Summary


Swedish

Detailed Translations for tillstånd from Swedish to English

tillstånd:

tillstånd [-ett] noun

 1. tillstånd
  the approval; the consent; the agreement; the permission
 2. tillstånd
  the sanction
 3. tillstånd
  the state
  – The activity level of an account or a business contact; possible values are 'active' or 'inactive'. 1
 4. tillstånd
  the state
  – The period of time during which an actor exhibits a particular behavior. 1
 5. tillstånd
  the state
  – In a statechart or activity diagram, a condition during which an object satisfies a condition, performs an action, or waits for an event. 1
 6. tillstånd (inträdestillstånd; biljett; inträdesbiljett; pass)
  the ticket
  – a commercial document showing that the holder is entitled to something (as to ride on public transportation or to enter a public entertainment) 2
  the entry permit; the permit; the pass
 7. tillstånd (situation; skick; kondition; beskaffenhet)
  the state; the situation
 8. tillstånd (licens)
  the licence; the license
 9. tillstånd (tillåtelse)
  the permit
 10. tillstånd (lägen)
  the conditions; the states
 11. tillstånd (skick)
  the states
 12. tillstånd (status)
  the state; the status
  – The condition at a particular time of any of numerous elements of computing--a device, a communications channel, a network station, a program, a bit, or other element--used to report on or to control computer operations. 1

Translation Matrix for tillstånd:

NounRelated TranslationsOther Translations
agreement tillstånd allians; avtal; fastställande; kontrakt; pakt; union; överenskommelse
approval tillstånd auktorisation; bemyndigande; bifall; fullmakt; godkännande; godkännandeaktivitet; medgivande; samtycke; överenskommelse
conditions lägen; tillstånd omständigheter; villkor
consent tillstånd ja; medgivande; samtycke; tillåtelse; överenskommelse
entry permit biljett; inträdesbiljett; inträdestillstånd; pass; tillstånd
licence licens; tillstånd auktorisation; bemyndigande; brev; certifikat; diplom; fri lejd; fullmakt; körkort; lejdbrev; licens; licensrätt; lisens; lov; passerbrev; urkund
license licens; tillstånd auktorisation; bemyndigande; brev; certifikat; diplom; fri lejd; fullmakt; körkort; lejdbrev; licens; licensrätt; lisens; lov; passerbrev; urkund
pass biljett; inträdesbiljett; inträdestillstånd; pass; tillstånd bergstig; fribiljett; identifikationskort; pass; passersedel
permission tillstånd acceptation; behörighet; lov; ratifikation; stadfästelse; överenskommelse
permit biljett; inträdesbiljett; inträdestillstånd; pass; tillstånd; tillåtelse fraktsedel; fri lejd; fribiljett; följesedel; identifikationskort; körkort; lejdbrev; lov; pass; passerbrev; passersedel
sanction tillstånd sanktion; straffåtgärd
situation beskaffenhet; kondition; situation; skick; tillstånd anställning; kondition; livskonditioner; läge; omständighet; plats; position; situation; ställning
state beskaffenhet; kondition; situation; skick; status; tillstånd kondition; land; nation; position
states lägen; skick; tillstånd stater
status status; tillstånd anseende; betalningsstatus; godkännandestatus; onlinestatus; prestige; status; tillgänglighet
ticket biljett; inträdesbiljett; inträdestillstånd; pass; tillstånd avgift; biljett; biljettpris; böter; etikett; kvitto; passageraravgift; sticker; tågbiljett; vite
VerbRelated TranslationsOther Translations
pass besöka; förgå; ge; ge sig iväg; ; gå förbi; gå igenom; gå till; hända; inträffa; passera; räcka; röra; ske; skicka; tillbringa; överlämna; överräcka
permit auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; bevilja; godkänna; tillåta
sanction auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna; sanktionera
state förklara; förkunna; göra sin åsikt hörd; informera; meddela; proklamera; reportera
OtherRelated TranslationsOther Translations
agreement affärsavtal
approval anklang; gillande; medhåll
licence tillståndsbevis
license tillståndsbevis
pass avkunna; bestå; förflyta; förlida; förlöpa; langa; passering; svinna; övergå
permit medgiva; tillståndsbevis
sanction straffpåföljd
state andraga; författning; statlig; stipulera
ticket köbricka

Synonyms for "tillstånd":


Wiktionary Translations for tillstånd:

tillstånd
verb
 1. authorize officially
 2. act of giving a formal authorization
noun
 1. legal document giving official permission to do something
 2. state of an object
 3. health status of a patient
 4. logical clause or phrase
 5. authorisation
 6. an artifact or document rendering something allowed or legal
 7. status or condition
 8. a condition

Cross Translation:
FromToVia
tillstånd health; condition; state of health; state Befinden — geistig und emotional empfundener Körperzustand
tillstånd approval Genehmigung — Erteilung oder Vorliegen einer Erlaubnis, etwas zu tun
tillstånd licence Konzessionbehördliche Genehmigung

Related Translations for tillstånd