German

Detailed Translations for durchbrennen from German to Dutch

durchbrennen:

durchbrennen verb (brenne durch, brennst durch, brennt durch, brannte durch, branntet durch, durchgebrannt)

 1. durchbrennen
  doorbranden
  • doorbranden verb (brand door, brandt door, brandde door, brandden door, doorgebrand)
 2. durchbrennen (flüchten; fliehen; entfliehen; )
  vluchten; wegkomen; ontvluchten; weglopen; ontsnappen aan; zich vrijmaken; ontkomen; wegrennen; ontglippen
  • vluchten verb (vlucht, vluchtte, vluchtten, gevlucht)
  • wegkomen verb (kom weg, komt weg, kwam weg, kwamen weg, weggekomen)
  • ontvluchten verb (ontvlucht, ontvluchtte, ontvluchtten, ontvlucht)
  • weglopen verb (loop weg, loopt weg, liep weg, liepen weg, weggelopen)
  • ontkomen verb (ontkom, ontkomt, ontkwam, ontkwamen, ontkomen)
  • wegrennen verb (ren weg, rent weg, rende weg, renden weg, weggerend)
  • ontglippen verb (ontglip, ontglipt, ontglipte, ontglipten, ontglipt)
 3. durchbrennen (entwischen; entfahren; entfallen; )
  er vandoor gaan; er tussenuit knijpen
  • er vandoor gaan verb (ga er vandoor, gaat er vandoor, ging er vandoor, gingen er vandoor, er vandoor gegaan)
  • er tussenuit knijpen verb (knijp er tussenuit, knijpt er tussenuit, kneep er tussenuit, knepen er tussenuit, tussenuit geknepen)
 4. durchbrennen (entwischen; flüchten; ausreißen; )
  ervandoor gaan; zich uit de voeten maken; de plaat poetsen; hem smeren

Conjugations for durchbrennen:

Präsens
 1. brenne durch
 2. brennst durch
 3. brennt durch
 4. brennen durch
 5. brennt durch
 6. brennen durch
Imperfekt
 1. brannte durch
 2. branntest durch
 3. brannte durch
 4. brannten durch
 5. branntet durch
 6. brannten durch
Perfekt
 1. bin durchgebrannt
 2. bist durchgebrannt
 3. ist durchgebrannt
 4. sind durchgebrannt
 5. seid durchgebrannt
 6. sind durchgebrannt
1. Konjunktiv [1]
 1. brenne durch
 2. brennest durch
 3. brenne durch
 4. brennen durch
 5. brennet durch
 6. brennen durch
2. Konjunktiv
 1. brennte durch
 2. brenntest durch
 3. brennte durch
 4. brennten durch
 5. brenntet durch
 6. brennten durch
Futur 1
 1. werde durchbrennen
 2. wirst durchbrennen
 3. wird durchbrennen
 4. werden durchbrennen
 5. werdet durchbrennen
 6. werden durchbrennen
1. Konjunktiv [2]
 1. würde durchbrennen
 2. würdest durchbrennen
 3. würde durchbrennen
 4. würden durchbrennen
 5. würdet durchbrennen
 6. würden durchbrennen
Diverses
 1. brenn durch!
 2. brennt durch!
 3. brennen Sie durch!
 4. durchgebrannt
 5. durchbrennend
1. ich, 2. du, 3. er/sie/es, 4. wir, 5. ihr, 6. sie/Sie

Translation Matrix for durchbrennen:

VerbRelated TranslationsOther Translations
de plaat poetsen ausreißen; desertieren; durchbrennen; durchgehen; entweichen; entwischen; flüchten; weglaufen
doorbranden durchbrennen
er tussenuit knijpen ausbrechen; ausrücken; aussteigen; durchbrennen; entfahren; entfallen; entfliehen; entkommen; entrinnen; entschlüpfen; entwischen; fliehen
er vandoor gaan ausbrechen; ausrücken; aussteigen; durchbrennen; entfahren; entfallen; entfliehen; entkommen; entrinnen; entschlüpfen; entwischen; fliehen
ervandoor gaan ausreißen; desertieren; durchbrennen; durchgehen; entweichen; entwischen; flüchten; weglaufen
hem smeren ausreißen; desertieren; durchbrennen; durchgehen; entweichen; entwischen; flüchten; weglaufen
ontglippen ausbrechen; ausreißen; aussteigen; davoneilen; durchbrennen; entfliehen; entwischen; fliehen; flüchten; fortrennen entfahren
ontkomen ausbrechen; ausreißen; aussteigen; davoneilen; durchbrennen; entfliehen; entwischen; fliehen; flüchten; fortrennen ausbrechen; ausreißen; entfliehen; entkommen; entweichen; entwischen; fliehen; flüchten
ontsnappen aan ausbrechen; ausreißen; aussteigen; davoneilen; durchbrennen; entfliehen; entwischen; fliehen; flüchten; fortrennen
ontvluchten ausbrechen; ausreißen; aussteigen; davoneilen; durchbrennen; entfliehen; entwischen; fliehen; flüchten; fortrennen ausbrechen; ausreißen; entfliehen; entkommen; entweichen; entwischen; fliehen; flüchten
vluchten ausbrechen; ausreißen; aussteigen; davoneilen; durchbrennen; entfliehen; entwischen; fliehen; flüchten; fortrennen ausbrechen; ausreißen; entfliehen; entkommen; entweichen; entwischen; fliehen; flüchten
wegkomen ausbrechen; ausreißen; aussteigen; davoneilen; durchbrennen; entfliehen; entwischen; fliehen; flüchten; fortrennen entfliehen; freikommen
weglopen ausbrechen; ausreißen; aussteigen; davoneilen; durchbrennen; entfliehen; entwischen; fliehen; flüchten; fortrennen ausreißen; davoneilen; davonlaufen; entkommen; fliehen; flüchten; fortlaufen; fortrennen; von zu Hause ausreißen; weglaufen
wegrennen ausbrechen; ausreißen; aussteigen; davoneilen; durchbrennen; entfliehen; entwischen; fliehen; flüchten; fortrennen davoneilen; davonlaufen; fliehen; flüchten; fortrennen
zich uit de voeten maken ausreißen; desertieren; durchbrennen; durchgehen; entweichen; entwischen; flüchten; weglaufen
zich vrijmaken ausbrechen; ausreißen; aussteigen; davoneilen; durchbrennen; entfliehen; entwischen; fliehen; flüchten; fortrennen

Synonyms for "durchbrennen":


Wiktionary Translations for durchbrennen:


Cross Translation:
FromToVia
durchbrennen weglopen elope — run away with a paramour
durchbrennen weglopen elope — run away with a lover to get married