Swedish

Detailed Translations for börja from Swedish to English

börja:

börja verb (börjar, började, börjat)

 1. börja (begynna; starta)
  to begin; to commence; to start; to take off; to undertake; to take on; to set up; to set in motion; to start to; to strike up
  • begin verb (begins, beginning)
  • commence verb (commences, commenced, commencing)
  • start verb (starts, started, starting)
  • take off verb (takes off, took off, taking off)
  • undertake verb (undertakes, undertook, undertaking)
  • take on verb (takes on, took on, taking on)
  • set up verb (sets up, set up, setting up)
  • set in motion verb (sets in motion, set in motion, setting in motion)
  • start to verb (starts to, started to, starting to)
  • strike up verb (strikes up, struck up, striking up)
 2. börja (begynna)
  to commence; to begin; to start; to take off; to get under way; to break into; to open; to be off
  • commence verb (commences, commenced, commencing)
  • begin verb (begins, beginning)
  • start verb (starts, started, starting)
  • take off verb (takes off, took off, taking off)
  • get under way verb (gets under way, got under way, getting under way)
  • break into verb (breaks into, broke into, breaking into)
  • open verb (opens, opened, opening)
  • be off verb (is off, being off)
 3. börja (komma igång; börja arbeta)
  to start to work; to get started
  • start to work verb (starts to work, started to work, starting to work)
  • get started verb (gets started, got started, getting started)
 4. börja (ge sig i väg; starta; sticka ifrån)
  to commence; to set in; to start; to begin; to get under way; to take off; to be off
  • commence verb (commences, commenced, commencing)
  • set in verb (sets in, set in, setting in)
  • start verb (starts, started, starting)
  • begin verb (begins, beginning)
  • get under way verb (gets under way, got under way, getting under way)
  • take off verb (takes off, took off, taking off)
  • be off verb (is off, being off)

Conjugations for börja:

presens
 1. börjar
 2. börjar
 3. börjar
 4. börjar
 5. börjar
 6. börjar
imperfekt
 1. började
 2. började
 3. började
 4. började
 5. började
 6. började
framtid 1
 1. kommer att börja
 2. kommer att börja
 3. kommer att börja
 4. kommer att börja
 5. kommer att börja
 6. kommer att börja
framtid 2
 1. skall börja
 2. skall börja
 3. skall börja
 4. skall börja
 5. skall börja
 6. skall börja
conditional
 1. skulle börja
 2. skulle börja
 3. skulle börja
 4. skulle börja
 5. skulle börja
 6. skulle börja
perfekt particip
 1. har börjat
 2. har börjat
 3. har börjat
 4. har börjat
 5. har börjat
 6. har börjat
imperfekt particip
 1. hade börjat
 2. hade börjat
 3. hade börjat
 4. hade börjat
 5. hade börjat
 6. hade börjat
blandad
 1. börja!
 2. börja!
 3. börjad
 4. börjande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

börja [-en] noun

 1. börja
  the beginning; the raising; the striking up; the starting

Translation Matrix for börja:

NounRelated TranslationsOther Translations
beginning börja början; början av brevet; börjande; inledning; inledning av ett brev; startande
open spelrum
raising börja kräkas upp; uppfödning; upphävande
start början; initiativ
starting börja avgång; avresa; börjande; läggning ut; löpning ut; sjösättning; startande
striking up börja
VerbRelated TranslationsOther Translations
be off begynna; börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån fly; komma undan; rymma; smita; smita bort; springa bort; stiga upp
begin begynna; börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån bjuda; engagera; förebåda; förkunna; ge sig in i; inbjuda; inleda; inlåta sig i; insvepa; invitera; proklamera; slå in; veckla in
break into begynna; börja bryta sig igenom; bryta sig in; genomborra; genomtränga; infiltrera
commence begynna; börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån
get started börja; börja arbeta; komma igång komma igång
get under way begynna; börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån
open begynna; börja breda ut; förebåda; förkunna; inleda; introducera; låsa upp; presentera; proklamera; skruva på; sätta på; utveckla; veckla ut; vrida på; öppna; öppna sig; öppnas
set in börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån bryta ut; slita sig lös
set in motion begynna; börja; starta sätta igång
set up begynna; börja; starta anordna; arrangera; bygga; inrätta; installera; montera; ordna; planera; starta; ställa till med; sätta ihop; upprätta
start begynna; börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån avresa; förebåda; förkunna; ge sig in i; gå ombord; inleda; inlåta sig i; introducera; koppla in; koppla på; lancera; lova att göra; presentera; proklamera; släppa; slå på; starta; stiga upp; tända på; åtaga
start to begynna; börja; starta
start to work börja; börja arbeta; komma igång börja fungera; träda i kraft
strike up begynna; börja; starta spela upp
take off begynna; börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån avgöra; avresa; efterapa; efterhärma; imitera; jämna; klä av sig; kopiera; resa iväg; segla bort; stiga; stiga upp; ta efter; uppstiga; åka iväg
take on begynna; börja; starta acceptera; antaga; avse; ge sig in i; ha avsiktet; inlåta sig i; ta emot; ta in; ta på; ta på sig; ta upp; tänka; ämna
undertake begynna; börja; starta lova att göra; åtaga
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
open frank; frankt; inte övertäckt; rak; rakt; rättfram; rättframt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppent; öppet; öppnad; öppnat
OtherRelated TranslationsOther Translations
begin anträda
beginning begynnelse
open upplåta; uppsluppen
raising förhöjning; höjning
set up inmontera
start avfärd; igångsätta; igångsättning
starting igångsättning
undertake företaga; åta
ModifierRelated TranslationsOther Translations
set up grundat; upprättad; upprättat

Synonyms for "börja":


Wiktionary Translations for börja:

börja
verb
 1. begin
 2. To begin, start
 3. To start, to initiate or take the first step into something.
 4. of an activity, to begin
 5. -

Cross Translation:
FromToVia
börja begin; start beginnen — aanvangen
börja start; begin; break anbrechen — Etwas, das beginnt
börja begin anfangen(intransitiv), örtlich: beginnen, seinen Ausgangspunkt haben
börja begin; start anfangen(intransitiv), zeitlich: beginnen, seinen Ausgangszeitpunkt haben
börja begin; start anfangen(transitiv): etwas anfangen: etwas beginnen
börja begin; start; commence beginnen — (transitiv) etwas in Gang setzen, etwas starten, etwas anfangen
börja occur eintreten — (intransitiv) Tatsache sein, gerade passieren
börja start starten — einen Vorgang beginnen
börja begin; commence; start commencerengager une action ; entreprendre une tâche.
börja begin; commence; start débutercommencer.

Related Translations for börja