Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. fijndrukken:


Dutch

Detailed Translations for fijndrukken from Dutch to English

fijndrukken:

fijndrukken verb

  1. fijndrukken (platdrukken; pletten; platmaken)
    to squash; to crush; to flatten
    • squash verb (squashs, squashed, squashing)
    • crush verb (crushes, crushed, crushing)
    • flatten verb (flattens, flattened, flattening)

Translation Matrix for fijndrukken:

NounRelated TranslationsOther Translations
squash drukte; gedrang; kneuzen; toeloop; toevloed
VerbRelated TranslationsOther Translations
crush fijndrukken; platdrukken; platmaken; pletten bedwingen; beteugelen; fijn drukken; fijnmaken; in bedwang houden; kapotdrukken; leegknijpen; onderdrukken; persen; platdrukken; terughouden; uitpersen; verbrijzelen; vergruizen; vermorzelen; verpletteren; vijzelen
flatten fijndrukken; platdrukken; platmaken; pletten afplatten; effenen; platmaken; platstampen; platwalsen; uitdeuken; uitkloppen
squash fijndrukken; platdrukken; platmaken; pletten