English

Detailed Translations for vindication from English to Dutch

vindication:

vindication [the ~] noun

 1. the vindication (apology; excuse; justification; thinking up a story; weathering)
  de verontschuldiging; het excuus; de reden; de verschoning; het pardon
 2. the vindication (justification)
  de rechtvaardiging; de justificatie

Translation Matrix for vindication:

NounRelated TranslationsOther Translations
excuus apology; excuse; justification; thinking up a story; vindication; weathering excuse; sham; story
justificatie justification; vindication
pardon apology; excuse; justification; thinking up a story; vindication; weathering absolution; amnesty; apology; excuse; forgiveness; forgivingness; grace; mercy; pardon; remission
rechtvaardiging justification; vindication
reden apology; excuse; justification; thinking up a story; vindication; weathering cause; immediate cause; motive; reason
verontschuldiging apology; excuse; justification; thinking up a story; vindication; weathering
verschoning apology; excuse; justification; thinking up a story; vindication; weathering challenge; change of; changing; clean diaper; clean napkin; clean nappy; excuse; forgiveness; forgivingness; grace; mercy; pardon; remission
- defence; defense; exoneration
ModifierRelated TranslationsOther Translations
pardon sorry

Related Words for "vindication":

 • vindicate

Synonyms for "vindication":


Related Definitions for "vindication":

 1. the act of vindicating or defending against criticism or censure etc.1
  • friends provided a vindication of his position1
 2. the justification for some act or belief1

Wiktionary Translations for vindication:

vindication
noun
 1. the act of vindicating

Cross Translation:
FromToVia
vindication apologie; verdediging; verweerschrift apologieparole ou écrits destinés à justifier ou à défendre quelqu’un ou quelque chose.

vindicate:


Translation Matrix for vindicate:

VerbRelated TranslationsOther Translations
- justify
OtherRelated TranslationsOther Translations
- maintain; reclaim

Related Words for "vindicate":


Synonyms for "vindicate":


Related Definitions for "vindicate":

 1. show to be right by providing justification or proof1
  • vindicate a claim1
 2. clear of accusation, blame, suspicion, or doubt with supporting proof1
  • You must vindicate yourself and fight this libel1
 3. maintain, uphold, or defend1
  • vindicate the rights of the citizens1

Wiktionary Translations for vindicate:

vindicate
verb
 1. to clear from an accusation, suspicion or criticism
 2. to justify by providing evidence
 3. to maintain or defend a cause against opposition
 4. to provide justification
 5. to claim
vindicate
verb
 1. een eerdere nederlaag tenietdoen
 2. door pleiten vrijspraak verwerven voor iemand, door pleiten de onschuld aantonen van iemand, door pleiten verdedigen

Cross Translation:
FromToVia
vindicate bepleiten; verdedigen; vorstaan verfechtenAuffassung, Meinung, Standpunkt und Anderes vehement vertreten; für etwas energisch eintreten
vindicate excuseren; verontschuldigen; verschonen; billijken; in het gelijk stellen; rechtvaardigen; begenadigen; vergeven excuserdisculper dans une certaine mesure, présenter une personne ou une action comme moins coupable qu’elle ne sembler.