Swedish

Detailed Translations for hindra from Swedish to French

hindra:

hindra verb (hindrar, hindrade, hindrat)

 1. hindra (återhålla; lägga band på; avhålla från)
  retenir; garder
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • garder verb (garde, gardes, gardons, gardez, )
 2. hindra (motarbeta)
  contrarier; traverser les projets de; arrêter; contrecarrer; gêner; stopper; empêcher; barrer; frustrer; retenir
  • contrarier verb (contrarie, contraries, contrarions, contrariez, )
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • contrecarrer verb (contrecarre, contrecarres, contrecarrons, contrecarrez, )
  • gêner verb (gêne, gênes, gênons, gênez, )
  • stopper verb (stoppe, stoppes, stoppons, stoppez, )
  • empêcher verb (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • barrer verb (barre, barres, barrons, barrez, )
  • frustrer verb (frustre, frustres, frustrons, frustrez, )
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
 3. hindra (orsaka misslyckande; motarbeta; sabotera)
  contrarier; faire échouer
  • contrarier verb (contrarie, contraries, contrarions, contrariez, )
 4. hindra (täppa till; blockera)
  interrompre; obstruer; bloquer; faire arrêter
  • interrompre verb (interromps, interrompt, interrompons, interrompez, )
  • obstruer verb (obstrue, obstrues, obstruons, obstruez, )
  • bloquer verb (bloque, bloques, bloquons, bloquez, )
 5. hindra (hålla tillbaka; stoppa)
  retenir; empêcher; arrêter; contrecarrer; stopper; dissuader
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • empêcher verb (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • contrecarrer verb (contrecarre, contrecarres, contrecarrons, contrecarrez, )
  • stopper verb (stoppe, stoppes, stoppons, stoppez, )
  • dissuader verb (dissuade, dissuades, dissuadons, dissuadez, )
 6. hindra (hejda; hämma)
  empêcher; bloquer; gêner; déranger; embarrasser
  • empêcher verb (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • bloquer verb (bloque, bloques, bloquons, bloquez, )
  • gêner verb (gêne, gênes, gênons, gênez, )
  • déranger verb (dérange, déranges, dérangeons, dérangez, )
  • embarrasser verb (embarrasse, embarrasses, embarrassons, embarrassez, )
 7. hindra (förhindra; förebygga)
  empêcher; entraver; interdire; faire obstacle à
  • empêcher verb (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • entraver verb (entrave, entraves, entravons, entravez, )
  • interdire verb (interdis, interdit, interdisons, interdites, )
 8. hindra (tygla; återhålla)
 9. hindra (stoppa; stanna)
 10. hindra (hämma; hejda)
  incommoder; gêner
  • incommoder verb (incommode, incommodes, incommodons, incommodez, )
  • gêner verb (gêne, gênes, gênons, gênez, )
 11. hindra (göra omöjlig; förhindra; hämma)
  rendre impossible; empêcher; gêner; entraver; contrecarrer; faire obstacle à
  • empêcher verb (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • gêner verb (gêne, gênes, gênons, gênez, )
  • entraver verb (entrave, entraves, entravons, entravez, )
  • contrecarrer verb (contrecarre, contrecarres, contrecarrons, contrecarrez, )
 12. hindra (omöjliggöra; förhindra; blockera)
  déranger; empêcher; rendre impossible; faire obstacle à; contrecarrer; gêner; entraver; être gênant
  • déranger verb (dérange, déranges, dérangeons, dérangez, )
  • empêcher verb (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • contrecarrer verb (contrecarre, contrecarres, contrecarrons, contrecarrez, )
  • gêner verb (gêne, gênes, gênons, gênez, )
  • entraver verb (entrave, entraves, entravons, entravez, )
 13. hindra (korsa; motverka; gäcka)
  déjouer
  • déjouer verb (déjoue, déjoues, déjouons, déjouez, )

Conjugations for hindra:

presens
 1. hindrar
 2. hindrar
 3. hindrar
 4. hindrar
 5. hindrar
 6. hindrar
imperfekt
 1. hindrade
 2. hindrade
 3. hindrade
 4. hindrade
 5. hindrade
 6. hindrade
framtid 1
 1. kommer att hindra
 2. kommer att hindra
 3. kommer att hindra
 4. kommer att hindra
 5. kommer att hindra
 6. kommer att hindra
framtid 2
 1. skall hindra
 2. skall hindra
 3. skall hindra
 4. skall hindra
 5. skall hindra
 6. skall hindra
conditional
 1. skulle hindra
 2. skulle hindra
 3. skulle hindra
 4. skulle hindra
 5. skulle hindra
 6. skulle hindra
perfekt particip
 1. har hindrat
 2. har hindrat
 3. har hindrat
 4. har hindrat
 5. har hindrat
 6. har hindrat
imperfekt particip
 1. hade hindrat
 2. hade hindrat
 3. hade hindrat
 4. hade hindrat
 5. hade hindrat
 6. hade hindrat
blandad
 1. hindra!
 2. hindra!
 3. hindrad
 4. hindrande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for hindra:

NounRelated TranslationsOther Translations
arrêter stanna
VerbRelated TranslationsOther Translations
arrêter hindra; hålla tillbaka; motarbeta; stoppa arrestera; avhålla; avsluta; avsluta samtal; besluta; bestämma; bringa till stillastående; fånga; föra till ett slut; fördröja; ge upp; gripa; hejda; hämma; komma till en ände; komma till stillestånd; sluta; sluta upp; släcka; stanna; stilla; stoppa; stänga av; stå stilla; tillfångata; uppehålla; upphöra; överge
barrer hindra; motarbeta avgränsa; avsluta; avspärra; barrikadera; begränsa; bestämma; blockera; blokkera; definiera; inskränka; lösa upp; markera; sluta; slå emot vinden; spärra; utstaka
bloquer blockera; hejda; hindra; hämma; täppa till avspärra; barrikadera; blockera; blokkera; hejda; hämma; ligga platt; motarbeta; preja; preja av vägen; spärra; stanna; stoppa; tvinga av vägen; tvinga upp på trottoaren
contrarier hindra; motarbeta; orsaka misslyckande; sabotera chikanera; förolämpa; ha något på hjärtat; motarbeta; vanhedra
contrecarrer blockera; förhindra; göra omöjlig; hindra; hämma; hålla tillbaka; motarbeta; omöjliggöra; stoppa begränsa; göra korstecken; inskränka; motarbeta; slå emot vinden
dissuader hindra; hålla tillbaka; stoppa avråda; tvinga på någon sin åsikt; övertala; övertyga
déjouer gäcka; hindra; korsa; motverka bli färdig med; fullfölja tävlingen; komma i mål; ta kål på
déranger blockera; förhindra; hejda; hindra; hämma; omöjliggöra besvära; enervera; förorsaka omak; jäkta; motarbeta; oroa; störa
embarrasser hejda; hindra; hämma besvära; byta; flytta; genera; motarbeta; plåga; trakassera; växla
empêcher blockera; förebygga; förhindra; göra omöjlig; hejda; hindra; hämma; hålla tillbaka; motarbeta; omöjliggöra; stoppa avvärja; motarbeta; parera
entraver blockera; förebygga; förhindra; göra omöjlig; hindra; hämma; omöjliggöra barrikadera; blokkera; motarbeta; spärra
faire arrêter blockera; hindra; stanna; stoppa; täppa till
faire obstacle à blockera; förebygga; förhindra; göra omöjlig; hindra; hämma; omöjliggöra begränsa; inskränka
faire échouer hindra; motarbeta; orsaka misslyckande; sabotera bryta ner; bryta sönder
frustrer hindra; motarbeta desillusionera; falsifiera; förfalska; imitera
garder avhålla från; hindra; lägga band på; återhålla alarmera; behålla; beskydda; bevara; fångsla; förse med alarmsystem; förvara; ge akt på; gälla; ha uppsikt över; hålla ett öga på; hålla fast; hålla fri; hålla ledigt; hålla stånd; hålla vakt; hålla vid; inlägga; inte släppa; lagra; lägga ner; lägga undan; lägga upp; patrullera; placera; reservera; samla på lager; skydda; stå fast; stå kvar; sätta i fängelse; tillse; vakta; vakta över; övervaka
gêner blockera; förhindra; göra omöjlig; hejda; hindra; hämma; motarbeta; omöjliggöra enervera; ha något på hjärtat; jäkta; motarbeta; oroa; störa; vara generad
incommoder hejda; hindra; hämma besvära; motarbeta; plåga; trakassera
interdire förebygga; förhindra; hindra förbjuda
interrompre blockera; hindra; täppa till avbryta; enervera; föra till ett slut; skilja; splittra; störa; söndra
munir de brides hindra; tygla; återhålla
obstruer blockera; hindra; täppa till barrikadera; blokkera; motarbeta; spärra
rendre impossible blockera; förhindra; göra omöjlig; hindra; hämma; omöjliggöra
retenir avhålla från; hindra; hålla tillbaka; lägga band på; motarbeta; stoppa; återhålla avhålla sig; avskärma; avstå; behärska; behålla; bestämma över; betvinga; bevilja charter till; dra av; dra ifrån; dölja; fånga; fångsla; förtäcka; gälla; gömma; hyra; hålla fast; hålla kontrollen över; hålla stånd; hålla tillbaka; hålla vid; inte släppa; kontrollera; krossa; reservera; skyla; stå fast; stå kvar; stå stilla; sätta i fängelse; undertrycka; väcka uppmärksamhet
stopper hindra; hålla tillbaka; motarbeta; stoppa ajournera; avstanna; besluta; bestämma; bli stående; bringa till stillastående; flytta fram; föra till ett slut; förgå; gå förbi; hejda; hämma; hända; komma till en ände; passera; ske; skjuta upp; stanna; stoppa
traverser les projets de hindra; motarbeta
être gênant blockera; förhindra; hindra; omöjliggöra
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
interrompre göra uppehåll

Synonyms for "hindra":


Wiktionary Translations for hindra:

hindra
verb
 1. attacher, suspendre à un crochet, à un clou, à un portemanteau, etc.
 2. Entraver
 3. Causer de la gêne

Cross Translation:
FromToVia
hindra délayer; entraver hinder — to delay or impede movement
hindra entraver hinder — to make a task difficult
hindra arrêter stem — to stop, hinder
hindra contrecarrer; contrarier thwart — to prevent; to halt; to cause failure
hindra gêner behindern — stören, an etwas hindern, von etwas abhalten
hindra préserver bewahrenjemanden vor etwas bewahren: jemanden vor einer Gefahr schützen
hindra entraver hindernveraltend: für be- oder verhindern
hindra gêner; empêcher hindern — bewirken, dass das Besagte nicht geschieht