Spanish

Detailed Translations for contacto from Spanish to English

contacto:

contacto [el ~] noun

 1. el contacto (comunicación; conexión; enlace)
  the contact; the connection; the junctions; the linkage; the telephone connection; the linking; the line
 2. el contacto (intermediario)
  the contactman
  the contact; the contact person
  – a person who is in a position to give you special assistance 1
  • contact [the ~] noun
   • he used his business contacts to get an introduction to the governor1
  • contact person [the ~] noun
 3. el contacto
  the contact; the touch
 4. el contacto
  the contact
  – A person, inside or outside your organization, for whom you have created an entry where you can save several types of information, such as street and e-mail addresses, telephone and fax numbers, and Web page URLs. 2
 5. el contacto
  the contact; the business contact
  – An individual who is interested in doing business or who currently does business with your organization. A contact may or may not be part of a larger organization (account). 2
 6. el contacto
  the contact
  – A person whose information, such as ID or email address, has been added by the user to their contact list or to an address book. 2
 7. el contacto
  the contact
  – Any input on the Surface screen by a valid input type (finger, blob, or tagged object). 2
 8. el contacto (contacto sexual; trato; circulación; )
  the intercourse; the sexual relations; the sexual intercourse; the sex
 9. el contacto (sentido; sentimiento; intuición; sensación; sensibilidad)
  the feeling; the knack

Translation Matrix for contacto:

NounRelated TranslationsOther Translations
business contact contacto relación comercial; relación de negocios
connection comunicación; conexión; contacto; enlace afinidad; coherencia; combinación; compuesto; comunicación; comunicación telefónica; conexión; conexión a la red telefónica; conexión telefónica; empalme; enlace; ensamblaje; espíritu de solidaridad; historia amorosa; infijo; junta; juntura; línea; nexo; parentesco; parte intermedia; relación; sentimiento de solidaridad; similitud; soldadura; unión; vendaje
contact comunicación; conexión; contacto; enlace; intermediario conexión; contacto social; enlace; lentillas; relación
contact person contacto; intermediario persona de contacto
contactman contacto; intermediario
feeling contacto; intuición; sensación; sensibilidad; sentido; sentimiento conmoción; emoción; enternecimiento; impresión; palpar; percepción; sensación; sentimiento
intercourse circulación; contacto; contacto sexual; procesión; relación sexual; roce; trato; trato sexual apareamiento; coito; contacto social; procesión
junctions comunicación; conexión; contacto; enlace conexiones; conexión a la red telefónica; enlaces
knack contacto; intuición; sensación; sensibilidad; sentido; sentimiento agilidad; aptitud; arte; artes; ciencia; comodidad; destreza; experiencia; habilidad; manija; maña; pericia; presteza; treta; truco
line comunicación; conexión; contacto; enlace arruga; barra; cinta; cola; columna; cordón; cuerda; fila; línea; orden; raya; rayita; serie; tira
linkage comunicación; conexión; contacto; enlace
linking comunicación; conexión; contacto; enlace combinación; compuesto; comunicación; conectar; conexión; empalme; enlace; ensamblaje; historia amorosa; juntar; juntura; nexo; relación; unir; vinculación
sex circulación; contacto; contacto sexual; procesión; relación sexual; roce; trato; trato sexual familia; generación; género; género gramatical; raza; sexo
sexual intercourse circulación; contacto; contacto sexual; procesión; relación sexual; roce; trato; trato sexual acto sexual; coíto
sexual relations circulación; contacto; contacto sexual; procesión; relación sexual; roce; trato; trato sexual
telephone connection comunicación; conexión; contacto; enlace comunicación telefónica; conexión telefónica
touch contacto asomo; emoción; golpecito; gota; pulsación; sensación; sentimiento; sombra; toque
VerbRelated TranslationsOther Translations
line hacer régimen; trazar rayas
touch adoptar; afectar; agarrar; agitar; alcanzar; alterar; atañer; azotar; batir; cobrar; comer un peón; concenir; concernir; conmocionar; conmover; dar golpes; desordenar; emocionar; encontrar; excitar; fomentar; golpear; interrumpir; manosear; mencionar de paso; mover; palpar; pegar; perturbar; referirse a; remover un líquido; revolver; rozar; rozar apenas; tener suerte; tocar; tocar a; tocar apenas; tocar un momento; tocar un poco; tocar una cosa; tomar; trastornar
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
linking vincular
ModifierRelated TranslationsOther Translations
linking ingresando

Related Words for "contacto":


Synonyms for "contacto":


Wiktionary Translations for contacto:

contacto
noun
 1. an act of touching physically

Cross Translation:
FromToVia
contacto contact Kontakt — allgemein Berührung oder Verbindung
contacto contact contact — de grens tussen stollings- en nevengesteente
contacto switch; contact contact — een elektrische schakelaar
contacto contact contact — een verbinding van twee elektrische geleidingen
contacto contact contact — een contactpersoon
contacto contact contact — onderlinge communicatie
contacto contact contact — een toestand waarbij twee voorwerpen elkaar raken
contacto contact contactaction de toucher physiquement.

Related Translations for contacto