Dutch

Detailed Translations for behouden from Dutch to French

behouden:

behouden verb (behoud, behoudt, behield, behielden, behouden)

 1. behouden (bewaren; conserveren)
  maintenir; garder; conserver; préserver
  • maintenir verb (maintiens, maintient, maintenons, maintenez, )
  • garder verb (garde, gardes, gardons, gardez, )
  • conserver verb (conserve, conserves, conservons, conservez, )
  • préserver verb (préserve, préserves, préservons, préservez, )
 2. behouden (beschermen; in bescherming nemen; behoeden)
  maintenir; garder; sauvegarder; défendre; protéger; veiller; conserver; surveiller; préserver; assurer la surveillance; abriter; mettre à l'abri de; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose
  • maintenir verb (maintiens, maintient, maintenons, maintenez, )
  • garder verb (garde, gardes, gardons, gardez, )
  • sauvegarder verb (sauvegarde, sauvegardes, sauvegardons, sauvegardez, )
  • défendre verb (défends, défend, défendons, défendez, )
  • protéger verb (protège, protèges, protégeons, protégez, )
  • veiller verb (veille, veilles, veillons, veillez, )
  • conserver verb (conserve, conserves, conservons, conservez, )
  • surveiller verb (surveille, surveilles, surveillons, surveillez, )
  • préserver verb (préserve, préserves, préservons, préservez, )
  • abriter verb (abrite, abrites, abritons, abritez, )
 3. behouden (in stand houden; onderhouden)
  entretenir; maintenir en état; conserver; veiller à quelque chose; avoir soin de; prendre soin de; se charger de
  • entretenir verb (entretiens, entretient, entretenons, entretenez, )
  • conserver verb (conserve, conserves, conservons, conservez, )
 4. behouden (reserveren; opzijleggen; achterhouden; terughouden)
  réserver; affecter
  • réserver verb (réserve, réserves, réservons, réservez, )
  • affecter verb (affecte, affectes, affectons, affectez, )
 5. behouden
  conserver
  • conserver verb (conserve, conserves, conservons, conservez, )

Conjugations for behouden:

o.t.t.
 1. behoud
 2. behoudt
 3. behoudt
 4. behouden
 5. behouden
 6. behouden
o.v.t.
 1. behield
 2. behield
 3. behield
 4. behielden
 5. behielden
 6. behielden
v.t.t.
 1. heb behouden
 2. hebt behouden
 3. heeft behouden
 4. hebben behouden
 5. hebben behouden
 6. hebben behouden
v.v.t.
 1. had behouden
 2. had behouden
 3. had behouden
 4. hadden behouden
 5. hadden behouden
 6. hadden behouden
o.t.t.t.
 1. zal behouden
 2. zult behouden
 3. zal behouden
 4. zullen behouden
 5. zullen behouden
 6. zullen behouden
o.v.t.t.
 1. zou behouden
 2. zou behouden
 3. zou behouden
 4. zouden behouden
 5. zouden behouden
 6. zouden behouden
diversen
 1. behoud!
 2. behoudt!
 3. behouden
 4. behoudend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for behouden:

VerbRelated TranslationsOther Translations
abriter behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen achterhouden; afdekken; afschermen; afschutten; bemantelen; beschermen; bescherming bieden; beschutten; beveiligen; opvangen; van alarm voorzien; van onderdak voorzien; verbergen; verduisteren; verheimelijken; verhullen; versluieren; verstoppen; wegstoppen
affecter achterhouden; behouden; opzijleggen; reserveren; terughouden huichelen
assurer la surveillance behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen
avoir soin de behouden; in stand houden; onderhouden financieel steunen; onderhouden; verzorgen; zorgen voor; zorgen voor iets
conserver behoeden; behouden; beschermen; bewaren; conserveren; in bescherming nemen; in stand houden; onderhouden balsemen; behoeden; beschermen; bewaren; bijeenzamelen; conserveren; deponeren; financieel steunen; gevangen zetten; handhaven; in blik conserveren; in de cel zetten; inbalsemen; inblikken; inleggen; inmaken; inpekelen; instandhouden; interneren; inzouten; isoleren; onderhouden; opeenhopen; oppotten; opslaan; opsluiten; opzouten; sparen; stand houden; vastzetten; verduurzamen; vergaren; verzamelen
défendre behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen afweren; beschermen; beschutten; in bescherming nemen; opkomen voor; pareren; van mening zijn; verdedigen; verweren; voorstaan; weren
entretenir behouden; in stand houden; onderhouden doorgaan; doorzetten; financieel steunen; knaphouden; nethouden; onderhouden; schoonhouden; standhouden; volharden; volhouden
garder behoeden; behouden; beschermen; bewaren; conserveren; in bescherming nemen achterhouden; beveiligen; bewaken; bewaren; deponeren; geen afstand doen van; gevangen zetten; handhaven; hoeden; houden; in de cel zetten; inhouden; interneren; isoleren; leggen; neerleggen; niet laten gaan; openhouden; opsluiten; opzij leggen; patrouilleren; plaatsen; reserveren; stand houden; surveilleren; toezicht houden; toezien; van alarm voorzien; vasthouden; vastzetten; voorbehouden; vrijhouden; wegleggen; wegzetten
maintenir behoeden; behouden; beschermen; bewaren; conserveren; in bescherming nemen beethouden; bestendigen; conserveren; doorstaan; dragen; dulden; handhaven; harden; hooghouden; in de hoogte houden; instandhouden; niet terugnemen; omhooghouden; ophouden; stand houden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden
maintenir en état behouden; in stand houden; onderhouden financieel steunen; onderhouden
mettre à l'abri de behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten
prendre soin de behouden; in stand houden; onderhouden aan tafel bedienen; bedienen; bekommeren; financieel steunen; grootbrengen; onderhouden; opdienen; opdissen; opvoeden; verplegen; verzorgen; voorzetten; vormen; zich zorgen maken; zorg dragen; zorgen; zorgen voor iemand
protéger behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; bescherming bieden; bescherming zoeken; beschutten; beveiligen; in bescherming nemen; protegeren; van alarm voorzien; verdedigen; vrijwaren; waken; waken over
préserver behoeden; behouden; beschermen; bewaren; conserveren; in bescherming nemen afdekken; afschermen; afschutten; behoeden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; beveiligen; bewaren; deponeren; in bescherming nemen; leggen; neerleggen; plaatsen; van alarm voorzien; verdedigen; verduurzamen; vrijwaren; wegleggen
réserver achterhouden; behouden; opzijleggen; reserveren; terughouden afzonderen; bestemmen; openhouden; reserveren; voorbehouden; vrijhouden
sauvegarder behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; bescherming bieden; beschutten; beveiligen; een back-up maken; in bescherming nemen; van alarm voorzien; verdedigen
se charger de behouden; in stand houden; onderhouden aan tafel bedienen; bedienen; financieel steunen; onderhouden; opdienen; opdissen; verzorgen; voorzetten; zorgen voor iemand
surveiller behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen aankijken; achternagaan; achternalopen; bekijken; bewaken; bezichtigen; gadeslaan; inspecteren; nalopen; patrouilleren; surveilleren; toekijken; toeschouwen; toezicht houden; toezien; toezien op; volgen
veiller behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen opblijven; toekijken; waken; wakker blijven
veiller sur quelqu'un behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen
veiller sur quelque chose behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen
veiller à quelque chose behouden; in stand houden; onderhouden verzorgen; zorgen voor iemand
- bewaren; houden

Synonyms for "behouden":


Antonyms for "behouden":


Related Definitions for "behouden":

 1. zorgen dat het blijft1
  • zijn gevoel voor humor heeft hij behouden1

Wiktionary Translations for behouden:

behouden
Cross Translation:
FromToVia
behouden conserver aufbewahren — etwas an einem geeigneten Ort zur späteren Verwendung verwahren
behouden conserver; garder gaumen — (transitiv), Schweiz: nicht antasten lassen, schützen, verteidigen
behouden retenir; conserver; maintenir retain — to keep in possession or use
behouden conserver store — remain in good condition while stored