Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. ta ut:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for ta ut from Swedish to English

ta ut:

ta ut verb (tar ut, tog ut, tagit ut)

 1. ta ut
  to take out
  • take out verb (takes out, took out, taking out)
 2. ta ut (välja; föredra; ta)
  to choose; to select; to sort out; to pick out; to single out; to prefer; to pick
  • choose verb (chooses, chose, choosing)
  • select verb (selects, selected, selecting)
  • sort out verb (sorts out, sorted out, sorting out)
  • pick out verb (picks out, picked out, picking out)
  • single out verb (singles out, singled out, singling out)
  • prefer verb (prefers, preferred, preferring)
  • pick verb (picks, picked, picking)
 3. ta ut (tömma; dra ut; lyfta ut)
  to take out; to clear out; to pull out; to empty; to lift out
  • take out verb (takes out, took out, taking out)
  • clear out verb (clears out, cleared out, clearing out)
  • pull out verb (pulls out, pulled out, pulling out)
  • empty verb (empties, emptied, emptying)
  • lift out verb (lifts out, lifted out, lifting out)

Conjugations for ta ut:

presens
 1. tar ut
 2. tar ut
 3. tar ut
 4. tar ut
 5. tar ut
 6. tar ut
imperfekt
 1. tog ut
 2. tog ut
 3. tog ut
 4. tog ut
 5. tog ut
 6. tog ut
framtid 1
 1. kommer att ta ut
 2. kommer att ta ut
 3. kommer att ta ut
 4. kommer att ta ut
 5. kommer att ta ut
 6. kommer att ta ut
framtid 2
 1. skall ta ut
 2. skall ta ut
 3. skall ta ut
 4. skall ta ut
 5. skall ta ut
 6. skall ta ut
conditional
 1. skulle ta ut
 2. skulle ta ut
 3. skulle ta ut
 4. skulle ta ut
 5. skulle ta ut
 6. skulle ta ut
perfekt particip
 1. har tagit ut
 2. har tagit ut
 3. har tagit ut
 4. har tagit ut
 5. har tagit ut
 6. har tagit ut
imperfekt particip
 1. hade tagit ut
 2. hade tagit ut
 3. hade tagit ut
 4. hade tagit ut
 5. hade tagit ut
 6. hade tagit ut
blandad
 1. ta ut!
 2. ta ut!
 3. tagande ut
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for ta ut:

NounRelated TranslationsOther Translations
pick hacka; spetshacka; urval; val
VerbRelated TranslationsOther Translations
choose föredra; ta; ta ut; välja föredra; plocka ut; välja
clear out dra ut; lyfta ut; ta ut; tömma dra; fara åt helvete; försvinna; rensa ut; stick; städa ur; tömma
empty dra ut; lyfta ut; ta ut; tömma avleda; dricka; dricka upp; fisk; hälla ut; låta avrinna; plundra; rensa; rensa ut; röja undan; röja upp; städa ur; tömma; tömma på allt; tömma på vatten; uttappa
lift out dra ut; lyfta ut; ta ut; tömma ta bort; ta ur
pick föredra; ta; ta ut; välja fräta på; föredra; gnaga; knapra; mumsa; nafsa; nappa; plocka; plocka ut; skörda; välja
pick out föredra; ta; ta ut; välja
prefer föredra; ta; ta ut; välja föredra; plocka ut; välja
pull out dra ut; lyfta ut; ta ut; tömma dra fram; knäppa upp; lägga av; lösa upp; plocka bort; riva ut; sluta; sno upp; sprätta upp; spänna av
select föredra; ta; ta ut; välja dra lott; föredra; lotta; låta lotten avgöra; markera; ordna; plocka ut; rangera; reda ut; sortera; välja
single out föredra; ta; ta ut; välja
sort out föredra; ta; ta ut; välja föredra; ordna; plocka ut; rangera; reda ut; sortera; välja
take out dra ut; lyfta ut; ta ut; tömma frambringa; plocka bort; producera; rensa ut; ta bort; ta fram; ta ur; tömma; visa
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
empty betydelselöst; förgänglig; förgängligt; innehållslös; innehållslöst; intetsägande; lättförstörbar; lättförstörbart; meningslös; meningslöst; oanvänd; oanvänt; outnyttjat; tom; tomt; ömtåligt
select exklusiv; exklusivt; kärleksfull; kärleksfullt; utsökt
OtherRelated TranslationsOther Translations
choose kora; utta; utvälja
clear out upprensa
empty intig; länsa
pick skräda
select kora; selektera; utvälja
sort out utsöndra
take out uttaga

Wiktionary Translations for ta ut:

ta ut
verb
 1. military: to assign to a particular task
 2. offset, equalize

Cross Translation:
FromToVia
ta ut withdraw abhebenGeld vom Konto nehmen
ta ut remove ausbauenTechnik: ein Teil aus einer Maschine, einer technischen Anlage herausnehmen
ta ut impose; levy; charge erhebentransitiv: Anspruch auf ein Recht geltend machen
ta ut cash; collect toucher — Recevoir une somme d’argent

Related Translations for ta ut