Swedish

Detailed Translations for fart from Swedish to French

fart:

fart [-en] noun

 1. fart (hastighet)
  la vitesse; l'urgence; la vitesse de conduite; la rapidité; la précipitation; le train
 2. fart (hastighet)
  la vitesse; la vitesse de conduite; le train; l'allure
 3. fart (drivkraft; energi)
  l'énergie; l'âme; la force; l'ardeur; le caractère; la poussée; la propulsion; la vitalité; le ressort; le dynamisme
 4. fart (energi; kraft; initiativ; kläm)
  la poussée; la propulsion; la force propulsive
 5. fart (iver; schvung; eldighet)
  la ferveur; la fougue; l'ardeur
 6. fart
  la rapidité

Translation Matrix for fart:

NounRelated TranslationsOther Translations
allure fart; hastighet elegans; framträdande; friskhet; full fart; full rulle; gallop; gammaldags värdighet; grandezza; häst löppning; klass; livlighet; munterhet; snabbhet; steg; stil; tempo
ardeur drivkraft; eldighet; energi; fart; iver; schvung ambitioner; arbetsiver; begeistring; begär; disposition; entusiasm; fascination; förförelse; förtjusning; glöd; grundlighet; häftighet; hängivenhet; hänryckning; insisterar; inspiration; intensitet; iver; lidelse; lust; måste; natur; nervositet; passion; stormighet; strävanden; temperament; turbulens; värme; våldsamhet; översvallande glädje
caractère drivkraft; energi; fart benägenhet; beskaffenhet; böjelse; humör; håg; igenkänningstecken; inställning; karaktisera; karaktär; karaktärsdrag; lynne; läggning; natur; personlighet; sinne; sinnelag; sinnesstämning; själ; tecken; temperament; typsnitt
dynamisme drivkraft; energi; fart grundlighet; iver; livlig; styrka
ferveur eldighet; fart; iver; schvung arbetsiver; disposition; fascination; natur; passion; temperament
force drivkraft; energi; fart enfluerande; glöd; grundlighet; häftighet; inflytande; iver; kraft; lyft; pression; puff uppåt; spänstighet; styrka; tryck; uppsving; vigör; våldsamhet
force propulsive energi; fart; initiativ; kläm; kraft drivkraft; framdrivande kraft; framdrivningskraft; lyft; motor; puff uppåt; uppsving
fougue eldighet; fart; iver; schvung besattning av; disposition; glöd; häftighet; hängivenhet; hänsynslös; iver; lidelse; natur; passion; stormighet; temperament; turbulens; värme; våldsamhet
poussée drivkraft; energi; fart; initiativ; kläm; kraft ambitioner; brådska; bump; drivfjäder; drivkraft; dunk; flöde; insisterar; liv; lyft; lätt knuff; motor; måste; puff uppåt; rusning; slag; strävanden; ståhej; stöt; trängsel; uppsving; vimmel; väsen
propulsion drivkraft; energi; fart; initiativ; kläm; kraft drivkraft; framdrivande kraft; framdrivningskraft; framåt drivande; förflyttning; kör mekanism; motor; rörelse; stagnation; stockning; uppmuntran
précipitation fart; hastighet agitation; aktualitet; angelägenhet; brådska; brådskande natur; fläng; förhastande; förhastning; förtidighet; hast; hastighet; helvetiskt tempo; orolighet; påskyndande; skyndande; snabbhet; stress; tempo; upphetsning; uppjagning; vikt; överilning
rapidité fart; hastighet friskhet; livlighet; munterhet; skyndsamhet; snabbhet; tempo
ressort drivkraft; energi; fart domsrätt; försvarbarhet; grundlighet; jurisdiktion; spiralfjäder; territoriell domsrätt
train fart; hastighet bana; hov; kapplöpning; kungligt hushåll; lopp; släptåg; tåg
urgence fart; hastighet aktualitet; angelägenhet; ansättande; brådskande natur; krävande; nödfall; nödläge; oförutsedd händelse; tillmanande; vikt
vitalité drivkraft; energi; fart arbetskapacitet; arbetskraft; grundlighet; livskraft; produktivitet; vitalitet
vitesse fart; hastighet drev; flyghastighet; friskhet; full fart; full rulle; kugghjul; livlighet; mekanism; munterhet; snabbhet; tempo; utväxlingsmekanism; växel
vitesse de conduite fart; hastighet
âme drivkraft; energi; fart humör; inställning; lynne; sinne; sinnelag; sinnesstämning; själ; spöke; spöklik uppenbarelse; temperament
énergie drivkraft; energi; fart arbetskapacitet; arbetskraft; beslutskraft; elasticitet; elektrisk ström; elkraft; energi; fascination; grundlighet; handlingskraft; kraft; livlig; manlighet; mod; produktivitet; spänst; spänstighet; ström; styrka

Synonyms for "fart":


Wiktionary Translations for fart:

fart
 1. -
noun
 1. Extrême promptitude, vivacité, rapidité avec laquelle on fait quelque chose.
 2. Transport
 3. célérité, grande vitesse.
 4. Vitesse d'un navire
 5. Valeur absolue d’un vecteur vitesse

Cross Translation:
FromToVia
fart allure vaart — een opgebouwde snelheid
fart vitesse FahrtSchifffahrt und Luftfahrt: Geschwindigkeit
fart élan Schwung — heftige, starke, zügige Bewegung
fart vitesse speed — rapidity
fart vitesse speed — rate of motion
fart vitesse velocity — rapidity of motion

Related Translations for fart