Swedish

Detailed Translations for rak from Swedish to English

rak:


Translation Matrix for rak:

NounRelated TranslationsOther Translations
class föreläsning; genre; grupp; kategori; klass; lektion; objektklass; skolklass; skolår; social klass; socialgrupp; sort; stil; timme; typ
fair försäljningsmässa; marknad; marknadsplats; nöjesfält
open spelrum
straight gata
VerbRelated TranslationsOther Translations
class gruppera; indela i klasser; klassificera; klassifiera; ordna; sortera
direct anföra; diktera; dirigera; föreskriva; förestava; ge någon anvisning på; hänvisa till; kommendera; leda; rikta; råda någon att vända sig till
open begynna; breda ut; börja; förebåda; förkunna; inleda; introducera; låsa upp; presentera; proklamera; skruva på; sätta på; utveckla; veckla ut; vrida på; öppna; öppna sig; öppnas
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
candid frimodig; frimodigt; rak; rakt; ärligt ofördomsfull; ofördomsfullt
frank frank; frankt; frimodig; frimodigt; rak; rakt; rättfram; rättframt; ärligt; öppen; öppet frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; klar; klart; ofördomsfull; ofördomsfullt; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
frontal omedelbar; omedelbart; rak; rakt; ärlig; ärligt
honest frankt; rak; rakt; ärlig; ärligt; öppen; öppet aktansvärd; aktansvärt; artigt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; rakt; ren; rent; respektabel; respektabelt; uppriktig; uppriktigt; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt; öppen; öppet
open frank; frankt; rak; rakt; rättfram; rättframt; ärligt; öppen; öppet inte övertäckt; rättfram; uppriktig; uppriktigt; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppent; öppet; öppnad; öppnat
plain slätt
sincere frankt; rak; rakt; ärligt; öppen; öppet allvarlig; allvarligt; allvarsam; allvarsamt; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; helhjärtad; helhjärtat; sann; sant; seriös; seriöst; uppriktig; uppriktigt; äkta; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt; öppen; öppet
straightforward frank; frankt; rak; rakt; rättfram; rättframt; ärligt; öppen; öppet frimodig; frimodigt; frispråkigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
unabashed frimodig; frimodigt; rak; rakt; ärligt frimodig; frimodigt; käckt; modig; modigt
uninhibited frimodig; frimodigt; rak; rakt; ärligt fri; fritt; hämningslös; hämningslöst; obegränsat; till förfogandet; tillgänglig; tillgängligt
AdverbRelated TranslationsOther Translations
freely frank; frankt; rak; rakt; rättfram; rättframt; öppet ansträngningslös; ansträngningslöst; fri; fritt; i frihet; obehindrad; obehindrat; ostörd; ostört; till förfogandet; tillgänglig; tillgängligt
OtherRelated TranslationsOther Translations
class klassa; samhällsklass
direct vägleda
fair dejlig; dejligt; fager; fagert; honnett; huld; renhårig; renhårigt
frank troskyldig
honest honnett; redlig; redligt; renhårig; renhårigt; rättrådig; rättrådigt; rättsinnig
open upplåta; uppsluppen
plain knaper
straight raksträcka; rätt
straightforward honnett
unabashed oblyg; oblygt
ModifierRelated TranslationsOther Translations
class omedelbar; omedelbart; rak; rakt
direct omedelbar; omedelbart; rak; rakt; ärlig; ärligt direkt; omedelbar; rakt
fair frankt; rak; rakt; ärligt; öppen; öppet aktansvärd; aktansvärt; artigt; ganska; ganskt; godtagbar; godtagbart; guldartat; jämförelsevist; komparativt; ljushårig; ljushårigt; relativ; relativt; ren; rent; respektabel; respektabelt; rimlig; rimligt; rättvis; rättvist; skäligt; sporstligt; tillräcklig; tillräckligt; tolerabelt; uppriktig; uppriktigt; ärlig; ärligt; öppen; öppet
plain frankt; rak; rakt; ärligt; öppen; öppet alldaglig; alldagligt; blekt; enfärgad; enfärgat; enkel; enkelt; enkeltfärgat; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; ful; fult; färglöst; grått; idel; idelt; klar; klart; oförblommerat; okonstlad; okonstlat; ordinärt; oskönt; osminkad; osminkat; otrevlig; otrevligt; otäck; otäckt; pur; rakt på sak; rent; rättfram; trivial; trivialt; tydligt; uppriktig; uppriktigt; urtvättad; urtvättat; vanlig; vanligt; vidrigt; vit; vitt; öppen; öppenhjärtigt
straight frank; frankt; rak; rakt; rättfram; rättframt; ärlig; ärligt; öppen; öppet bara; direkt; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; genuin; klar; klart; oförfalskad; oförfalskat; omedelbar; omedelbart; precis; pur; purt; på pricken; rakt; rakt på sak; rent; rättfram; snörrät; tydligt; uppriktig; uppriktigt; ärlig; ärligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet

Synonyms for "rak":


Wiktionary Translations for rak:

rak
adjective
  1. straight, not bent
  2. not crooked or bent
  3. direct, truthful, frank
  4. having all cylinders in a single row

Cross Translation:
FromToVia
rak direct direkt — in gerader Richtung, ohne Umwege, unmittelbar
rak straight gerade — nicht gebogen oder gekrümmt
rak direct; straight; straightforward direct — Qui est droit, qui ne taire aucun détour.
rak direct; straight; erect; straightforward; square; right-angle; right; faithful; loyal; upright; staunch; true; trusty; right-hand droit — Qui est du côté opposé à celui de son cœur (en supposant que son cœur est du même côté que pour la majorité des être humain), ou encore du côté de celui de la main qui sert à écrire chez la majorité (dans le cas où on parle de soi, car on utilise cet adjectif en adoptant le point de vue de la

Related Translations for rak