Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. doordat:


Dutch

Detailed Translations for doordat from Dutch to English

doordat:


Translation Matrix for doordat:

OtherRelated TranslationsOther Translations
on account of van de kant van; van de zijde van
ModifierRelated TranslationsOther Translations
as a result of doordat als gevolg van; door; ingevolge; ten gevolge van; tengevolge van
because doordat omdat
on account of doordat om; vanwege; wegens
through doordat door; door middel van; doorheen; erdoorheen; middels

Related Definitions for "doordat":

  1. noemt een oorzaak1
    • doordat het ging regenen werd het feest een mislukking1