Spanish

Detailed Translations for introducir from Spanish to Dutch

introducir:

introducir verb

 1. introducir (introducir alguien a; invitar)
  voorstellen; introduceren; kennis laten maken
 2. introducir (insertar; intercalar; inserir)
  invoegen; inbrengen
  • invoegen verb (voeg in, voegt in, voegde in, voegden in, ingevoegd)
  • inbrengen verb (breng in, brengt in, bracht in, brachten in, ingebracht)
 3. introducir (utilizar; usar; aprovechar; )
  gebruiken; hanteren; gebruik maken van; bezigen
  • gebruiken verb (gebruik, gebruikt, gebruikte, gebruikten, gebruikt)
  • hanteren verb (hanteer, hanteert, hanteerde, hanteerden, gehanteerd)
  • gebruik maken van verb (maak gebruik van, maakt gebruik van, maakte gebruik van, maakten gebruik van, gebruik gemaakt van)
  • bezigen verb (bezig, bezigt, bezigde, bezigden, gebezigd)
 4. introducir (iniciar; establecer; acondicionar; )
 5. introducir (escribir)
  invoeren
  • invoeren verb (voer in, voert in, voerde in, voerden in, ingevoerd)

Conjugations for introducir:

presente
 1. introduzco
 2. introduces
 3. introduce
 4. introducimos
 5. introducís
 6. introducen
imperfecto
 1. introducía
 2. introducías
 3. introducía
 4. introducíamos
 5. introducíais
 6. introducían
indefinido
 1. introduje
 2. introdujiste
 3. introdujo
 4. introducjimos
 5. introducjisteis
 6. introducjeron
fut. de ind.
 1. introduciré
 2. introducirás
 3. introducirá
 4. introduciremos
 5. introduciréis
 6. introducirán
condic.
 1. introduciría
 2. introducirías
 3. introduciría
 4. introduciríamos
 5. introduciríais
 6. introducirían
pres. de subj.
 1. que introduzca
 2. que introduzcas
 3. que introduzca
 4. que introduzcamos
 5. que introduzcáis
 6. que introduzcan
imp. de subj.
 1. que introdujera
 2. que introdujeras
 3. que introdujera
 4. que introdujéramos
 5. que introdujerais
 6. que introdujeran
miscelánea
 1. ¡introduce!
 2. ¡introducid!
 3. ¡no introduzcas!
 4. ¡no introduzcáis!
 5. introducido
 6. introduciendo
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

introducir [el ~] noun

 1. el introducir (aportar; contribuir)
  het inbrengen; erin brengen

Translation Matrix for introducir:

NounRelated TranslationsOther Translations
erin brengen aportar; contribuir; introducir
gebruiken costumbre; costumbres; hábitos; usanzas; uso; usos
inbrengen aportar; contribuir; introducir
voorstellen proposiciones; propuestas
VerbRelated TranslationsOther Translations
bezigen aprovechar; consumir; emplear; hacer uso de; iniciar; introducir; usar; utilizar aplicar; emplear; usar; utilizar
gebruik maken van aprovechar; consumir; emplear; hacer uso de; iniciar; introducir; usar; utilizar aplicar; apostar; aprovechar; comenzar; consumir; ejercer; emplear; gastar; hacer uso de; iniciar; poner; servirse de; tomar; usar; utilizar
gebruiken aprovechar; consumir; emplear; hacer uso de; iniciar; introducir; usar; utilizar administrar; aplicar; apostar; aprovechar; cenar; comenzar; comer; comerse; consumir; consumir de drogas; consumir drogas; drogarse; ejercer; emplear; gastar; hacer uso de; implementar; iniciar; insertar; invertir; jugarse; poner; servirse de; tomar; tomar drogas; tomar en uso; usar; usar drogas; utilizar
hanteren aprovechar; consumir; emplear; hacer uso de; iniciar; introducir; usar; utilizar
inbrengen inserir; insertar; intercalar; introducir aportar; aportar dinero; asistir; contribuir; entrar; implementar; ingresar; poner; ser rentable
initiëren acondicionar; crear; encaminarse; enfocar; establecer; formar; fundar; implantar; incoar; iniciar; instalar; introducir; poner en marcha; poner en movimiento
introduceren introducir; introducir alguien a; invitar
invoegen inserir; insertar; intercalar; introducir acceder; colocarse; conservar; depositar; destinar; imponer; inserción; insertar; interponer; meter entre; poner
invoeren escribir; introducir constituir; establecer; fundar; importar
kennis laten maken introducir; introducir alguien a; invitar
op gang brengen acondicionar; crear; encaminarse; enfocar; establecer; formar; fundar; implantar; incoar; iniciar; instalar; introducir; poner en marcha; poner en movimiento
voorstellen introducir; introducir alguien a; invitar proponer

Synonyms for "introducir":


Wiktionary Translations for introducir:

introducir
verb
 1. toevoegen, invoegen
 2. (overgankelijk) binnen een zekere ruimte toelaten
 3. begin maken aan een verhaal
 4. invoeren
 5. iets nieuws introduceren
 6. gegevens in een electronisch apparaat stoppen

Cross Translation:
FromToVia
introducir introduceren introduce — to bring into practice
introducir inschuiven; instoppen; indoen; inleggen; inzetten; binnenleiden; inleiden; invoeren; steken; insteken; adverteren; annonceren; aankondigen; aandienen introduire — Faire entrer une chose dans une autre.

Related Translations for introducir