Swedish

Detailed Translations for blanda till from Swedish to French

blanda till:

blanda till verb (blandar till, blandade till, blandat till)

 1. blanda till
  ajouter; mélanger; ajouter à; ajouter en mélangeant
  • ajouter verb (ajoute, ajoutes, ajoutons, ajoutez, )
  • mélanger verb (mélange, mélanges, mélangeons, mélangez, )
  • ajouter à verb
 2. blanda till (mixa)
  mélanger; changer; échanger; substituer
  • mélanger verb (mélange, mélanges, mélangeons, mélangez, )
  • changer verb (change, changes, changeons, changez, )
  • échanger verb (échange, échanges, échangeons, échangez, )
  • substituer verb (substitue, substitues, substituons, substituez, )

Conjugations for blanda till:

presens
 1. blandar till
 2. blandar till
 3. blandar till
 4. blandar till
 5. blandar till
 6. blandar till
imperfekt
 1. blandade till
 2. blandade till
 3. blandade till
 4. blandade till
 5. blandade till
 6. blandade till
framtid 1
 1. kommer att blanda till
 2. kommer att blanda till
 3. kommer att blanda till
 4. kommer att blanda till
 5. kommer att blanda till
 6. kommer att blanda till
framtid 2
 1. skall blanda till
 2. skall blanda till
 3. skall blanda till
 4. skall blanda till
 5. skall blanda till
 6. skall blanda till
conditional
 1. skulle blanda till
 2. skulle blanda till
 3. skulle blanda till
 4. skulle blanda till
 5. skulle blanda till
 6. skulle blanda till
perfekt particip
 1. har blandat till
 2. har blandat till
 3. har blandat till
 4. har blandat till
 5. har blandat till
 6. har blandat till
imperfekt particip
 1. hade blandat till
 2. hade blandat till
 3. hade blandat till
 4. hade blandat till
 5. hade blandat till
 6. hade blandat till
blandad
 1. blanda till!
 2. blanda till!
 3. blandad till
 4. blandande till
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for blanda till:

VerbRelated TranslationsOther Translations
ajouter blanda till addera; anknyta; ansluta; besegla; betala in; betala mera; bidraga; blanda i; dela i kostnader; efterbetala; fylla upp; göra fullständig; göra komplett; införa; inkapsla; innesluta; introducera; komplettera; lägga till; räkna; räkna ihop; summera; tillsätta; tillägga; öka
ajouter en mélangeant blanda till
ajouter à blanda till betala extra; bygga; bygga till; bygga ut; göra fullständig; göra komplett; komplettera
changer blanda till; mixa byta; byta om; byta ut; böja; ersätta; flytta; förnya; förändra; göra om; konvertera; modifiera; ommodellera; omorganisera; omskapa; omvandla; renovera; rusta upp; utbyta; utväxla; vända; växla; växla om; ändra; återställa
mélanger blanda till; mixa beröra; blanda; kura ihop sig; mixa; röra; röra ihop
substituer blanda till; mixa byta; flytta; utbyta; utväxla; växla; åsidosätta
échanger blanda till; mixa byta; byta ut; flytta; förändra; utbyta; utväxla; växla; ändra

Related Translations for blanda till