete; jobb; position
instalment arbete; jobb; position
job arbete; jobb; position anställning; arbete; jobb; syssla; uppgift; utnämning; ärende
lay-out läge; position; ställning
location läge; position; ställning belägenhet; hitteplats; läge; orientering; ort; plats
position arbete; jobb; kondition; läge; position; ställning; ståndpunkt anställning; attityd; jobb; klassificering; mening; rangordning; social klass; synpunkt; turordning; uppfattning; åsikt
post arbete; jobb; position anställning; artikel; brevpost; jobb; pelare; post; påle; stake; stång; ståplats; vakt; vaktpost
situation kondition; läge; position; ställning anställning; beskaffenhet; kondition; livskonditioner; läge; omständighet; plats; situation; skick; tillstånd
stand position; ställning; ståndpunkt bevittna; bås; kaross; marknadsstånd; matta; sokkel; stativ; stånd; tankesätt
state kondition; position beskaffenhet; kondition; land; nation; situation; skick; status; tillstånd
VerbRelated TranslationsOther Translations
function arbeta som städhjälp; fungera; städa
position lägga bort; placera
post anlägga; anslå; bokföra; lägga; placera; posta; ställa; sätta
stand bära; fördraga; lida; orka; stå ut med; tåla; uthärda; utstå
state förklara; förkunna; göra sin åsikt hörd; informera; meddela; proklamera; reportera
OtherRelated TranslationsOther Translations
aspect aspekt
attitude förhållningssätt; ställningstagande
condition befinnande; förutsättning; kondis; villkor
location förläggning
position befattning
post affischera; stämp
stand mässplats
state andraga; författning; statlig; stipulera

Synonyms for "position":


Wiktionary Translations for position:

position
noun
 1. place, location
 2. status or rank
 3. stand
 4. posture
 5. place on a playing field
 6. resolute, unwavering position

Cross Translation:
FromToVia
position position LageMusik: Lage der linken Hand auf dem Griffbrett bei Streich- und Zupfinstrumenten
position position PositionOrt, Standort
position opinion PositionMeinung
position position; situation PositionStellung, Lage
position position; function; job PositionAnstellung, berufliche Stellung
position position; locus; posture; situation; stand; attitude positionsituation dans une structure, place dans un ensemble de coordonnées ; lieu, point où une chose place, situation.

Related Translations for position